Comissions

El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona compta amb set comissions en què treballen conjuntament els membres de la Junta de Govern i els professionals del COFB per dur a terme projectes específics relacionats amb els objectius estratègics de la institució.

 Comissió de Beques i Premis

 • Cap: Mª Rosa Ballester
 • Membres de Junta: Cristina Casajuana, Xavier Tejedor, David Conde
 • Membres externs: Anna Bach, Marta Español, Cristina Cardells, Josefina Tapias, Pilar Gascón
 • Secretària: Montse Ponsa

Objectius

La finalitat de la Comissió de Beques i Premis és convocar els ajuts al desenvolupament de projectes relacionats amb l’atenció i la recerca farmacèutiques, en l’àmbit de les activitats professionals de l’àrea de la farmàcia: anàlisi, alimentació i nutrició, atenció primària, dermofarmàcia i productes sanitaris, distribució, hospitals, plantes medicinals i homeopatia, indústria, investigació i docència, oficina de farmàcia, ortopèdia i salut pública; ja sigui en la modalitat d’un projecte d’investigació o d’un premi a la innovació. També fa el seguiment dels treballs becats i l’avaluació final.

 Comissió de Compromís Social (RSC)

 • Cap: Miquel Recasens
 • Membres de Junta: Clàudia Tresserra, Davinia Comas
 • Tècnics COFB: Laia Dorca, Montse Ponsa, Cristina Rodríguez
 • Secretària: Laura Luquero

Objectius

A través d’aquesta Comissió, que té entre els seus principals valors el compromís social, el Col·legi integra la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) en la seva gestió i presa de decisions per tal d’implicar-se i donar resposta, des de l’àmbit farmacèutic, a necessitats socials, laborals, mediambientals i de respecte als drets humans.

 Comissió de Comunicació

 • Cap: Núria Bosch
 • Membres de Junta: Jordi Casas, Marta Gento, Jordi Magrinyà, Claudia Tresserra, Albert de Dalmases
 • Tècnics COFB: Mercè Gras, Cristina Rodríguez, Mònica Martínez, Laia Dorca
 • Secretària: Montserrat Ponsa

Objectius

Coordina les accions de comunicació internes, per enfortir la relació amb els col·legiats, i externes, per traslladar a la societat el valor de la professió. En el marc d’aquesta Comissió, també es dissenyen les campanyes de comunicació que duu a terme el Col·legi amb l’objectiu de mostrar com pot contribuir el farmacèutic a millorar la salut de les persones.

 Comissió de Deontologia

 • Cap: Francisca Aranzana
 • Membres de Junta: Albert de Dalmases, Jordi Magrinyà, Marta Gento
 • Membres externs: Pilar Gascón, Antonio Vives
 • Tècnics COFB: Josep Rodell, Elisabet Aguilar, Guillermo Cortés
 • Secretària: Marisa Tarragona

Objectius

Constituïda el 1992, vetlla perquè les actuacions professionals dels col·legiats es desenvolupin d’acord amb els principis ètics universals, la legislació vigent, els Estatuts col·legials i el codi d’ètica i deontologia de la professió farmacèutica. A més, assessora tant als col·legiats com als usuaris i és responsable de la tramitació de les denúncies, queixes o reclamacions rebudes per escrit al Col·legi, relacionades amb l’activitat professional dels farmacèutics col·legiats.

Comissió de Formació Continuada

 • Cap: Òscar Llansó
 • Membres de Junta: Claudia Tresserra, Davinia Comas, Cristina Morales, Cristina Casajuana, Lluis Garcia, David Conde, Maria Rosa Ballester, Josep Allué, Xavier Tejedor, M. Victòria Martinez, Meritxell Cortés, Marta Alcalde, Marta Gento
 • Tècnics COFB: Cristina Rodríguez, Mònica Gallach, Carles Rofes, Anna Heredia
 • Secretària: Empar Serès

Objectius

Promou la projecció científica del Col·legi i potencia les activitats de formació continuada orientades a una actualització adequada de coneixements i a l’adquisició d’habilitats i aptituds dels farmacèutics. Dissenya i estableix un programa anual d’activitats, d’acord amb les necessitats i les demandes en aquest camp, i organitza i vetlla pel desenvolupament del programa.

Comissió d’Igualtat de gènere

 • Cap: Mercè Barau
 • Membres de Junta: Núria Bosch, Amèlia Garcia-Miranda, Claudia Tresserra, Lluis Garcia, Miquel Recasens
 • Membres externs: Núria Oliva
 • Tècnics COFB: Marta Bueno, Maria Estrada, Masha Sanatgar, Laura Luquero
 • Secretària: Marta Palau

Objectius

Impulsa estratègies i accions que integrin la perspectiva de gènere en els diferents àmbits d’actuació de la nostre institució. Treballa a favor de la igualtat i la promoció de les dones en els diferents àmbits d’exercici professional. Promou activitats i accions que donin visibilitat a les dones del nostre col·lectiu i que sensibilitzin l’entorn i la societat en temes d’igualtat de gènere.

 Comissió de Parafarmàcia

 • Cap: Marta Alcalde 
 • Membres de Junta: Josep Allué, M. Victòria Martínez, Amèlia Garcia-Miranda, Davinia Comas, Òscar Llansó, Lluis Garcia
 • Tècnics COFB: Pilar Domingo
 • Secretària: Lorena Rivera

Objectius

Analitza i estudia els productes de parafarmàcia susceptibles de consell farmacèutic que es consideri necessari i informa el farmacèutic/a de quina ha de ser la correcta recomanació i de la legislació i tendències vigents. Vetlla per tal que els productes que estiguin a l’oficina de farmàcia siguin de qualitat i promou l’atenció farmacèutica en l’àmbit de la parafarmàcia.

Circular Farmacèutica – Consell de Redacció

 • Directora: Mª Rosa Ballester
 • Membres de Junta: David Conde, Xavier Tejedor, Cristina Casajuana, Cristina Morales, Òscar Llansó
 • Tècnics COFB: Lorena Rivera

Comissions mixtes entre el COFB i altres entitats

Comissió mixta amb el Servei Català de la Salut (SCS)

 • Membres de Junta: Núria Bosch, Mercè Barau
 • Tècnics COFB: Lorena Rivera

Comissions mixtes amb ISFAS i MUFACE

 • Membres de Junta: Elena Palau
 • Tècnics COFB: Lorena Rivera

Comissió mixta amb APROFARM

 • Membres de Junta: Jordi Magrinyà
 • Tècnics COFB: Cristina Rodríguez

Comissió del seguiment del conveni de la Universitat de Barcelona

 • Membres de Junta: Jordi Casas 
 • Tècnics COFB: Cristina Rodríguez

Consell Assessor de la Gent Gran

 • Membres de Junta: Jordi Magrinyà

Comissió Tècnica Delegada d’Àgora

 • Membres de Junta: Núria Bosch, Oscar Llansó

Això es tancarà 0 segons

Desplaça cap amunt