CERCA LES ACTIVITATS

ÀREA TEMÀTICA

DATA

TIPUS

ADREÇAT A...

ABORDATGE DE LA HIPERTENSIÓ ARTERIAL PER A TÈCNICS I AUXILIARS DE FARMÀCIA. II EDICIÓ - ÀGORA

01/03/2024 ( Inscripcions obertes ).

Sol·licitada l'acreditació de l'activitat al Consell Català de Formació de les Professions Sanitàries

  • ACTIVITAT ONLINE

Dates

Del 1 al 31 de març del 2024

  

Matrícula

Gratuïta

 

Inscripcions

del 09/02/2024 al 08/03/2024

Horari

ONLINE 

Lloc

ONLINE

Hores Lectives

2

Places

150

INTRODUCCIÓ

Programa formatiu vinculat al mòdul d’abordatge de la hipertensió a Farmaserveis, que és la plataforma de registre de l’activitat assistencial dels farmacèutics de Catalunya, per al qual és necessari crear una formació específica i necessària per a l’ús d’aquesta plataforma.

La hipertensió arterial (HTA), és la primera causa de malalties cardiovasculars (MCV) i el 27,9% de les defuncions a Catalunya hi estan relacionades. La mortalitat lligada a MCV és evitable amb intervencions enfocades en els factors de risc modificables, la detecció precoç de la HTA i l’assoliment dels objectius terapèutics del tractament antihipertensiu

Els tècnics de farmàcia han de conscienciar de la importància de la mesura freqüent de la tensió arterial per al cribratge de la hipertensió, així com conèixer en quins casos ha de consultar al farmacèutic per a una correcta actuació, com per exemple, implicar-se en l’assistència al farmacèutic per fer el seguiment farmacoterapèutic dels pacients amb HTA diagnosticada per augmentar la proporció dels pacients amb bon control de la tensió arterial.

OBJECTIUS

Actualitzar la formació dels tècnics i auxiliars de farmàcia per a una correcta coordinació amb ell farmacèutic comunitari en l’abordatge de la hipertensió arterial en base a les guies clíniques vigents.

Específicament:

  • Conèixer els fonaments tècnics per a la mesura de la tensió arterial a la farmàcia comunitària.
  • Estar al dia dels criteris a partir dels que el farmacèutic ha d’intervenir per al cribratge i seguiment de la hipertensió arterial.
  • Fer l’educació sanitària al pacient en funció dels valors obtinguts en la mesura de la tensió.
METODOLOGIA

Metodologia online autoformativa amb materials la visualització de vídeos didàctics que desenvolupen els programa teòric i un test final d’avaluació.

 

El curs es pot seguir al ritme de cada alumne al llarg del mes i mig que dura el programa. Per a superar la formació cal completar l’estudi dels continguts teòrics i contestar els tests de superació.

PROGRAMA
  • Introducció a la hipertensió arterial.
  • Presa de la mesura de la pressió arterial.
  • Tutorials d’ús dels mòduls de registre a Farmaserveis.
EQUIP DOCENT

Joan Francesc Mir,  farmacèutic,  Direcció del Medicament del Consorci Sanitari de Barcelona (CSB).

Masha Sanatgar, farmacéutica, área de Projectes Professional i Recerca, COF de Barcelona.

COORDINACIÓ

Cristina Rodríguez,  farmacèutica. Cap del Departament de Formació i Desenvolupament professional COF de Barcelona.

ADREÇAT A

Tècnics i auxiliars de farmàcia que volen ser usuaris del mòdul de Pressió Arterial de Farmaserveis.