SERVEIS PER ESCOLES SERVEIS PER ESCOLES

Educar els nens en hàbits de vida saludables és un dels objectius del Col·legi. Per aconseguir-ho, treballa principalment en dues línies.

 

ESPAI WEB AL FARMACEUTICONLINE

EN QUÈ CONSISTEIX?

En aquest espai els nens i els mestres tenen accés a tota mena de materials didàctics per treballar temes de salut en combinació amb l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), des de jocs fins a fitxes. El web recull temes com la protecció solar, la importància de rentar-se les mans, per què tenim tos, l'otitis, els polls, la higiene bucal i la càries, etc.

Els materials s’adapten a tres franges d’edat, d'entre 6 i 8 anys, de 8 a 12, i de 12 a 16. A més, tots els materials es poden trobar en anglès.

EL XAROP DELS IDIOMES

Per tal que els nens adquireixin vocabulari de salut en diversos idiomes, l'any 2006 es va crear El xarop dels idiomes, una iniciativa inclosa en el llistat de la UNESCO “d'iniciatives educacionals de promoció de la integració i de l'educació de qualitat mitjançant el suport a l'educació bilingüe i plurilingüe, especialment la utilització de llengües maternes, en tots els nivells d'educació i en els contextos formals i no formals, prestant especial atenció a la formació dels docents, alfabetització i l'educació per a la salut”.

Els materials inclosos en El xarop dels idiomes són d'especial utilitat per als mestres amb alumnes que encara no dominen la llengua del país d'acollida i, per tant, poden tenir carències de vocabulari en l'àmbit de la salut, per exemple, per explicar què els hi fa mal quan es troben malament. L'objectiu és facilitar-los eines per comunicar-se i aprendre la nova llengua sense perdre el vincle de connexió amb la llengua materna.

Al web de salut del Col·legi Farmaceuticonline trobaràs informació útil i entenedora sobre diverses qüestions de salut, des de com preparar un viatge, què fer en cas de picada de medusa, deshidratació, cremada, ferida, diarrea..., a què hem de tenir en compte amb els fàrmacs quan fa calor o com evitar interaccions entre medicaments i aliments, entre d’altres.