CERCA LES ACTIVITATS

ÀREA TEMÀTICA

DATA

TIPUS

ADREÇAT A...

INFECCIONS VULVOVAGINALS, ÚS DE PROBIÒTICS I HIGIENE ÍNTIMA. XV EDICIÓ - AGORA

13/02/2024 ( Inscripcions obertes ).

Dates

Del 13 de febrer al 17 de març del 2024  

Matrícula

- Col·legiats/des: 100

- Farmacèutics/ques no col·legiats/des i altres graus en ciències de la salut: 130

- Tècnics/ques i auxiliars en farmàcia i parafarmàcia: 130

 

Inscripcions

del 29/12/2023 al 20/02/2024

Horari

ONLINE 

Lloc

ONLINE

Hores Lectives

10

Places

150

INTRODUCCIÓ

Un ecosistema vaginal complex i concretament la microbiota vaginal de vegades s’altera i experimenta canvis en l’estructura i la composició per factors com l'edat, el cicle menstrual, l'embaràs o el comportament sexual i també per hàbits d'higiene.

En aquest sentit, les infeccions vulvars i vaginals poden causar trastorns emocionals i físics importants en la dona. Afecten el 70-75% de l’element femení com a mínim una vegada a la vida.

La vulvovaginitis per Candida (VVC) i la vaginitis bacteriana són les infeccions amb més prevalença, raó per la qual és important distingir les unes de les altres per aplicar el tractament adequat a cada cas. D’altra banda, si els casos es detecten a temps, es diagnostiquen de forma ràpida i es tracten adequadament, la majoria es curen i els símptomes desapareixen.

El farmacèutic té un paper actiu en l'educació al pacient, la valoració de la simptomatologia de cara a la derivació al metge i la presa de mesures al principi. La recomanació de tractaments complementaris amb productes d'higiene íntima específics que contribueixin a mantenir l'equilibri de la microbiota són clau per aconseguir reduir les recidives, tan importants en les infeccions vaginals.

OBJECTIUS
 • Saber els canvis i les modificacions de l'ecosistema vaginal que es produeixen en les diferents etapes de la vida de la dona.
 • Aplicar les guies d'actuació per fer una aproximació òptima a la pacient amb vulvovaginitis o vaginosi.
 • Derivar al metge aquelles situacions clíniques que presenten signes o símptomes d'alarma.
 • Poder recomanar les mesures higièniques per fer el tractament i la prevenció de les vulvovaginitis per Candida i les vaginosis.
 • Dispensar els tractaments d'indicació farmacèutica i aportar informació i consell farmacèutic que ajudin a resoldre el problema.
 • Promoure l'ús racional dels medicaments sense prescripció i evitar l'automedicació o l'ús inadequat d'un medicament no indicat.
 • Fer un seguiment dels medicaments de prescripció dispensats.
 • Saber quin és el paper de la microbiota: funcions i mecanismes implicats.
 • Aprofundir en els beneficis associats a l'administració de probiòtics i el seu mecanisme d'acció.
 • Entendre les claus en la indicació farmacèutica: soques, evidències, formes farmacèutiques, pautes-dosi-durada.
 • Dominar l'ús pràctic dels probiòtics indicats en infeccions vulvars i vaginals: tractament, prevenció, ús en l'embaràs, ús en la menopausa, consell en infeccions recurrents.
METODOLOGIA

Totalment online i autoformativa. Cada col·lectiu a qui va orientat té a disposició una aula virtual independent on trobarà tot el material i les activitats a fer.

El programa es divideix en continguts multimèdia desenvolupats en format estàndard SCORM, un sistema que permet seguir el procés formatiu de cada alumne. Els mòduls es desenvolupen amb recursos gràfics i textuals interactius.

A més, el curs té activitats i continguts complementaris:

 • Enquesta prèvia de detecció de necessitats.
 • Articles recomanats.
 • Activitats d'avaluació.
 • Casos pràctics interactius.
 • Qüestionari de satisfacció.

Per superar el curs, l’alumne ha d’haver seguit el 80% de les activitats de contingut teòric, completat correctament els casos pràctics i resolt el test final.

PROGRAMA

MÒDUL 1. Vulvovaginitis per Candida.

 • Introducció. Definició. Fisiopatologia i etiopatogènia. Manifestacions clíniques: símptomes i signes. Avaluació diagnòstica.
 • Actuació farmacèutica. Protocol d'actuació farmacèutica i criteris de derivació al metge.
 • Tractament. Objectius i criteri d'elecció. Tractament farmacològic i tractament no farmacològic. Tractament de VVC recurrents. Situacions especials. Mesures preventives.
 • Aplicació pràctica. Preguntes freqüents. Casos pràctics. Test d’avaluació.

MÒDUL 2. Vaginitis bacteriana.

 • Introducció. Definició. Fisiopatologia i etiopatogènia. Manifestacions clíniques: símptomes i signes. Avaluació diagnòstica.
 • Actuació farmacèutica. Protocol d'actuació farmacèutica i criteris de derivació al metge.
 • Tractament. Objectius i criteri d'elecció. Tractament farmacològic i tractament no farmacològic. Situacions especials. Mesures preventives.
 • Aplicació pràctica. Preguntes freqüents. Casos pràctics. Test  d’avaluació.

MÒDUL 3. Probiòtics.

 • Microbiota. Definició. Composició, funcions. Diferències en les etapes de la vida. Raó de ser dels probiòtics en ginecologia. Objectius i estratègia del tractament amb probiòtics: eficàcia en candidiasi vaginal, en vaginosi i en infeccions recurrents.
 • Aplicació pràctica. Protocol d'indicació davant d’una consulta d'infecció vaginal. Claus en la indicació farmacèutica (soques, evidències, formes farmacèutiques). Recomanació i consells.
 • Ús de probiòtics a la farmàcia. Tractament. Prevenció. Utilització en l’embaràs. Consell en infeccions recurrents. Utilització en atròfia vaginal. Preguntes més freqüents.
 • Casos clínics. Infecció recurrent de vaginosi. Ús de probiòtics en la prevenció. Casos de candidiasi recurrent. Utilització en l'embaràs.

MÒDUL 4. Higiene íntima.

 • Introducció. Funció barrera i protectora de la flora vaginal. Canvis fisiològics. Importància del pH en el diagnòstic d'infeccions vaginals.
 • Higiene vulvar. Cura diària i cura en situacions específiques. Cosmètica íntima. Claus per una recomanació activa.

Gestió de la categoria i el lineal.

EQUIP DOCENT

 

Inés Algueró Arnal, farmacèutica comunitària, responsable de l'àrea professional d’Ibáñez Farmàcia.

Montserrat Cararach Tur, metge especialista en obstetrícia i ginecologia, Centre Ginecològic Santiago Dexeus, Barcelona.

Fernando Losa Domínguez, obstetraginecòleg i ginecòleg, Clínica Sagrada Família, Barcelona.

Santiago Palacios Gil-Antuñano, ginecòleg i director de Centro Médico Instituto Palacios - Salud y Medicina de la Mujer, Madrid.

Gerard Solis Díez, farmacèutic. Especialista en salut pública i gestió sanitària. Agència d'avaluació i qualitat sanitàries.

Aina Surroca i Rebés, secretària de la Junta de Govern del COF de Barcelona, responsable de la Comissió Delegada de Formació Continuada.

Gemma Tribó Alcobe, farmacèutica comunitària, titular d’oficina de farmàcia a Barcelona i diploma en alimentació i nutrició comunitària de l'Escuela Nacional de Sanidad.

COORDINACIÓ

Aina Surroca i Rebés, secretària de la Junta de Govern del COF de Barcelona, responsable de la Comissió Delegada de Formació Continuada.

Cristina Rodríguez Caba, cap del Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COF de Barcelona.

ADREÇAT A

 

Farmacèutics/ques comunitaris/es.