Versió en paper Versió en paper

MEMÒRIA DEL COFB 2018 MEMÒRIA DEL COFB 2018

Què ha estat el més destacat de l’activitat del Col·legi de Farmacèutics durant el 2018? Ho pots consultar al resum de dades que trobaràs a continuació.