CERCA LES ACTIVITATS

ÀREA TEMÀTICA

DATA

TIPUS

ADREÇAT A...

MESURA DE PARÀMETRES BIOMÈDICS DES DE LA FARMÀCIA. XXIII EDICIÓ - AGORA

01/03/2024 ( Inscripcions obertes ).

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 0.9 crèdits d'aprofitament

 • ACTIVITAT ONLINE
 • EXCLUSIU COL·LEGIATS/DES DEL COFB

Dates

De l’1 al 31 de març del 2024  

Matrícula

Gratuïta

 

Inscripcions

del 09/02/2024 al 08/03/2024

Horari

ONLINE 

Lloc

ONLINE

Hores Lectives

5

Places

300

INTRODUCCIÓ

La diabetis, les dislipèmies i el sobrepès són les principals patologies relacionades amb la síndrome metabòlica, que juntament amb la hipertensió arterial (HTA) i l’hàbit tabàquic, agreugen el risc de patir malalties cardiovasculars (MCV). A Catalunya el 27,9% de les defuncions hi estan relacionades. Aquesta mortalitat és evitable amb intervencions enfocades en els factors de risc modificables, la detecció precoç de la diabetis, les dislipèmies i l’excés de pes i l’assoliment dels objectius terapèutics del tractament d’aquestes patologies.

 

Els farmacèutics comunitaris, com a professionals sanitaris que som, hem de conscienciar de la importància del control d’aquests paràmetres i la posada en marxa de mesures dels pacients . El farmacèutic també es pot implicar en el seguiment farmacoterapèutic dels pacients amb aquestes patologies ja diagnosticades diagnosticada per augmentar la proporció dels pacients que en tinguin un bon control.

 

La plataforma Farmaserveis de registre de l’activitat assistencial a les farmàcies comunitàries de Catalunya creix amb el desenvolupament de noves eines que permetran registrar, emmagatzemar de manera segura dades clíniques dels pacients referides a glicèmia, hemoglobina glicada, perfil lipídic, pes, índex de massa corporal (IMC), perímetre abdominal, massa grassa i massa magra. D’aquesta manera es podran consultar en tot moment per part del pacient a través de la farmàcia i les podrà compartir amb altres professionals sanitaris.
OBJECTIUS

L’objectiu general de l’activitat és actualitzar la formació dels farmacèutics comunitaris per a l’abordatge de la mesura de paràmetres bioquímics i antropomètrics en base a les guies clíniques vigents.

 

Concretament es vol actualitzar la pràctica farmacèutica per:

 • Conèixer els fonaments tècnics per a la mesura dels paràmetres de perfil lipídic, glicèmia, hemoglobina glicada i paràmetres antropomètrics a la farmàcia comunitària.
 • Estar al dia de les guies clíniques vigents per al cribratge i seguiment de dislipèmies, diabetis i sobrepès.
 • Saber donar el consell farmacèutic al pacient en funció dels valors obtinguts en la mesura de cadascun del paràmetres.
 • Conèixer els criteris de derivació en el cas que es trobi amb valors anòmals durant la mesura de paràmetres de perfil lipídic, glicèmia, hemoglobina glicada i paràmetres antropomètrics a la farmàcia comunitària.
METODOLOGIA

Metodologia online autoformativa amb materials la visualització de vídeos didàctics que desenvolupen els programa teòric, la resolució de 2 casos pràctics en format interactiu i un test final d’avaluació.

El curs es pot seguir al ritme de cada alumne al llarg del mes i mig que dura el programa. Per a superar la formació cal completar l’estudi dels continguts teòrics, resoldre els casos pràctics i contestar els tests de superació.

PROGRAMA
 1. Introducció
 2. Paràmetres antropomètrics: pes, perímetre abdominal, massa grassa, massa magra
 3. Glicèmia i hemoglobina glicada  
 4. Perfil lipídic
 5. Tutorials d’ús dels mòduls de registre a Farmaserveis.
 6. Casos pràctics
EQUIP DOCENT

Carme García Martin, farmacèutica adjunta especialista en Bioquímica Clínica. Hospital Germans Trias i Pujols, Badalona.

 

Eva Hortas Pastor, farmacèutica i màster en Nutrició i Salut. Hospital CIMA, Barcelona.

 

Maria Estrada Campmany, farmacèutica, departament de Formació i Desenvolupament Professional de COF de Barcelona.

COORDINACIÓ

Cristina Rodríguez i Caba, Cap del Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COF de Barcelona.

ADREÇAT A

Farmacèutics/ques comunitaris/es.