ANYS ANTERIORS ANYS ANTERIORS

CIRCULAR FARMACÈUTICA CIRCULAR FARMACÈUTICA

La Circular Farmacèutica és la publicació científica del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Recull articles elaborats per professionals sanitaris de reconegut prestigi per donar a conèixer les novetats terapèutiques, així com continguts relacionats amb diferents aspectes del nostre exercici professional com l'atenció farmacèutica o la salut pública. També s'hi inclouen els resultats dels treballs becats pel COFB.

Aquesta publicació està disponible en PDF. 

Vol. 78, Especial Beques i Premis 2020

 

Editorial: J.M. Llop.

Beques Col·legials

Efecte d’una intervenció nutricional amb una beguda funcional enriquida amb un extracte de raïm sobre el perfil metabòlic d’una subpoblació d’individus amb síndrome metabòlica de la província de Barcelona.

Estudi de les interaccions hoste – patogen en les infeccions causades per soques hipervirulentes de klebsiella pneumoniae.

Informació animada per reforçar l’educació sanitària.

Premis

Guia d’alimentació per a persones afectades d’ELA i receptes per a persones amb problemes de deglució (premi de millora de la qualitat assistencial).

Millora en la gestió de medicaments en malaltia renal crònica amb mHealth: aplicació renal calc (premi a la millor iniciativa en xarxes socials i noves tecnologies).

Probiòtics, prebiòtics i el sistema nerviós (premi a millor treball de grau 2018).

Biosíntesi d’esterols conjugats en les plantes (premi a millor treball de grau 2018).

Montelukast com a intervenció farmacològica per protegir el cervell de la neurotoxicitat induïda per radiacions (premi a millor treball de grau 2018).

Comprimits d’alliberació prolongada de metoprolol succinat de 95 mg (premi a millor treball de grau 2018).