Circular Farmacèutica Circular Farmacèutica


Trimestralment, el Col·legi edita la Circular Farmacèutica, la publicació científica del Col·legi que recull articles elaborats per professionals sanitaris de reconegut prestigi. També s'hi inclouen els resultats dels treballs becats pel Col·legi.

El rigor en el tractament dels temes i el prestigi dels autors dels articles fan d'aquesta publicació una via molt efectiva per donar a conèixer les novetats terapèutiques així com continguts relacionats amb l'atenció farmacèutica o la salut pública.

Aquesta publicació està disponible en PDF. 


Vol. 76, núm. 2, segon quadrimestre 2018

 

 • Editorial: T. Casasín
 • Farmacoteràpia: Revisió d'un antiepilèptic nou, el brivaracetam; Valsartan-sacubitril: un fàrmac nou contra la insuficiència cardíaca
 • Casos clínics: Hemodiafiltració venovenosa contínua (HDFVVC) en el context d'un pacient crític amb fascitis necrotitzant; Malaltia de Creutzfeldt-Jakob que comença amb la clínica de depressió catatònica; Actualització del tractament de l'hepatitis C, a propòsit de tres casos; Pacient geriàtric fràgil
 • Salut pública: brot de salmonel·losi causat per salmonel·la agona a França el 2017
 • Farmacèutics innovadors
 • Vademecum Cultural expandir  encoger
Circular Farmacèutica - primer quadrimestre 2018
 • Editorial: T. Casasín
 • Farmacoteràpia: Antagonistes del receptor opioide perifèric per tractar el restrenyiment induït per un ús crònic d'analgèsics opioides; Espondilitis anquilosant resistent al tractament convencional
 • Salut pública: Catalunya i la situació epidemiològica de la sarna
 • Casos clínics: Martina: una carrera de fons. Parlem de prematuritat
 • Farmacèutics Innovadors
 • Vademecum Cultural

 Descarregar exemplar en PDF 

Circular Farmacèutica - tercer trimestre 2017
 • Editorial: T. Casasín
 • Beques col·legials: Desenvolupament d'una aplicació per a dispositius mòbils referent a intereccions entre medicaments i activitat física; Farmacogenètica de les estatines: cap a una medicina personalitzada
 • Farmacoteràpia: La cascada terapèutica. La prescripció encadenada que presenta un risc per al pacient; Agents biològics per tractar l'asma greu no controlada
 • Casos clínics: Complicacions en un pacient amb cirrosi hepàtica d'etiologia enòlica; Hipercalcèmia paraneoplàstica
 • Farmacèutics Innovadors
 • Vademecum Cultural

 Descarregar exemplar en PDF 

Circular Farmacèutica - segon trimestre 2017

 

 • Editorial: T. Casasín
 • Farmassitència: Campanya "Pren-te el pols". Les farmàcies tenen un paper important en la ruta assistencial de la fibril·lació auricular?
 • Casos Clínics: Fibrosi quística; Gestió d'un pacient amb fibril·lació auricular
 • Salut Pública: Les altres arbovirosis emergents: les infeccions per virus Dengue, Chikungunya, Toscana, Crimera-Congo i Nil Occidental.
 • Alimentació i Nutrició: Fitxes de recomanacions dietètiques per a una diabetis tipus 2
 • Farmacèutics Innovadors
 • Vademecum Cultural

 Descarregar exemplar en PDF 

Circular Farmacèutica - primer trimestre 2017

 

 • Editorial: T. Casasín 
 • Farmassistència: Cribratge de càncer de còlon i recte: un model multidisciplinar amb un paper clau dels farmacèutics comunitaris. Del pilotatge fins la expansió a tota la província de Barcelona 
 • Salut pública: Les malalties emergents transmeses per arbovirus: la infecció pel virus Zika
 • Alimentació i Nutrició: Alimentació i càncer 
 • Casos clínics: Geriatria, aprenguem del tractament a les persones grans / Trasplantament bipulmonar amb limfangioleiomiomatosi
 • Farmacèutics innovadors
 • Vademecum cultural  

 Descarregar exemplar en PDF 

Circular Farmacèutica - quart trimestre 2016

 

 • Editorial: T. Casasín 
 • Beques col·legials: Impacte assistencial d’incorporar ‘salut mòbil’ a la pràctica clínica del pacient trasplantat cardíac / Risc de sagnat en els anticoagulants d’acció directa en comparació amb els antivitamina k en la pràctica clínica habitual
 • Espigolant
 • Farmacoteràpia: Lesinurad: un nou fàrmac per al tractament de la hiperuricèmia 31 / Teriparatida en el tractament de l’osteoporosi
 • Casos clínics: Toxicitat medicamentosa en un pacient vih
 • Salut pública: Un brot de malaltia neurològica greu per enterovirus a Catalunya, l'any 2016
 • Innovadors
 • Vademecum Cultural
 • Índex Autors / Matèries 2016

 Descarregar exemplar en PDF 

Circular Farmacèutica - tercer trimestre 2016
 • Editorial: T. Casasín 
 • Farmacoteràpia: Utilització de plasma RIC en factors de creixement (PRGF) en oftalmologia / radiofàrmacs: leucocits marcats amb radionuclids / Tractamanet farmacològic del glaucoma d'angle obert
 • Casos clínics: El transplantament haploidèntic / Leucoencefalopatia multifocal progressiva
 • Espigolant
 • Alimentació i nutrició: Fitxes de recomanacions dietètiques en les dislipèmies  
 • Docència: Anàlisi de la prescripció d'inhibidors de la bomba de protons / La Facultat de Farmàcia ha canviat de nom 
 • Salut pública: Brots de botulisme a Catalunya
 • Innovadors
 • Vademecum Cultural 

 Descarregar exemplar en PDF 

Circular Farmacèutica - segon trimestre 2016

 

 • Editorial: T. Casasín 
 • Farmacoteràpia: Propostes noves en el tractament de l'ili paralític. Utilització de Gastrografin com a possible teràpia / Nous Hipolipemiants 
 • Espigolant
 • Casos clínics: L'artritis idiopàtica juvenil sistèmica / Calcifilaxi 
 • Salut pública: quines van ser les conseqüències de la crisi de l'ebola a Espanya?
 • Innovadors
 • Vademecum Cultural 

 Descarregar exemplar en PDF 

Circular Farmacèutica - primer trimestre 2016

 

 • Editorial: T. Casasín 
 • Farmacoteràpia: Tipus d'angioedemes i tractaments disponibles / Edoxaban, característiques i posicionament en la teràpia anticoagulant / Innovació en l'elaboració de tractaments de quimioteràpia a la farmàcia hospitalària. Implantar la robotització en la preparació. 
 • Espigolant 
 • Alimentació i nutrició: Fitxes de recomanacions dietètiques en pacients hipertensos.
 • Salut pública: La tragèdia de la taliomida a Espanya, 1959-1965 
 • Innovadors
 • Vademecum Cultural 

Descarregar exemplar en PDF 

 

Circular Farmacèutica - quart trimestre 2015

 

 • Editorial: T. Casasín 
 • Beques col·legials: Avaluació de l'efectivitat i la seguretat del cinacalcet en pacients amb malaltia renal crònica i hiperparatiroïdisme secundari sense tractament renal substitutiu, en la pràctica clínica habitual / Avaluació clínica de la integració del farmacèutic en un equip d'atenció domiciliària / Avaluació del seguiment farmacoterapèutic en pacients d'una Unitat d'Optimització de la Farmacoteràpia 
 • Espigolant 
 • Farmacoteràpia: Medicaments més clàssics, genèrics, biotecnològics i bio-similars 
 • Alimentació i nutrició: Fitxes de recomanacions dietètiques en la diarrea i el restrenyiment 
 • Innovadors
 • Vademecum Cultural 
 • Índex Autors / Matèries 2015 

Descarregar exemplar en PDF 

Circular Farmacèutica - tercer trimestre 2015

 

 • Editorial: T. Casasín 
 • Farmacoteràpia: Tractament farmacològic de la incontinència urinària 
 • Espigolant 
 • Farmassistència: Servei farmacèutic destinat a fomentar i orientar l'activitat física / Check-list d'interpretació d'un electrocardiograma per a farmacèutics comunitaris 
 • Alimentació i nutrició: Fitxes de les recomanacions dietètiques per a casos de sobrepès i augment de pes 
 • Innovadors
 • Vademecum Cultural 

Descarregar exemplar en PDF 

 

Circular Farmacèutica - segon trimestre 2015

 

 • Editorial: T. Casasín 
 • Farmacoteràpia: Principals canvis en el document de consens GeSIDA 2015 / Nalfemè: un nou fàrmac per al tractament de la dependència alcohòlica / Tractament de la queratosis actínica i altres càncers de pell no melanomes
 • Alimentació i nutrició: Estrès i alimentació
 • Innovadors
 • Vademecum Cultural 

Descarregar exemplar en PDF 

Circular Farmacèutica - primer trimestre 2015

 

 • Editorial: T. Casasín 
 • Farmacoteràpia: La prescripció inadequada: avaluació de l'aplicabilitat dels criteris Stopp Start / Utilitat d'un procés de conciliació farmacoterapèutica basat en criteris "Stopp" aplicat a pacient més grans de 70 anys que ingressen a l'hospital / Selecció de fàrmacs en el tractament de la malaltia de Parkinson / Miastènia gravis: fàrmacs desaconsellats 
 • Casos clínics: Trombocitopènia immune primària 
 • Espigolant 
 • Plantes medicinals: Plantes amb cafeïna: un valor afegit a l'esportista? 
 • Innovadors
 • Vademecum Cultural 
 • Publicacions d'interès 

Descarregar exemplar en PDF 

Circular Farmacèutica - quart trimestre 2014
 • Editorial: T. Casasín 
 • Farmacoteràpia: Vacunes terapèutiques en VIH
 • Espigolant 
 • Beques Col·legials: Avaluació de l'estabilitat de l'hemoglobina en els test de sang oculta en femta immunològics dins del programa de cribratge de càncer colorectal de l'ICO: podem estar tranquils? / Optimització del tractament amb Infliximab de la malaltia inflamatòria intestinal: implantació del monitoratge farmacinètic i influència del polimorfirme RS1143634 d’IL1ß 
 • Casos Clínics: Tractament de la malaria greu. A propòsit d'un cas / Síndrome de renutrició i encefalopatia de Wernicke 
 • Salut Pública: La malaltia hemorràgica pel virus de l'Ebola, un perill global?
 • Innovadors
 • Vademecum Cultural 
 • Índex Autors/Matèries 2013

Descarregar exemplar en PDF 

Circular Farmacèutica - tercer trimestre 2014

 

 • Editorial: T. Casasín 
 • Farmacoteràpia: Actualització sobre el dèficit de la glucosa -6- fosfat deshidrogenasa: fàrmacs contraindicats / Teràpia amb biològics en el tractament de la psoriasi 
 • Espigolant
 • Casos Clínics: Endocarditis infecciosa complicada per una prostatitis aguda bacteriana / Tractament farmacològic de la bufeta hiperactiva
 • Alimentació i Nutrició: Fitxes de recomanacions dietètiques en les alteracions digestives i la disfàgia de la BBS 
 • Innovadors
 • Vademecum Cultural

Descarregar exemplar en PDF 

Circular Farmacèutica - segon trimestre 2014

 

 • Editorial: T. Casasín 
 • Farmacoteràpia: Actualització del tractament terapèutic de la migranya / L'ús hospitalari de les immunoglobulines inespecífiques intravenoses
 • Espigolant
 • Casos Clínics: Tuberculosi multiresistent en pediatria / Tractament del pacient VIH debutant, amb coinfecció VHB
 • Alimentació i Nutrició: Fitxes de consells nutricionals per a diferents problemes de salut
 • Innovadors
 • Vademecum Cultural 

Descarregar exemplar en PDF 

Circular Farmacèutica - primer trimestre 2014

 

 • Editorial: T. Casasín
 • Farmacoteràpia: Tractament farmacològic de la hiperplàsia benigna de pròstata
 • Farmasisstència: Insuficiència renal associada a VIH / Gaxilosa en el diagnèstic de l'hipolactàsia
 • Espigolant
 • Casos Clínics: Síndrome de Takotsubo associat a tirotoxicosi
 • Docència: L'informe Almagro 30 anys després
 • Alimentació i Nutrició: Passat, present i futur dels complements alimentosos
 • Salut Pública: L'eliminació del xarampió a Catalunya
 • Innovadors
 • Vademecum Cultural

 Descarregar exemplar en PDF 

Circular Farmacèutica - quart trimestre 2013

 

 • Editorial: T. Casasín
 • Espigolant
 • Farmacoteràpia. Disfunció tiroïdal per tractament d'amiodarona: a propòsit de dos casos
 • Farmacoteràpia. Selecció de fàrmacs en el tractament de la síndrome del budell irritable
 • Beques col·legials. Administració endovenosa de medicaments en pediatria: disseny i implementació d'una nova eina informàtica
 • Beques col·legials. Desenvolupament i validació d'un mètode per fer la determinació simultània dels citostàtics més prescrits en un hospital de tercer nivell
 • Alimentació i nutrició. Immunonutrició: una matèria transversal i emergent
 • Salut pública. La vigilància epidemiològica a Catalunya
 • Innovadors
 • Vademecum cultural
 • Índex Autor/Matèries 2013

Descarregar exemplar en PDF 

Circular Farmacèutica - tercer trimestre 2013

 

 • Editorial: T. Casasín
 • Espigolant
 • Farmacoteràpia. Actualització del tractament de l'hepatitis crònica
 • Farmacoteràpia. Gestió terapèutica de la infecció fúngica invasiva en el pacient adult
 • Farmacoteràpia. Estudi de l'adequació de la profilaxi quirúrgica del tromboembolisme venós
 • Casos Clínics. Infecció pulmonar acompanyada d'hemoptisis
 • Casos Clínics. Espondilitis por escherichia coli productora de betalactamases d'ampli espectre
 • Alimentació i nutrició. Estevia rebaudiana bertoni, l'edulcorante acalòric
 • Innovadors
 • Vademecum cultural

Descarregar exemplar en PD

Circular Farmacèutica - segon trimestre 2013

 

 • Editorial: T. Casasín
 • Espigolant
 • Farmacoteràpia. La fibrosi pulmonar idiopàtica
  Farmacoteràpia. Tractament de l'insomni
 • Casos Clínics. Tractament del pacient crònic hepàtic amb descompensació ascítica i encefalopatia hepàtica
  Casos Clínics. Gestió d'un cas de pacient amb estatus epilèptic
 • Salut Pública. La instal·lació d'un tractament d'aigua marina (ITAM) del Prat de Llobregat
 • Innovadors
 • Vademècum cultural

Descarregar exemplar en PDF 

Circular Farmacèutica - primer trimestre 2013

 

 • Editorial: T. Casasín
 • Espigolant
 • Farmacoteràpia. Actualització del tractament de les infeccions per herpes virus
 • Farmacoteràpia. Anàlisi de la utilització de carbapenems en un hospital de tercer nivell
 • Farmacoteràpia. Fidaxomicina en el tractament de la infecció per clostridium difficile
 • Casos clínics. Lesions cutànies malignes en un pacient infectat pel VIH
 • Salut pública. L'estudi pels brots de toxiinfecció alimentària a Catalunya
 • Innovadors
 • Vademècum cultural

Descarregar exemplar en PDF
 

Circular Farmacèutica - quart trimestre 2012

null

Circular Farmacèutica - tercer trimestre 2012

 

 • Farmacoteràpia. Nous anticoagulants orals per a la prevenció i el tractament de processos tromboembòlics
 • Farmacoteràpia. Espigolant
 • Farmacoteràpia. Hipertensió pulmonar: classificació, diagnòstic i tractament
 • Farmassistència. Revisió de la intoxicació per Amanita Phalloides
 • Infecció per Clostridium difficile
 • Plantes Medicinals. Estudi inicial del patró d'utilització de plantes medicinals durant l'embaràs
 • Plantes Medicinals. Fitoteràpia i homeopatia, què en saben els nostres pacients
 • Innovadors. Farmacèutics innovadors
 • Vademècum cultural. Amics dels museus de Catalunya

Descarregar exemplar en PDF
 

Circular Farmacèutica - segon trimestre 2012

 

 • Farmacoteràpia. Hidroxicarbamida en l'anèmia drepanocítica simptomàtica
 • Farmacoteràpia. Tocilizumab
 • Farmacoteràpia. Revisió farmacològica dels medicaments antiarítmics
 • Farmacoteràpia. Espigolant
 • Farmacoteràpia. Teràpia inhalada i fibrosi quística
 • Tapentadol retard: nou fàrmac opiode per al tractament del dolor crònic
 • Docència. L'ètica de la recerca. La participació d'estudiants en projectes de recerca i altres consideracions.
 • Innovadors. Farmacèutics innovadors
 • Vademècum cultural. La fundació arqueològica Clos i el museu egipci de Barcelona

Descarregar exemplar en PDF
 

Circular Farmacèutica - primer trimestre 2012

 

 • Farmacoteràpia. Denosumab en el tractament de la osteoporosis postmenopàusica, Espigolant, Selecció de fàrmacs per al tractament de l'espasticitat en esclerosi múltiple.
 • Docència. Actualització del control de restrenyiment. Recomanacions per prevenir i tractar el restrenyiment crònic en ancians.
 • Alimentació i nutrició. Repercussió de la protecció solar en la síntesi de vitamina D i en el seu estatus nutricional.
 • Saluy pública. Marc legislatiu dels farmacèutics titulars durant els primers decennis del segle XX (1904-1939).
 • Innovadors. Farmacèutics innovadors.
 • Vademècum cultural. El cor de cambra impromptu celebra el 150è aniversari de Francesc Alió. "Amics de Mozart" de Barcelona.

Descarregar exemplar en PDF
 

Circular Farmacèutica - quart trimestre 2011

 

 • Farmacoteràpia. Espigolant.
 • Beques col·legials. Prevenció d'RNM causats per PRM de seguretat: ajust posològic de medicaments en ancians polimedicats amb funció renal disminuïda atesos les farmàcies comunitàries, Risc de factures associats a medicaments: estudi de casos i controls, Compatibilitat fisicoquímica de fàrmacs administrats en perfusió contínua en les unitats de cures intensives.
 • Farmassistència. Farmacogenòmica, farmacogenètica i pràctica clínica: realitat i expectatives.
 • Índex d'autors i matèries.

Descarregar exemplar en PDF

Circular Farmacèutica - tercer trimestre 2011

 

 • Farmacoteràpia. Selecció de fàrmacs en el tractament de l'alzheimer, Espigolant, Vernakalant, Romuflilast: un nou fàrmac per al tractament de la malatia pulmonar obstructiva crònica.
 • Farmassitència. Malalties minoritàries i medicaments orfres: el paradigma de la raresa.
 • Alimentació i nutrició. Fibromiàlgia i nutrició, què en sabem? (Part I).
 • Salut pública. E. Coli O104:H4, un nou perill alimentari?
 • Innovadors. Farmacèutics innovadors.
 • Vademècum cultural. "Devorar París. Picasso 1900-1097".

Descarregar exemplar en PDF

Circular Farmacèutica - segon trimestre 2011

null

Circular Farmacèutica - primer trimestre 2011

null