CARTELL DE LA CAMPANYA ATENCIÓ DIABETIS CARTELL DE LA CAMPANYA ATENCIÓ DIABETIS

LOGOTIP DE LA CAMPANYA ATENCIÓ DIABETIS LOGOTIP DE LA CAMPANYA ATENCIÓ DIABETIS

MÉS INFORMACIÓ MÉS INFORMACIÓ

 Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COFB

 projectescofb.net

 93 244 07 10 (ext. 2)

 Nota de premsa

Blog del COFB

ATENCIÓ DIABETIS: "JO? DIABETIS?" ATENCIÓ DIABETIS: "JO? DIABETIS?"

 9 hàbits saludables que es van compartir per les xarxes socials durant de la campanya

 Tots els consells en una sola imatge: "9 hàbits saludes per prevenir la diabetis"

 

QUÈ ÉS ATENCIÓ DIABETIS?

Els farmacèutics comunitaris de la província de Barcelona ofereixen, gràcies a la coordinació del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC), l’Associació Catalana de Diabetis i l’Associació de Diabètics de Catalunya (Adc), una intervenció protocol·litzada per a la detecció de factors de risc i prevenció de la diabetis.

 

QUIN OBJECTIU TÉ?

Determinar si l’usuari és prediabètic, diabètic o presenta una glicèmia basal capil·lar normal (o bé hemoglobina glicosilada normal). També se li concreta el risc de patir diabetis en els 10 anys vinents, l’adhesió a la dieta mediterrània i el grau d’activitat física

 

COM FUNCIONA?

En el marc d’aquesta campanya, quan l’usuari arribi a la farmàcia se li proposarà, d’una banda, que respongui a un test i es faci gratuïtament una prova de glicèmia per calcular el seu risc de patir diabetis; d’altra banda, que contesti a dos breus qüestionaris per avaluar el seu grau d’adhesió a la dieta mediterrània i d’activitat física.

partir de tots els resultats, es dóna un consell farmacèutic personalitzat en aspectes d’alimentació i activitat física, i en els casos en què sigui necessari es deriva a l’equip d’atenció primària.

 

QUÈ S'HA ACONSEGUIT?

L'any 2018:

  • 700 farmacèutics formats
  • 400 farmàcies comunitàries
  • 2.300 persones intervingudes, de les quals, un 20% eren prediabètiques, i un 9% presentaven hiperglucèmia

 

ON S'HA DUT A TERME?

Farmàcies de la província de Barcelona adherides a la campanya.