CERCA LES ACTIVITATS

ÀREA TEMÀTICA

DATA

TIPUS

ADREÇAT A...

CURS PER IMPLANTAR UN PROGRAMA DE SEGUIMENT FARMACOTERAPÈUTIC AMB SISTEMES PERSONALITZATS DE DOSIFICACIÓ (SPD®) PER A TÈCNICS I AUXILIARS DE FARMÀCIA. XXVI EDICIÓ - ONLINE

20/05/2024 ( Les inscripcions comencen el 17/04/2024 ).

Dates

Del 20 de maig al 17 de juny del 2024

  

Matrícula

- Tècnics i auxiliars: 120.00

 

Inscripcions

del 17/04/2024 al 20/05/2024

Horari

ONLINE 

Lloc

ONLINE

Hores Lectives

8

Places

240

INTRODUCCIÓ

Pel fet d’estar especialitzada en el medicament i per la proximitat que manté amb el pacient, la farmàcia amplia cada dia la participació en tots els processos relacionats amb l'ús dels fàrmacs.
El seguiment farmacoterapèutic amb sistemes personalitzats de dosificació s'ha consolidat a l’oficina de farmàcia com una proposta de gran valor assistencial.

Els auxiliars i els tècnics són professionals sanitaris capacitats per ajudar el farmacèutic a elaborar l’SPD d'acord amb les instruccions tècniques i els procediments normalitzats de treball establerts.

La formació de tot l'equip és un pilar essencial per aconseguir una intervenció correcta i establir un servei de seguiment farmacoterapèutic de qualitat i eficient.

OBJECTIUS

Entendre les bases teòriques del seguiment farmacoterapèutic per desenvolupar el sistema personalitzat de dosificació (SPD®) en equip.

 

Ser capaç de seguir el procés metodològic òptim per elaborar un sistema personalitzat de dosificació (SPD®).

 

METODOLOGIA

Aules virtuals de 75 persones amb un tutor a disposició que acompanya tot el procés.

 

L’espai virtual personalitzat  que inclou els recursos següents:

 

• Material d’estudi amb bibliografia i enllaços d’interès

• Correu electrònic personal i específic per al curs i per comunicar-se amb el tutor i  amb la resta de participants

• Fòrum del curs: espai per a la participació col·lectiva

• Agenda de treball

• Guia del participant, un document que recopila tots els aspectes metodològics i el pla de treball

 

Durada: 8 hores. L’alumne té quatre setmanes per completar-lo

 

Teòrica i pràctica. Material d’estudi en format multimèdia (teòric i pràctic), casos pràctics complementaris i activitats de grup que ajuden l’alumne a posar en pràctica els coneixements adquirits.

 

  • Mòduls teòrics presentats de forma atractiva i esquematitzada per facilitar l’aprenentatge. A més del text explicatiu, incorporen textos i documents per aprofundir (enllaços, documents pdf, web d’interès, esquemes...). Exemples o exercicis pràctics autocorrectius previs a l’explicació teòrica per preparar la matèria d’aprenentatge i orientar cap a la teoria. Feedback a l’usuari, tant si resol correctament com si no. Els exercicis es poden fer tantes vegades com l’alumne cregui necessàries per consolidar els continguts.

 

  • Mòdul pràctic interactiu enfocat a seguir tot el procés d’elaboració virtual d’un blíster. Casos de pacients simulats en què l’alumne pot reproduir la manera d’obtenir les dades necessàries per omplir la fitxa del pacient, verificar la prescripció, la notificació d’incidències simulades al metge i preparar un blíster de forma virtual.

 

El curs proposa casos pràctics per resoldre a l’aula, individualment i en grup (fòrums) per reforçar els temes estudiats. El tutor aclareix dubtes, corregeix les activitats i emet sempre el feedback corresponent.

 

En l’acció formativa, a més del tutor (expert en continguts) a l’aula també hi ha un assessor pedagògic que resol els dubtes de caràcter organitzatiu, fa tasques de seguiment setmanals (via correu electrònic i telefònic) per detectar problemes i motivar la participació. Aquest seguiment, igual que el progrés de cada participant, queda reflectit en els informes periòdics.

 

L’avaluació del curs es considera un element fonamental del procés formatiu. Es tracta d’una avaluació continuada.

 

A l’hora d’avaluar, l’avaluador té en compte:

  • L’estudi del 100% del material multimèdia (continguts teòrics i pràctics).
  • La participació activa i positiva en les activitats individuals i grupals. Haver fet el 100% de les activitats plantejades.
  • Superar el test d’avaluació final, com a mínim el 80% de les respostes han de ser correctes.

 

Els participants que superen l’avaluació són considerats APTES i obtenen el certificat d’aprofitament del curs amb l’acreditació corresponent.

PROGRAMA
  • Introducció

Panorama actual de l’SPD®

Aspectes legislatius

 

  • Descripció i seqüència d'activitats dels sistemes personalitzats de dosificació

Metodologia

Entrevista

Revisió de la medicació 

 

  • Elaboració de dispositius de dosificació personalitzats

Preparar la medicació

Codificació i etiquetatge del DDP

Com omplir els dispositius

Control de qualitat

Lliurament del DDP al pacient

 

  • Protocol d'actuació

Registre d'informació

Gestió i resolució d'incidències

Control d'estoc de la medicació

 

  • Pràctica

Elaboració de dispositius

Emplenat full de seguiment

Resolució d'incidències

 

EQUIP DOCENT

Maria Estrada Campmany, farmacèutica, Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COF,  Barcelona

Montserrat Iracheta Todo, farmacèutica comunitària, titular d’oficina de farmàcia a Santa Coloma de Gramenet, vocal de l’executiva catalana, SEFAC

Gaspar Linares Bertolin, farmacèutic comunitari, titular d’oficina de farmàcia, Santa Coloma de Gramenet

Dionisia Marco Hernandez,  farmacèutica comunitària, titular d’oficina de farmàcia a Barcelona, membre del grup de treball d’Atenció Farmacèutica, COF, Barcelona

Marissa Rosell Gras,  farmacèutica comunitària, titular d’oficina de farmàcia, Manlleu

Ignasi Ylla-Català Bore, farmacèutic comunitari, titular d’oficina de farmàcia, Vic

COORDINACIÓ

Cristina Rodríguez Caba, cap del Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COF, Barcelona

Maria Estrada Campmany, farmacèutica, Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COF, Barcelona

ADREÇAT A

Tècnics i auxiliars de farmàcia