ANYS ANTERIORS ANYS ANTERIORS

Circular Farmaceutica

CIRCULAR FARMACÈUTICA CIRCULAR FARMACÈUTICA

La Circular Farmacèutica és la publicació científica del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Recull articles elaborats per professionals sanitaris de reconegut prestigi per donar a conèixer les novetats terapèutiques, així com continguts relacionats amb diferents aspectes del nostre exercici professional com l'atenció farmacèutica o la salut pública. També s'hi inclouen els resultats dels treballs becats pel COFB.

Aquesta publicació està disponible en PDF. 

Consulta aquí les normes de publicació. 

 

Vol. 79 Núm. 2 Segon Quadrimestre 2021

Editorial: M. Rosa Ballester

Farmassistència: Dissenya el teu entorn personal d’aprenentatge en farmacoteràpia per mantenir-te al dia
Farmacoterapèutica:

La gestió farmacoterapèutica de l’asma al dia

Avaluació de l’estat de salut, patrons de consum i beneficis subjectius del cànnabis medicinal en una mostra de pacients catalans amb malalties cròniques

Anomenem biosimilar al genèric del biològic o són coses diferents?

Impacte de la COVID-19 en les tendències del consum de medicaments per ansietat i depressió a Catalunya: anàlisi territorial i de gènere

Semaglutida, la nova alternativa oral dels agonistes del receptor del pèptid similar al glucagó tipus 1 (ARGLP-1)

Salut Pública [Actualitat COVID-19]: Evolució del programa de vacunes per protegir els habitants de Catalunya de COVID-19

Anàlisis Clíniques [Actualitat COVID-19]: El laboratori clínic en el seguiment de complicacions de pacients amb COVID-19
Alimentació i Nutrició: Atenció farmacèutica i consell alimentari a la persona gran. Polimedicació. Interaccions. Problemes relacionats amb els medicaments (PRM)
Dermofarmàcia i Productes Sanitaris [Actualitat COVID-19]: Manifestacions muco-cutànies de la COVID-19
Plantes Medicinals: Andrografis (Andrographis paniculata) Una planta d’interès a afeccions del tracte respiratori
Farmacèutics innovadors

 

Vol. 79 Núm. 1 Primer Quadrimestre 2021

Editorial: M. Rosa Ballester  

Farmassistència: Les aportacions de la farmàcia comunitària en temps de COVID-19

Farmacoterapèutica: Vacunes COVID-19. Preguntes freqüents referides a la primera onada de vacunes en la pràctica clínica
El CIM informa: Vacunes per combatre el SARS-CoV-2
Casos clínics: Cetoacidosis diabètica en un pacient tractat amb inhibidors del cotransportador de sodi-glucosa 2
Salut Pública: Similituds i diferències entre la gestió de les pandèmies de la grip espanyola i de la COVID-19 a Catalunya
La farmàcia al dia: Oficina de farmàcia. Fora dubtes (IV)
Anàlisis Clíniques: Les proves de laboratori per detectar SARS-CoV-2, aspectes analítics i clínics
Alimentació i Nutrició: L’atenció farmacèutica a les persones grans. El consell alimentari, la fibra 

Dermofarmàcia i productes sanitaris: Maskacne causat per l’ús prolongat de mascaretes

Plantes Medicinals: El safrà (crocus sativus L.). Usos medicinals de l’espècia més cara del món
Farmacèutics innovadors

 

Vol. 79 Especial Beques i Premis 2021

Editorial: M. Rosa Ballester

Beques col·legials: La dieta mediterrània disminueix la possibilitat de començar tractaments farmacològics cardiovasculars en població adulta gran amb risc cardiovascular elevat

Premis 2020

Síntesi d’una família de catinones potencialment actives

Estudi del paper de la proteïna GQ a la mitofàgia

Optimització de la resistència a antiinfecciosos a la pràctica clínica

L’eix microbiota-intestí-cervell i la seva relació amb la depressió