El Col·legi en xifres

Evolució del nombre de col·legiats

Quants col·legiats hi ha per vocalia?

  Alimentació i Nutrició: 467

  Anàlisi Clíniques: 164

  Atenció Primària: 57

  Dermofarmàcia i Productes Sanitaris: 234

  Distribució: 118

  Hospitals: 258

  Indústria: 410

  Investigació i Docència: 69

  Oficina de Farmàcia: 7.409

  Ortopèdia: 561

  Plantes Medicinals i Homeopatia: 182

  Salut Pública: 92

Serveis de farmàcia hospitalària

Barcelona capital46
Barcelona província46

Oficines de farmàcia. Capital/Província

Nombre d’oficines de farmàcia1.0231.334
Farmacèutics titulars d’oficina de farmàcia8971.179
Farmacèutics en règim de copropietat d’oficina de farmàcia263319
Farmacèutics adjunts d’oficina de farmàcia86109
Farmacèutics substituts d’oficina de farmàcia1.2321.570
Oficines de farmàcia en règim de copropietat126154
Oficines de farmàcia en règim de regència49
Noves oficines de farmàcia instal·lades durant l’any 2019011
Nombre total d’oficines de farmàcia: 2.357

A les 2.357 farmàcies de Barcelona s’han fet

 • S’han fet 21.900 serveis de guàrdia nocturna. Cada nit han treballat una mitjana de 60 farmàcies.
 • S’han facturat 111.837.783 receptes. D’aquestes, 99,28% han estat electròniques.

Per l’excel·lència en l’exercici

 • 73 sol·licituds d’intervenció de la Comissió de Deontologia: 22 denúncies, 7 queixes, 9 reclamacions, 16 consultes i 19 comunicacions.
 • 628 visites d’inspecció/assessorament (321 a Barcelona ciutat i 307 a Barcelona província) per comprovar, en primer lloc, la presència de farmacèutic responsable i que es compleixen els requisits de la normativa vigent.
 • 3 expedients disciplinaris incoats.

Resolem consultes

 • 179.986 consultes telefòniques ateses
 • 13.773 des d’Administració i Facturació de Receptes
 • 9.228 des d’Assessoria Jurídica
 • 5.515 des de Biblioteca i Comunicació Col·legial
 • 45.796 des del Centre d’Informació del Medicament
 • 1.254 des de Deontologia
 • 37.713 des de Formació i Desenvolupament Professional
 • 14.828 des de Secretaria
 • 10.454 des de Sistemes i 6.096 controls remots

Activitat a la xarxa

 • Els espais web del Col·legi han rebut un total de 4.334.308 visites i s’han visualitzat 9.349.262 pàgines.
 • 1.677 publicacions a xarxes socials que han generat més de 2.095.000 impressions i 16.400 interaccions. Al seu torn, la comunitat del COFB a xarxes socials ha crescut un 11,61%.
 • 306 descàrregues de l’App del COFB.
 • L’aplicació Farmaguia s’ha descarregat 2.167 vegades i ha tingut 155.194 visites. 253 descàrregues del traductor de símptomes Health symptoms translator
 • La Guia de Dispensació ha rebut 421.588 visites.
 • A la borsa de treball online del COFB ha rebut 6.188 inscripcions i s’han tramitat 3.074 ofertes de feina.
 • Hem enviat 1.117 comunicacions als col·legiats. 
 • S’han emès 2.148 certificats digitals.

Hem tramitat

 • 3.289 expedients des de Secretaria
 • Assessoria Jurídica: 1.664 documents d’entrada registrats i 706 expedients presentats a la Junta de Govern per resoldre. 
 • 4.449 tràmits realitzats a través del Portal de tràmits.

Això es tancarà 0 segons

Desplaça cap amunt