NOTES DE PREMSA NOTES DE PREMSA

La Torre Glòries s’il·luminarà de verd el pròxim divendres 25 de setembre per homenatjar la tasca i l’esforç dels farmacèutics
 • Sota el lema “Transformant la salut global”, la Federació Internacional Farmacèutica vol ressaltar el paper fonamental que els farmacèutics exerceixen en la millora de la salut dels ciutadans
 • A més, enguany també es destacarà la tasca que els farmacèutics de tot el món estan desenvolupant durant la pandèmia de la COVID-19
 • Segons dades del 2019, a Catalunya hi ha 11.316 col·legiats i a Barcelona, 8.972. Al seu torn, l'extensa xarxa farmacèutica facilita l'accés dels usuaris a la farmàcia  

Barcelona, 23 de setembre de 2020. El pròxim 25 de setembre, amb motiu del Dia Mundial del Farmacèutic, entre les 20 i les 24h l'emblemàtica Torre Glòries de Barcelona serà un dels molts edificis de l’Estat que s'il·luminaran de verd per a homenatjar la tasca i l'esforç dels farmacèutics i les farmacèutiques. En la commemoració d'aquest Dia Mundial se suma, com cada any, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos i la resta de col·legis, entre els quals hi ha el de Barcelona. Al seu torn, sota el lema triat per la Federació Internacional Farmacèutica “Transformant la salut global”, se centrarà a destacar el paper fonamental que aquests professionals sanitaris exerceixen en la millora de la salut dels ciutadans des de tots els àmbits d'exercici, però també la important tasca de la professió farmacèutica durant la pandèmia, tant per aturar la seva propagació com per a garantir sempre l'accés als medicaments.

En el marc d'aquesta celebració, el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics ha difós un cartell per a compartir en les xarxes socials amb el hashtag #DMF2020. D'altra banda, el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona s'ha sumat a la iniciativa impulsada pel Consejo, convidant a tots els col·legiats i col·legiades a compartir a les  xarxes socials fotografies del seu dia a dia amb pacients, usuaris i companys de professió amb l'etiqueta oficial del Dia Mundial i les etiquetes proposades pel COFB #SocFarmacèutic/#SocFarmacèutica. Amb aquestes mateixes etiquetes, també se'ls ha animat que comparteixin fotografies de la Torre Glòries il·luminada.

Els diferents àmbits de la professió s’impliquen activament en l’abordatge de la COVID-19

Tots els àmbits d'exercici de la professió s'han implicat activament en l'abordatge de la COVID-19. Així, per exemple, els farmacèutics hospitalaris han treballat en l'actualització constant dels protocols de tractament a mesura que s'anaven generant noves evidències científiques; els farmacèutics d'Atenció Primària han creat i implementat circuits que faciliten la gestió dels plans terapèutics en coordinació amb la farmàcia comunitària.

D'altra banda, els farmacèutics de Salut Pública han fet costat als equips de vigilància epidemiològica, elaborant enquestes, recomanacions de confinament domiciliari i estudiant els casos positius i els seus contactes. A més, farmacèutics que treballen en l'àmbit de les anàlisis clíniques han estat clau a causa de la importància de les proves diagnòstiques. Més enllà de la importància d'aquestes proves, se n’han realitzat d’altres que han ajudat a predir el risc i l'evolució de la malaltia cap a formes més severes. Al seu torn, com a nexe entre les institucions sanitàries, la Indústria i la Farmàcia Comunitària, des de la Distribució s'ha fet possible que els ciutadans tinguessin accés ràpid a tots els medicaments en qualsevol punt del territori.

Finalment, des de la Farmàcia Comunitària s'han gestionat les necessitats de la ciutadania i s'han aplicat amb celeritat mesures excepcionals per descongestionar el sistema sanitari; i des de la Indústria, s'ha assegurat el subministrament dels medicaments essencials utilitzats en les UCI i s'ha participat en la recerca dels potencials medicaments disponibles i/o vacunes, contribuint amb els assajos clínics a la captació de pacients i al subministrament de medicaments.

La farmàcia a Catalunya i Barcelona (dades 2019)

Quants col·legiats hi ha a Catalunya?

Segons dades del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya corresponents a 2019, a Catalunya hi ha 11.316 col·legiats. Barcelona repeteix com a segona província en l'Estat espanyol amb un nombre de col·legiats més elevat (8.972).

Número d’oficines de farmàcia

A tota Catalunya hi ha 3.227 oficines de farmàcia. D'aquestes, 2.329 són a la província de Barcelona. A Catalunya s'han obert 12 oficines de farmàcia durant 2019 i, en conseqüència, el nombre de farmàcies obertes al públic s'ha incrementat en un 0,47% respecte a l'any anterior.

En quins àmbits de la professió exerceixen?

La farmàcia comunitària és l'àmbit d'exercici de la professió farmacèutica amb més col·legiats tant a Catalunya (amb 8.178 col·legiats) com a la província de Barcelona (amb 6.458).

Quin perfil predomina?

A la província de Barcelona, el 73,9% dels col·legiats són dones (6.633). En el conjunt de Catalunya el percentatge és idèntic, perquè hi ha 8.363 dones.

Respecte a les edats dels col·legiats, en l'àmbit de tota Catalunya, la franja d'edat on es concentra un major nombre de col·legiats és la que va dels 45 a menys de 55 anys, seguida de la de 35 a menys de 45 anys i la de 55 a 64 anys.

També s'observa que es manté la feminització progressiva de la professió en percentatges similars a les franges d'edat de fins a menys de 55 anys, amb una forquilla que va del 79,50% al 76,64% de dones i del 23,36% al 20,50% d'homes. En el cas de la franja de 65 i més anys, hi ha un 62,14% de dones i un 37,86% d'homes.

Distribució de les farmàcies al territori

De mitjana, en l'Estat espanyol hi ha una farmàcia per cada 2.128 habitants, una de les ràtios més baixes d'Europa si es compara amb països com Dinamarca, que té més de 12.000 habitants per farmàcia, Holanda, amb prop de 6.000 habitants. L'extensa xarxa farmacèutica facilita l'accés dels usuaris a la farmàcia. Concretament, a Catalunya hi ha una oficina de farmàcia per cada 2.361 habitants i, en el cas de Barcelona, 1 farmàcia cada 2.432 habitants.

*El COFB agraeix les facilitats de MERLIN Properties per fer possible la il·luminació de la Torre Glòries amb motiu del Dia Mundial del Farmacèutic.


Comunicat del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya en relació amb els tests d’antígens per coronavirus i posicionament davant la seva possible dispensació a través de les farmàcies
 • Avui en dia, aquests tipus de tests els han de realitzar els professionals sanitaris en centres i establiments sanitaris de diagnòstic i, per tant, les farmàcies no estan autoritzades a dispensar-los

 • No obstant això, l’experiència en altres tipus de cribratges, així com la seva proximitat i accessibilitat i la possibilitat de comptar amb un sistema de registre dins el sistema de salut, fan de la xarxa de farmàcies comunitàries un recurs sanitari idoni per poder oferir aquest tipus de proves, tal com ja va traslladar el Consell a l’Administració al mes d’abril 

 

Barcelona, 18 de setembre de 2020. En relació amb les diferents informacions aparegudes als mitjans de comunicació sobre els tests d’antígens per coronavirus, que proporcionen una detecció més ràpida i menys costosa de la infecció per COVID-19, des del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya volem recordar que:

 

 1. Fins avui, i d'acord amb la informació subministrada per les autoritats sanitàries competents, els tests ràpids per al diagnòstic de la infecció per COVID-19 existents en el mercat de l’Estat espanyol són considerats productes sanitaris per a diagnòstic «in vitro», és a dir, no són "productes per a autodiagnòstic" i, per tant, han de realitzar-se per professionals sanitaris en els centres i establiments sanitaris de diagnòstic, no podent ser dispensats al públic.
 2. Els únics tests que les farmàcies poden dispensar actualment a la població són els anomenats “tests d’autodiagnòstic”, aquells destinats a ser utilitzats pel ciutadà al seu domicili. Els tests d’antígens per coronavirus no són considerats com a tals. D’acord amb la normativa sanitària vigent, la venda al públic dels productes d’autodiagnòstic es realitza únicament des de les oficines de farmàcia i requereixen prescripció mèdica per a la seva dispensació en farmàcies, llevat de les excepcions en els casos dels tests d’embaràs, glucosa i VIH.
 3. Segons la informació proporcionada per l’AEMPS, a hores d’ara no existeix cap producte al mercat espanyol, dins del marc legal, que s’utilitzi per a l’autodiagnòstic de la COVID-19. Per tant, no es poden dispensar als usuaris a través de la farmàcia, ni per cap altre canal, com pot ser internet. En cas que existís algun producte, caldria que la seva dispensació fos precedida de prescripció.
 4. Conscients que la realització de proves que permetin confirmar la presència del virus SARS-CoV-2 és imprescindible per determinar la implementació de mesures efectives i precises per aturar la seva propagació, com ja va traslladar el Consell (CCFC) a l'Administració des del mes d'abril, la xarxa de farmàcies comunitàries podria ser un recurs sanitari en el cribratge poblacional mitjançant l'ús de proves diagnòstiques ràpides. Alhora, podrien permetre conèixer el grau d'immunització de la població en general o bé de determinats grups poblacionals que requereixin un seguiment més acurat.
 5. Entenem que la farmàcia comunitària, com a recurs més pròxim i accessible al ciutadà, així com la seva experiència en altres tipus de cribratge (per ex. VIH, detecció precoç de càncer de còlon i recte, determinació de paràmetres en química seca) i la possibilitat de comptar amb un sistema de registre dins el sistema de salut, situen el farmacèutic comunitari en una posició idònia per poder oferir aquest tipus de proves, sempre seguint el protocol d'actuació que es defineixi.

Àgora Sanitària presenta una oferta formativa adaptada a les necessitats dels farmacèutics en temps de COVID-19
 • El portal de formació combina un aprenentatge a distància, flexible en el temps i l’accés, amb seminaris web i classes virtuals
 • Fins al proper 31 d’agost, els alumnes inscrits tindran un 20% de descompte en cada curs
 • Indicació de símptomes menors, consell nutricional, detecció de símptomes d’alarma, maneig de malalties emergents com les zoonosis o gestió de la farmàcia, entre els continguts programats

Barcelona, 29 de juliol. Àgora Sanitària, la plataforma de formació virtual impulsada pels Col·legis Oficials de Farmacèutics de Madrid i Barcelona, presenta la seva oferta formativa de cara al pròxim curs acadèmic 2020-2021 amb un programa centrat en la indicació de símptomes menors, el consell nutricional, la detecció de símptomes d'alarma, el coneixement de malalties emergents com les zoonosis o la gestió de la farmàcia.

Tots els continguts programats a partir de setembre busquen desenvolupar les funcions del farmacèutic i adaptar-se a les seves necessitats a través de nous formats d'aprenentatge, combinant una formació online flexible en el temps i en l'accés, amb seminaris web i classes virtuals, on el directe serà una altra experiència fonamental de la formació.

Formar i motivar, millorar les competències com a professionals sanitaris en un entorn més incert que mai i ajudar a incorporar-se al mercat laboral, són alguns dels objectius que s'ha marcat la campanya d'estiu d'Àgora Planifica't per veure-ho més clar. Fins al pròxim 31 d'agost, la plataforma virtual oferirà un 20% de descompte en cada curs a tots els usuaris que s'inscriguin durant aquest període.

A partir de setembre, es comunicaran totes les novetats del seu calendari acadèmic que inclourà, entre altres cursos, una nova edició de Zoonosis: malalties en auge, una formació que va registrar la participació de més de 100 farmacèutics en la seva primera edició.

Més de 3.000 alumnes

L'experiència formativa dels últims mesos permet configurar un nou programa de continguts que s'ha anat adaptant a les necessitats dels participants. Durant l'estat d'alarma, s'han format més de 3.000 farmacèutics en àrees com dermofarmàcia o actualització terapèutica, i s'han llançat nous cursos com Zoonosis: malalties en auge, Vigilància de productes sanitaris, Atenció al pacient trasplantat o Control de pes en la farmàcia comunitària, entre altres.

Així mateix, s'han impartit cinc webinars relacionats amb la COVID-19 (Estrès posttraumàtic, Estudis i resultats en el tractament de la COVID-19, Tinea Pedis i onicomicosis, Pantalles i salut visual i Requeriments nutricionals en pacients postcovid, amb més de 2.000 participants).

Per impulsar l'activitat formativa de la plataforma, Àgora Sanitària ha tancat diferents acords de formació amb diferents col·legis farmacèutics, com els de Tenerife, Saragossa, Tarragona i Lleida.

D'altra banda, s'ha arribat a un acord amb l'Associació Nacional d'Autocura (Anefp) amb la finalitat de difondre 45 clips formatius sobre l'Autocura en temps de COVID, l'accés del qual és gratuït per a tots els usuaris d'Àgora.

Els farmacèutics i la resta de professionals sanitaris no han desatès la formació durant la pandèmia. Àgora ha desenvolupat així més de 50 accions formatives, amb el suport de grans laboratoris farmacèutics, entre altres patrocinadors. Aquesta aposta per una formació activa i de qualitat, que han finalitzat el 80% dels alumnes inscrits amb una valoració mitjana de 8,8 punts sobre 10, ha permès ampliar el nombre d'usuaris d'Àgora a més de 26.000 professionals sanitaris.

10è Aniversari d’Àgora Sanitària

Àgora Sanitària s'ha convertit en referent de la formació virtual per al farmacèutic en els últims deu anys. Durant aquest període, s'han realitzat més de 65.000 inscripcions i més de 25.000 farmacèutics de tot Espanya s'han format a les seves aules virtuals. Al seu torn, els elevats índexs de participació, l'aprofitament i la satisfacció expressada pels alumnes en les enquestes són indicadors de la seva qualitat formativa i metodològica.


La nova Junta de Govern del COF de Barcelona pren possessió per al mandat 2020-2024
 • Ho van fer en el marc d’un acte intern, adaptat a la situació actual marcada per la COVID-19 i respectant en tot moment les mesures de prevenció que recomanen les autoritats sanitàries
 • Les quatre grans línies estratègiques del COFB seran assegurar la solvència, eficiència i sostenibilitat de la institució; liderar la consolidació professional en tots els àmbits d'exercici; promoure el posicionament del farmacèutic com a agent de salut; i fomentar la innovació, agilitat, transparència, digitalització i proximitat del Col·legi
 • La nova Junta compta amb 10 noves incorporacions que garanteixen un relleu generacional i un equip renovat amb noves visions per aportar a la institució

 

Barcelona, 24 de juliol de 2020.- Els membres de la nova Junta de Govern del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) van prendre possessió ahir dels seus càrrecs per al mandat comprès entre el 2020 i el 2024. Ho van fer en el marc d’un acte intern, adaptat a la situació actual marcada per la COVID-19 i respectant en tot moment les mesures de prevenció que recomanen les autoritats sanitàries.

Quatre grans línies estratègiques del COFB

Durant l’acte, el nou president del COFB, Jordi Casas Sánchez, va destacar les quatre grans línies estratègiques que s’ha marcat la nova Junta de Govern. “En primer lloc, assegurar la solvència, eficiència i sostenibilitat de la institució; en segon lloc, liderar la consolidació professional en tots els àmbits d'exercici de la professió; en tercer lloc, promoure el posicionament del farmacèutic com a agent de salut; i, finalment, fomentar la innovació, agilitat, transparència, digitalització i proximitat del Col·legi”, va explicar Casas. “Aquestes línies són fonamentals per aconseguir l’excel·lència professional, que, al cap i a la fi, és el que estem buscant”, va afegir.

“Afronto aquesta nova etapa amb una enorme il·lusió, però soc conscient de la responsabilitat que suposa estar al capdavant de 9.000 col·legiats”

A la seva intervenció, Casas també va compartir que, des de ben jove, té un vincle molt estret amb el COFB, i és per això que afronta aquesta nova etapa com a president de la institució amb “una il·lusió enorme i una gran satisfacció personal”. Així mateix, és conscient “de la responsabilitat que suposa estar al capdavant de pràcticament 9.000 col·legiats, amb reptes molt grans en tots els àmbits de la professió, i més en una situació de crisis sanitària com l’actual”,  va apuntar.

Finalment, va dedicar unes paraules d’agraïment a totes les persones que han confiat en ell i han fet possible que pugui assumir aquest nou càrrec, fent una menció especial a Jordi de Dalmases pels anys dedicats a la institució, 12 dels quals ho ha fet com a president del COFB. “Hem viscut moments molt intensos, sense anar més lluny aquests últims mesos amb la pandèmia. Ens hem de sentir molt orgullosos del Col·legi que deixes”, va traslladar-li Casas a De Dalmases.

10 noves incorporacions que garanteixen un relleu generacional

Aquesta Junta, proclamada electa el passat 2 de juliol, després que no es presentessin candidatures alternatives, compta amb 10 noves incorporacions provinents dels diferents àmbits de la professió. En paraules del nou president del COFB, “garanteixen, d’una banda, un relleu generacional; i, d’altra banda, un equip renovat amb noves idees i visions per aportar a la institució”.

Les noves incorporacions, corresponents a la meitat de la Junta, s’han produït als àmbits de la tresoreria i la vicetresoreria, i a les vocalies de número, d’Anàlisi, Distribució, Hospitals, Indústria, Investigació i Docència i Ortopèdia. La relació completa dels càrrecs dels membres de la nova Junta és la següent: 

Junta de Govern del COFB 2020-2024

President: Jordi Casas Sánchez

Vicepresidenta: Núria Bosch Sagrera

Secretària: Aina Surroca Rebés

Tresorer: Miquel Recasens Isart

Vicetresorera: Marta Gento Senallé

Vocal Alimentació i Nutrició: Anna Bach Faig

Vocal Anàlisi: Xavier Tejedor Ganduxé

Vocal Atenció Primària: Roser Vallès Fernández

Vocal Dermofarmàcia i Productes Sanitaris: Marta Alcalde Matarranz

Vocal Distribució: Mª Victoria Martínez Abad

Vocal Hospitals: David Conde Estévez

Vocal Indústria: Meritxell Cortés López

Vocal Investigació i Docència: Mª Rosa Ballester Verneda

Vocal Oficina de Farmàcia: Guillermo Bagaría de Casanova

Vocal Ortopèdia: Elena Palau Roig

Vocal Plantes Medicinals i Homeopatia: Josep Allué Creus

Vocal Salut Pública: Núria Oliva Salart

Vocal núm. 1: Montserrat Gironès Saderra

Vocal núm. 2: Marta Roig Martínez

Vocal núm. 3: Laura Gomà Llairó


El COFB s’adhereix al Decàleg per a la reforma del Sistema de Salut de Catalunya
 • El document reclama més recursos, millors condicions i major coordinació entre els professionals de la salut
 • La professió farmacèutica aposta decididament per alinear esforços i objectius amb els altres agents de salut per donar la resposta necessària a la ciutadania

 

Barcelona, 22 de juliol de 2020.- El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona s’ha adherit al Decàleg per a la reforma del Sistema de Salut de Catalunya, un document que reclama la necessitat de reformes significatives i urgents al sistema sanitari català, arran de les lliçons apreses durant la crisi sanitària de la COVID-19.

El COFB se suma així a la petició dels principals actors de l’àmbit de l'atenció sanitària que reclamen reformes en el Sistema de Salut de Catalunya per solucionar les mancances que s'han mostrat durant la pandèmia, a partir de la iniciativa impulsada pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), la Societat Catalana de Gestió Sanitària (SCGD) i el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CIIC).

Més recursos, millors condicions i major coordinació entre els professionals de la salut

El document reclama un nou pacte per la sanitat entre les forces polítiques per realitzar les reformes necessàries per a dotar dels recursos adequats i millorar les condicions dels professionals.  L’objectiu és posar la sanitat pública al nivell que requereix la societat i el moment actual, on la pandèmia ha posat de manifest que la salut de les persones és absolutament prioritària i on la coordinació entre els diferents àmbits assistencials és fonamental.

La crisi provocada per aquesta emergència sanitària ha fet palès que quan els diferents agents del sistema de salut alineen forces i objectius, s’aconsegueix donar la resposta necessària a la ciutadania.  Des del COFB s’ha evidenciat la importància cabdal de garantir aquesta coordinació a partir d’enfortir una relació col·laborativa, dins i fora de la professió, posant sempre al pacient en el centre del sistema. Especialment durant els darrers mesos els farmacèutics i farmacèutiques han ofert a la societat diferents exemples d’aquesta col·laboració, posant en valor la rellevància i utilitat de la seva actuació, i reivindicant la necessitat que aquestes accions perdurin en el futur, dins del sistema sanitari.

Les experiències de la farmàcia davant la COVID-19: un exemple de col·laboració en l’àmbit sanitari

Els farmacèutics hospitalaris, integrats en equips multidisciplinaris, han actualitzat constantment els protocols de tractament aplicats als centres hospitalaris i s’han coordinat amb farmacèutics comunitaris i de la distribució, organitzant un circuit per facilitar als pacients fràgils o amb problemes de mobilitat, la seva medicació hospitalària. Des de la farmàcia d’Atenció Primària, s’han elaborat protocols i recomanacions en l’abordatge terapèutic d’aquesta patologia per difondre entre els professionals assistencials de l’Atenció Primària, resolent les consultes que aquests plantejaven. A més s’han creat i implementat circuits que han facilitat la gestió dels plans terapèutics en coordinació amb la farmàcia comunitària i els serveis de farmàcia dels hospitals. Els farmacèutics d’anàlisis clíniques també han estat clau durant la crisi sanitària. Les seves proves diagnòstiques han ajudat i recolzat les decisions mèdiques, per tal de valorar la gravetat de la malaltia i predir el risc d’evolució d’aquesta cap a formes més severes.  

Des de l’àmbit de la Salut Pública, els farmacèutics i farmacèutiques han format part i han donat suport als equips de vigilància epidemiològica i han treballat en els plans de contingència en centres de gent gran per prevenir el contagi de residents i treballadors. Els professionals farmacèutics de la distribució, com a nexe entre les institucions sanitàries, la Indústria i la Farmàcia Comunitària, han fet possible que els ciutadans tinguessin accés ràpid a tots els medicaments en qualsevol punt del territori i s’ha treballat conjuntament amb Sanitat per distribuir de forma controlada els productes crítics. Els farmacèutics de la Indústria han assegurat la continuïtat del subministrament, especialment de tots aquells medicaments essencials per al tractament dels pacients en les Unitats de Cures Intensives.

Finalment, els farmacèutics comunitaris, com a professionals més propers a la ciutadania, s’han implicat en la gestió de la crisi sanitària resolent consultes de la població, facilitant informació sobre la COVID-19 i el corresponent tractament. En coordinació amb la resta de professionals sanitaris i diferents àmbits assistencials, han dissenyat i implementat nous circuits excepcionals per evitar visites als Centres d’Atenció Primària i el contacte amb el recinte hospitalari, així com garantir el subministrament de medicaments en nous entorns assistencials com els Hotels-Salut. Des de la xarxa de 3.227 farmàcies comunitàries a Catalunya s'han posat en marxa diferents iniciatives amb l'objectiu de fer arribar la medicació a persones vulnerables amb la creació d'una xarxa de voluntaris o de facilitar l'accés de la població a les mascaretes, oferint un canal segur i de qualitat en un moment en què hi havia escassetat.