Noves farmàcies

Les oficines de farmàcia són establiments sanitaris subjectes a regulació per raons de garantia sanitària. El marc de la regulació actualment vigent està en l’article 103 de la Llei general de sanitat 14/1986 de 25 d’abril, que introdueix els principis de planificació i ordenació, i continua amb la figura de l’autorització administrativa com a requisit previ per les noves instal·lacions, el tancament, el trasllat i modificació de local, i la seva transmissió.

A partir de la Llei general de sanitat i en assumpció de competències els parlaments de les comunitats autònomes van anar aprovant les Lleis d’ordenació farmacèutica, establint criteris de planificació d’acord amb les característiques de cada territori, la proporció d’habitants per oficina de farmàcia i les distàncies entre aquestes, i entre aquestes i els centres d’atenció primària més propers.

La Llei 31/1991 de 13 de desembre és la Llei d’ordenació farmacèutica actualment en vigor a Catalunya, que estableix que l’àmbit territorial a tenir en compte respecte a l’ordenació i planificació de les oficines de farmàcia és l’àrea bàsica de salut.

Per delegació del/a Conseller/a de Salut, els col·legis de farmacèutics de Catalunya exerceixen la competència de tramitació i resolució de les peticions sobre noves instal·lacions, trasllat, modificacions de local i transmissió de les oficines de farmàcia, així com els nomenaments de regents, adjunts i/o substituts, els tancaments temporals i definitius, d’acord amb el que disposa el Decret 12/1992 de 20 de gener i Ordre de 23 de gener de 1992.

El procediment per a la tramitació d’aquestes sol·licituds està regulat en el Decret 40/1992 de 17 de febrer.

Com realitzar el tràmit?

A través del portal de tràmits del COFB

Això es tancarà 0 segons

Desplaça cap amunt