NORMATIVA NORMATIVA

ESTATUTS

Els actuals Estatuts del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona van ser aprovats el maig de 2008, adaptats als preceptes de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals.

 

CODI DE CONDUCTA

 

CODI DE DEONTOLOGIA

Entre les principals funcions dels col·legis professionals es troba la de vetllar pel Codi Deontològic, garantint que l'exercici de la professió s'està duent a terme seguint els criteris ètics i de qualitat establerts en cada cas. A continuació podeu consultar el dels farmacèutics: Codi de Deontologia de la Professió Farmacèutica

 

REGLAMENTS

 

LLEIS DE COL·LEGIS PROFESSIONALS

 

LLEIS QUE REGULEN L'EXERCICI

GRAVACIÓ DE TRUCADES: AVÍS LEGAL [+]

 

CODI DE TIPUS DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL APLICABLE AL TRACTAMENT DE DADES DE L'OFICINA DE FARMÀCIA