CERCA LES ACTIVITATS

ÀREA TEMÀTICA

DATA

TIPUS

ADREÇAT A...

CURS PER IMPLANTAR UN PROGRAMA DE SEGUIMENT FARMACOTERAPÈUTIC AMB SISTEMES PERSONALITZATS DE DOSIFICACIÓ (SPD®) PER A FARMACÈUTICS. LXI EDICIÓ - ONLINE

20/05/2024 ( Les inscripcions comencen el 17/04/2024 ).

Dates

Del 20 de maig al 17 de juny del 2024

  

Matrícula

- Col·legiats dels COF: 150.00

 

Inscripcions

del 17/04/2024 al 20/05/2024

Horari

ONLINE 

Lloc

ONLINE

Hores Lectives

12

Places

240

INTRODUCCIÓ

Com a professionals integrants del sistema de salut, els farmacèutics tenim la missió de garantir l’ús segur, efectiu i eficient dels medicaments que dispensem, per tant, hem d’augmentar la nostra participació en tots els processos que estiguin relacionats amb l’ús dels fàrmacs, ja que som professionals sanitaris especialistes del medicament i propers al pacient.

 

El servei de seguiment farmacoterapèutic amb sistemes de dosificació personalitzada té diferents fases, totes ineludibles i concatenades: l’entrevista amb el pacient, la cooperació amb la resta de professionals sanitaris, la conciliació del tractament, la preparació personalitzada de la medicació, la informació, el control i el seguiment del tractament farmacoterapèutic. Totes aquestes fases són tractades en profunditat en el curs per oferir el servei amb la màxima qualitat assistencial.

OBJECTIUS

Estar entrenat en el procés metodològic òptim per elaborar un sistema personalitzat de dosificació (SPD®) i de seguiment de tractaments.

Adquirir capacitat en les bases necessàries per garantir la bona observança de la pauta farmacològica dels pacients.

 

Saber calibrar la no observança terapèutica des de l’oficina de farmàcia mitjançant l’entrevista i fer-hi front.

 

Ser capaç de desenvolupar el sistema personalitzat de dosificació (SPD®) mitjançant el seguiment dels protocols, els procediments i l’utillatge adient.

 

Poder integrar l’SPD® en un programa global d’atenció farmacèutica d’acord amb la legislació establerta.

METODOLOGIA

Aules virtuals de 75 persones amb un tutor a disposició que acompanya tot el procés.

 

L’espai virtual personalitzat inclou els recursos següents:

 

• Material d’estudi amb bibliografia i enllaços d’interès

• Correu electrònic personal i específic del curs per comunicar-se amb el tutor i amb la resta de participants

• Fòrum del curs: espai per a la participació col·lectiva

• Agenda de treball

• Guia del participant, un document que recopila tots els aspectes metodològics i el pla de treball

 

Durada: 12 hores. L’alumne té quatre setmanes per completar-lo

 

Teòrica i pràctica. Material d’estudi en format multimèdia (teòric i pràctic), casos pràctics complementaris i activitats de grup que ajuden l’alumne a posar en pràctica els coneixements adquirits.

 

 • Mòduls teòrics presentats de forma atractiva i esquematitzada per facilitar l’aprenentatge. A més del text explicatiu, incorporen textos i documents per aprofundir (enllaços, documents pdf, web d’interès, esquemes...). Exemples o exercicis pràctics autocorrectius previs a l’explicació teòrica per preparar la matèria d’aprenentatge i orientar cap a la teoria. Feedback a l’usuari, tant si resol correctament com si no. Els exercicis es poden fer tantes vegades com l’alumne cregui necessàries per consolidar els continguts.

 

 • Mòdul pràctic interactiu enfocat a seguir tot el procés d’elaboració virtual d’un blíster. Casos de pacients simulats en què l’alumne pot reproduir la manera d’obtenir les dades necessàries per omplir la fitxa del pacient, verificar la prescripció, la notificació d’incidències simulades al metge i preparar un blíster de forma virtual.

 

El curs proposa casos pràctics per resoldre a l’aula, individualment i en grup (fòrums) per reforçar els temes estudiats. El tutor aclareix dubtes, corregeix les activitats i emet sempre el feedback corresponent.

 

En l’acció formativa, a més del tutor (expert en continguts) a l’aula també hi ha un assessor pedagògic que resol els dubtes de caràcter organitzatiu, fa tasques de seguiment setmanals (via correu electrònic i telefònic) per detectar problemes i motivar la participació. Aquest seguiment, igual que el progrés de cada participant, queda reflectit en els informes periòdics.

 

L’avaluació del curs és un element fonamental del procés formatiu. Hi ha una avaluació continuada.

 

A l’hora d’avaluar, l’avaluador té en compte:

 • L’estudi del 100% del material multimèdia (continguts teòrics i pràctics).
 • La participació activa i positiva en les activitats individuals i grupals. Haver fet el 100% de les activitats plantejades.
 • La superació del test d’avaluació final, com a mínim el 80% de les respostes han de ser correctes.

 

Els participants que superen l’avaluació són considerats APTES i obtenen el certificat d’aprofitament del curs amb l’acreditació corresponent.

PROGRAMA
 • Panorama actual de l’SPD®
 • Aspectes legislatius      
 • Procés d’acreditació               
 • Oferta del servei
 • Entrevista inicial i de seguiment
 • Revisió de la medicació
 • Procediment d’elaboració de blisters
 • Adaptació del programa SPD®. Situacions especials          
 • Control de qualitat
 • Adaptació a la nova guia
 • Pràctica: elaboració de dispositius, com omplir el full de seguiment i resolució d’incidències
EQUIP DOCENT

Rafael Borràs Vives, farmacèutic, director de comunicació i relacions institucionals, Teva

Maria Estrada Campmany, farmacèutica, Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COF, Barcelona

Montserrat Iracheta Todo, farmacèutica comunitària, titular d’oficina de farmàcia, Santa Coloma de Gramenet, vocal de l’executiva catalana, SEFAC

Gaspar Linares Bertolin, farmacèutic comunitari, titular d’oficina de farmàcia, Santa Coloma de Gramenet

Marissa Rosell Gras,  farmacèutica comunitària, titular d’oficina de farmàcia, Manlleu

Ignasi Ylla-Català Bore, farmacèutic comunitari, titular d’oficina de farmàcia, Vic

COORDINACIÓ

Cristina Rodríguez Caba, cap del Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COF, Barcelona

Maria Estrada Campmany, farmacèutica, Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COF, Barcelona

ADREÇAT A
Farmacèutics comunitaris