ANYS ANTERIORS ANYS ANTERIORS

CIRCULAR FARMACÈUTICA CIRCULAR FARMACÈUTICA

La Circular Farmacèutica és la publicació científica del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Recull articles elaborats per professionals sanitaris de reconegut prestigi per donar a conèixer les novetats terapèutiques, així com continguts relacionats amb diferents aspectes del nostre exercici professional com l'atenció farmacèutica o la salut pública. També s'hi inclouen els resultats dels treballs becats pel COFB.

Aquesta publicació està disponible en PDF. 

Vol. 78, Número 3, Tercer Quadrimestre 2020

Editorial: M. Rosa Ballester

Actualitat COVID-19: La gestió de la pandèmia de COVID-19 a les residències de la gent gran a Catalunya entre el març i l’agost de 2020; Detecció de norovirus en mostres mediambientals en brots de norovirus en institucions tancades i semi-tancades; Tractament farmacològic de la infecció per SARS-COV-2: Encara moltes preguntes per respondre

Farmacoterapèutica: Els 10 ítems claus en la informació farmacoterapèutica

El CIM informa: L’ABC de les vacunes

Casos clínics: Transplantament de progenitors hematopoiètics pel tractament de l’artritis reumatoide en una pacient pediàtrica; Revisió de l’ús segellat de catèter en bacterièmia relacionada amb el catèter vascular

Salut Pública: L'erradicació mundial de la poliomielitis i la tragèdia de la poliomielitis i la síndrome postpòlio a Espanya. La poliomielitis  i la seva erradicació (II part)

La farmàcia al dia: Oficina de farmàcia: Fora dubtes (III)

Alimentació i Nutrició: L’Atenció Farmacèutica a les persones grans: El consell alimentari durant i post pandèmia COVID-19

Plantes Medicinals: Bacopa (Bacopa Monnieri), una planta amb acció sobre l’àrea cognitiva

Farmacèutics innovadors

Índex d’autors i matèries

 

Vol. 78, Número 2, Segon Quadrimestre 2020

Editorial: J.M. Llop

Actualitat COVID-19: Consideracions sobre la informació i presa de decisions farmacoterapèutiques durant la pandèmia. A propòsit de la hidroxicloroquina; Dispensació no presencial de medicació hospitalària de dispensació ambulatòria durant la pandèmia COVID-19, una oportunitat per una integració professional en benefici dels pacients

Farmacoterapèutica: Nova formulació de glucagó intranasal pel tractament d'hipoglucèmies greus en pacients amb diabetis mellitus

El CIM informa: Efecte de la temperatura en l'estabilitat dels medicaments

Casos clínics: Utilitat del genotipat de UGT1A1 per prevenir la toxicitat induïda per irinotecà en un pacient pediàtric; Dèficit de N-Actilglutamat sintasa trastorn del cicle de la urea

Salut Pública: L'erradicació mundial de la poliomielitis i la tragèdia de la poliomielitis i la síndrome post-pòlio a Espanya. La poliomielitis  i la seva erradicació (1a part); L'inici de la pandèmia de la COVID-19 a Catalunya i el brot de COVID-19 a la Conca d'Òdena

Alimentació i Nutrició: Consell en alimentació infantil basat en l'evidència

Plantes Medicinals: Escutelaria de virgina (Scutellaria lateriflora). Una planta per l'ansietat?

Farmacèutics Innovadors

 

Vol. 78, Número 1, Primer Quadrimestre 2020

Editorial: J. M. Llop.

Farmassistència: Farmaserveis, una necessitat estratègica.

Farmacoterapèutica: Sotagliflozina: Fàrmac oral adjuvant a la insulina per al tractament de la diabetis mellitus tipus 1; Àcid obeticòlic, una novetat terapèutica en la colangitis biliar primària

El CIM informa: Actualització terapèutica del TDAH, Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat.

Casos clínics: Possible cas fibril·lació auricular relacionat amb la ingesta de fucus vesiculosus; Més enllà del pacient crònic

La Farmàcia al dia: L’oficina de farmàcia: fora dubtes (II)

Salut pública: L’èxit dels països asiàtics en la lluita contra la COVID-19

Alimentació i Nutrició: Revisió bibliogràfica de les interaccions entre les begudes refrescants i els medicaments

Plantes Medicinals: Ashwagandha (Withania Somnífera), més que dormir bé

Farmacèutics innovadors

 

Vol. 78, Especial Beques i Premis 2020

 

Editorial: J.M. Llop.

Beques Col·legials

Efecte d’una intervenció nutricional amb una beguda funcional enriquida amb un extracte de raïm sobre el perfil metabòlic d’una subpoblació d’individus amb síndrome metabòlica de la província de Barcelona.

Estudi de les interaccions hoste – patogen en les infeccions causades per soques hipervirulentes de klebsiella pneumoniae.

Informació animada per reforçar l’educació sanitària.

Premis

Guia d’alimentació per a persones afectades d’ELA i receptes per a persones amb problemes de deglució (premi de millora de la qualitat assistencial).

Millora en la gestió de medicaments en malaltia renal crònica amb mHealth: aplicació renal calc (premi a la millor iniciativa en xarxes socials i noves tecnologies).

Probiòtics, prebiòtics i el sistema nerviós (premi a millor treball de grau 2018).

Biosíntesi d’esterols conjugats en les plantes (premi a millor treball de grau 2018).

Montelukast com a intervenció farmacològica per protegir el cervell de la neurotoxicitat induïda per radiacions (premi a millor treball de grau 2018).

Comprimits d’alliberació prolongada de metoprolol succinat de 95 mg (premi a millor treball de grau 2018).