Normativa

Estatuts

Els actuals Estatuts del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona van ser aprovats el maig de 2008, adaptats als preceptes de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals.

Codi de conducta

Codi ètic i protocols de compliance


Codi de deontologia

Entre les principals funcions dels col·legis professionals es troba la de vetllar pel Codi Deontològic, garantint que l’exercici de la professió s’està duent a terme seguint els criteris ètics i de qualitat establerts en cada cas. A continuació podeu consultar el dels farmacèutics: Codi de Deontologia de la Professió Farmacèutica

Reglaments

Lleis de col·legis professionals

Lleis que regulen l’exercici

Gravació de trucades: Avís legal [+]

Projecte de disposicions normatives

Codi de tipus del tractament de dades de caràcter personal aplicable al tractament de dades de l’oficina de farmàcia

Pla d’igualtat

Protocol per a la prevenció, detecció i actuació davant de situacions de l’assetjament sexual i per raó de sexe, d’orientació

Això es tancarà 0 segons

Desplaça cap amunt