ANYS ANTERIORS ANYS ANTERIORS

CIRCULAR FARMACÈUTICA CIRCULAR FARMACÈUTICA

La Circular Farmacèutica és la publicació científica del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Recull articles elaborats per professionals sanitaris de reconegut prestigi per donar a conèixer les novetats terapèutiques, així com continguts relacionats amb diferents aspectes del nostre exercici professional com l'atenció farmacèutica o la salut pública. També s'hi inclouen els resultats dels treballs becats pel COFB.

Aquesta publicació està disponible en PDF. 
 

Vol. 76, núm. 2, segon quadrimestre 2018

Editorial: T. Casasín

Farmacoteràpia: Revisió d'un antiepilèptic nou, el brivaracetam; Valsartan- sacubitril: un fàrmac nou contra la insuficiència cardíaca.

Casos clínics: Hemodiafiltració venovenosa contínua (HDFVVC) en el context d'un pacient crític amb fascitis necrotitzant; Malaltia de Creutzfeldt-Jakob que comença amb la clínica de depressió catatònica; Actualització del tractament de l'hepatitis C, a propòsit de tres casos; Pacient geriàtric fràgil.

Salut pública: brot de salmonel·losi causat per salmonel·la agona a França el 2017.

Farmacèutics innovadors

Vademecum Cultural 

 

 

Vol. 76, núm. 1, primer quadrimestre 2018

Editorial: T. Casasín

Farmacoteràpia: Antagonistes del receptor opioide perifèric per tractar el restrenyiment induït per un ús crònic d'analgèsics opioides; Espondilitis anquilosant resistent al tractament convencional.

Salut pública: Catalunya i la situació epidemiològica de la sarna.

Casos clínics: Martina: una carrera de fons. Parlem de prematuritat.

Farmacèutics Innovadors

Vademecum Cultural