CERCA LES ACTIVITATS

ÀREA TEMÀTICA

DATA

TIPUS

ADREÇAT A...

FITOTERÀPIA APLICADA. XXVII EDICIÓ - ÀGORA

11/04/2023 ( Inscripcions obertes ).

Dates

Del 11 d'abril al 16 de juliol del 2023

  

Matrícula

- Col·legiats dels COF: 185.00

- No col·legiats: 215.00

- Pre-col·legiats: 185.00

 

Inscripcions

del 12/12/2022 al 18/04/2023

Lloc

Curs online

Hores Lectives

32

Places

150

INTRODUCCIÓ

En la tasca diària del professional sanitari, la fitoteràpia cada dia té més importància.

La tendència de la societat en busca de productes naturals, les seves noves indicacions i evidència fan de la fitoteràpia un recurs terapèutic indispensable per la farmàcia.

L’última enquesta d’INFITO (centre d’investigació sobre fitoteràpia) assenyala que un terç de la població espanyola consum plantes medicinals.

Una enquesta dels quatre COF de Catalunya descobria que més del 43% dels pacients amb medicació crònica prenia plantes medicinals sense comentar-ho al metge o al farmacèutic.

Perquè els pacients facin un ús segur de les plantes, és imprescindible que comptin amb el consell i la indicació de professionals de la salut ben preparats i evitin els problemes potencials de l’automedicació.

 

 
OBJECTIUS

 

Adquirir els coneixements per aplicar la fitoteràpia a les patologies més freqüents, analitzar les plantes més útils d’acord amb els criteris científics i de màxima seguretat i reforçar els coneixements d’aromateràpia per oferir un servei fitoterapèutic de qualitat al pacient.

Dispensar i indicar plantes medicinals amb relació als tipus de dolor més consultat en OF: SNC, malalties cardiovasculars, aparell respiratori, cura de la pell, dolor muscular

Conèixer els mecanismes d’acció, les possibles interaccions i els efectes adversos de les plantes per aconseguir l’efecte buscat.

Detectar els signes i els símptomes de les principals patologies amb vistes a oferir la indicació fitoteraupèutica necessària.

Adquirir criteris per dirigir el pacient a altres recursos sanitaris si és necessari.

Conèixer l’ús de l’aromateràpia

METODOLOGIA

El curs està dividit en 16 mòduls i es desenvolupa amb l’estàndard SCORM, un sistema que permet seguir el procés formatiu de cada alumne. Cada mòdul es compon per una part teòrica (amb recursos gràfics interactius) i casos pràctics a resoldre que confirmen l’aprenentatge de l’alumne.

A més dels mòduls del curs, els alumnes han de completar les activitats pràctiques programades pels tutors a l’aula del cursos, centrades en l’optimització de la fitoteràpia en l’oficina de farmàcia. Juntament amb els mòduls del curs, hi ha monografies de cada una de les plantes i una proposta d’algoritme d’actuació en funció de la simptomatologia.

Per avançar en el curs és necessari completar tots els mòduls. Un cop completats l’alumne pot imprimir o descarregar el contingut del curs en PDF.

Per superar el curs, cal llegir el 80% del contingut teòric i respondre correctament al 80 % dels casos clínics.

PROGRAMA

 

 1. Introducció a la fitoteràpia
 2. La fitoteràpia com a recurs terapèutic. Extractes i formes farmacèutiques.
 3. PM utilitzades en trastorns circulatoris, aparell cardiovascular i HTA
 4. PM utilitzades en el tractament de trastorns metabòlics
 5. SNC (I): plantes medicinals (PM) sedants, ansiolítiques i amb acció sobre el son
 6. SNC (II): PM adaptògenes i antidepressives
 7. PM immunoestimulants i situacions especials
 8. PM analgèsiques, antiinflamatòries i antireumàtiques
 9. PM de l'aparell respiratori (I): refredats, grip
 10. PM de l'aparell respiratori (II): bronquitis, ORL
 11. PM digestives, laxants i astringents
 12. PM en els trastorns fisiològics femenins: síndrome premenstrual, dismenorrea i menopausa
 13. PM en el tracte urinari: infeccions del tracte urinari, hiperplàsia benigna de pròstata
 14. PM en dermatologia: cures que requereixen una cura específica
 15. PM en dermatologia: atenció al pacient oncològic
 16. Interaccions PM i medicaments
EQUIP DOCENT

AUTORIA i TUTORIA

Josep Allué, fundador i director de R+D+I de APDENA CONSULT, SL i vocal de Plantes Medicinals i Homeopatia del COF de Barcelona.

M. José  Alonso, farmacèutica, especialista en farmàcia industrial i galènica, diplomada en fitoteràpia per la Universitat de Montpeller.

Luis Ignacio Bachiller, metge, diploma universitari de fitoteràpia, especialista en homeopatia, membre de la junta directiva de la SEFIT, president de la Societat Asturiana de Fitoteràpia.

César Valera, farmacèutic, especialista en plantes medicinals, formulació magistral, homeopatia i Vocal de Plantes Medicinals del COF de Madrid.

COORDINACIÓ

Josep Allué Creusfundador i director de R+D+I de APDENA CONSULT, SL i vocal de Plantes Medicinals i Homeopatia del COF de Barcelona.

ADREÇAT A

Farmacèutics  i altres professionals sanitaris