ANYS ANTERIORS ANYS ANTERIORS

CIRCULAR FARMACÈUTICA CIRCULAR FARMACÈUTICA

La Circular Farmacèutica és la publicació científica del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Recull articles elaborats per professionals sanitaris de reconegut prestigi per donar a conèixer les novetats terapèutiques, així com continguts relacionats amb diferents aspectes del nostre exercici professional com l'atenció farmacèutica o la salut pública. També s'hi inclouen els resultats dels treballs becats pel COFB.

Aquesta publicació està disponible en PDF. 

Vol. 76, núm. 3, tercer quadrimestre 2018

Editorial: Josep M. Llop 

Alimentació i Nutrició: Intervenció del farmacèutic per ajudar a prevenir la sarcopènia a persones més grans de 65 anys. Recomanacions alimentàries i d'activitat física.
Casos Clínics: Tuberculosi pulmonar multiresistent. 
Farmacoteràpia: Alfabetització per a la salut i alfabetització farmacoterapèutica. Una visió des de l'entorn de la farmàcia.
Formulació Magistral: Formulacions ultraràpides de fentanil, per què, quan i com?
Salut Pública: Situació epidemiològica de la listeriosi a Catalunya 2001-2014. Un perill actual en seguretat alimentària; A propòsit d'un cas de tripanosomiasi africana (la malaltia del son)
Beques Col·legials: Efecte dels β-blocadors en els nivells del neurotransmissor substància P i implicació en el procés de deglució.
Farmacèutics innovadors
Vademecum Cultural 

 

Vol. 76, núm. 2, segon quadrimestre 2018

Editorial: T. Casasín

Farmacoteràpia: Revisió d'un antiepilèptic nou, el brivaracetam; Valsartan- sacubitril: un fàrmac nou contra la insuficiència cardíaca.

Casos clínics: Hemodiafiltració venovenosa contínua (HDFVVC) en el context d'un pacient crític amb fascitis necrotitzant; Malaltia de Creutzfeldt-Jakob que comença amb la clínica de depressió catatònica; Actualització del tractament de l'hepatitis C, a propòsit de tres casos; Pacient geriàtric fràgil.

Salut pública: brot de salmonel·losi causat per salmonel·la agona a França el 2017.

Farmacèutics innovadors

Vademecum Cultural 

 

 

Vol. 76, núm. 1, primer quadrimestre 2018

Editorial: T. Casasín

Farmacoteràpia: Antagonistes del receptor opioide perifèric per tractar el restrenyiment induït per un ús crònic d'analgèsics opioides; Espondilitis anquilosant resistent al tractament convencional.

Salut pública: Catalunya i la situació epidemiològica de la sarna.

Casos clínics: Martina: una carrera de fons. Parlem de prematuritat.

Farmacèutics Innovadors

Vademecum Cultural