CERCA LES ACTIVITATS

ÀREA TEMÀTICA

DATA

TIPUS

ADREÇAT A...

PÍNDOLA D'ACTUALITZACIÓ DEL PROGRAMA DE CÀNCER DE CÒLON I RECTE (PDPCCR) 2ON - 2023

30/06/2023 ( Inscripcions obertes ).

 • ACTIVITAT ONLINE

Dates

Del 30 de Juny al 31 de Desembre de 2023  

Matrícula

Gratuïta i exclusiva per a farmacèutics i col•legiats de les àrees bàsiques de salut (ABS) que hagin rebut convocatòria de participació per part del COFB.

Inscripcions

del 30/06/2023 al 31/12/2023

Hores Lectives

1

Places

1000

INTRODUCCIÓ

El Programa de detecció precoç del càncer de còlon i del recte, a les farmàcies comunitàries va iniciar-se l’any 2009. Les farmàcies col·laboren amb les oficines tècniques del Programa amb el desenvolupament del Programa en les àrees on està implantat

Per poder acreditar a la farmàcia la prestació del servei concertat amb el Departament de Salut,  és imprescindible fer aquest curs que proporciona els coneixements necessaris per desenvolupar correctament el Programa preventiu.

OBJECTIUS
 • Donar informació epidemiològica i actualització de les  formes d’abordar la prevenció primària
 • Garantir  el compliment dels requisits establerts de participació.
 • Proporcionar la informació necessària per seguir el protocol d’intervenció farmacèutica per la recollida de mostres
 • Entrenar el farmacèutic en l’ús de l’aplicació informàtica per dur a terme el registre  de l’activitat del Programa per garantir la traçabilitat del procés.
 • Facilitar la informació sobre les  condicions de conservació de les mostres per garantir la seva estabilitat fins al laboratori de destí.
 • Conèixer els diferents agents implicats en el Programa i els canals de contacte amb aquests.
METODOLOGIA

Els participants estan agrupats en aules virtuals segons l’àrea bàsica de salut (ABS) on pertanyen i on es desenvolupa el cribratge coordinat amb  l’hospital de referència amb el que col•laboren

La durada del curs és de cinc hores i l’alumne té dues setmanes per completar-lo.

Consta d’una part teòrica i d’una part pràctica. Per fer-lo hem elaborat un material d’estudi en format multimèdia (teòric i pràctic).

 • Els mòduls teòrics es presenten a la pantalla d’una forma atractiva i esquematitzada que facilita l’aprenentatge. Per això, a part del text explicatiu, inclou imatges, textos i documents per aprofundir (enllaços a textos, documents pdf, enllaços web d’interès, esquemes...). Els mòduls teòrics contenen exemples o exercicis pràctics autocorrectius.
 • Mòdul pràctic interactiu: està enfocat de manera que permet a l’usuari seguir tot el procés de registre i formalització de dades. Aquest mòdul emula el registres i el tancament d’una bossa i el posterior registre del lliurament al majorista.

Durant l’acció formativa, hi ha l’assessor pedagògic que resol els dubtes tècnics que es puguin plantejar durant el desenvolupament del curs.

L’avaluació del curs es considera un element fonamental del procés formatiu. Es tracta d’una avaluació continuada.

A l’hora d’avaluar els participants, el criteri de l’avaluador es mou entre els ítems següents:

Estudi mínim del 100% del material multimèdia (continguts teòrics i pràctics). 

Participació activa i positiva en les activitats individuals. Realització del 100% de les activitats plantejades.

Els participants que superin els criteris d’avaluació seran considerats APTES i obtindran el certificat d’aprofitament del curs amb l’acreditació corresponent.

PROGRAMA
 • Epidemiologia del càncer de còlon i recte
 • Panorama actual del cribratge del càncer de còlon i recte
 • Criteris d’exclusió del Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte
 • Formalització correcta de dades i registre de la carta a l’aplicació informàtica.
 • Procediments del circuit establert de recollida de cartes fins a l’entrega de bosses al majorista
 • Pràctica: emulació virtual del correcte registre i lliurament  de bosses al majorista
EQUIP DOCENT

AUTORS

Per part del COFB
Maria Estrada Campmany, farmacèutica, Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COFB
Aina Surroca Rebés, farmacèutica comunitària

Per part del  H. Clínic
Josep Maria Augé Fradera
Antoni Castells Garangou
Jaume Grau Cano
Maria López-Cerón Pinilla
Maria Pellisé Urquiza
Sandra Polbach Cerdan
Àngels Pozo Fernández
Anna Serradesanferm Fàbregas

COORDINACIÓ

Cristina Rodríguez Caba, cap del Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COF de Barcelona

ADREÇAT A

Farmacèutics i col•legiats de les àrees bàsiques de salut (ABS) que hagin rebut convocatòria de participació en el programa.