CERCA LES ACTIVITATS

ÀREA TEMÀTICA

DATA

TIPUS

ADREÇAT A...

EFECTE DELS MEDICAMENTS EN L'ESTAT NUTRICIONAL. I EDICIÓ - ÀGORA

15/11/2022 ( Inscripcions obertes ).

Dates

Del 15 de novembre al 18 de desembre del 2022  

Matrícula

- Col·legiats dels COF: 60.00

- No col·legiats: 120.00

- Pre-col·legiats: 60.00

 

Inscripcions

del 05/08/2022 al 22/11/2022

Lloc

Curs online

Hores Lectives

6

Places

500

INTRODUCCIÓ

Els medicaments poden influenciar la biodisponibilitat dels nutrients provocant efectes diferents en la salut. Les interaccions que poden modificar l'estat nutricional del pacient són d'origen multifactorial, perquè els medicaments poden afectar la ingesta d'aliments, la digestió o l'absorció d'aquests; o la distribució, el metabolisme o l'excreció de nutrients específics.

Analitzant el problema des d'una perspectiva més àmplia, els medicaments també modificar l'estat nutricional del pacient si els seus efectes adversos condicionen la mobilitat i la capacitat per a comprar i cuinar els aliments.

En concret, la polimedicació, la cronificació de tractaments poden ser un factor de risc que modifiqui l'estat nutricional del pacient, ja sigui per la depleció de nutrients o per l'aparició d'efectes adversos que condicionin l'estat nutricional.

En aquest sentit, el coneixement dels efectes que uns certs medicaments poden produir en l'estat nutricional dels pacients que els prenen i de les mesures a recomanar és fonamental per a mantenir l'estat de salut. El farmacèutic, com a expert del medicament, és un professional sanitari clau per a la detecció i resolució d'aquestes interaccions.

OBJECTIUS

El curs proporcionarà els recursos per a:

  • Comprendre l'efecte de determinats medicaments en l'estat nutricional
  • Dominar les interaccionis fàrmacs-aliments, la seva localització i els mecanismes d'acció
  • Preveure i detectar els efectes en l'estat nutricional provocats per possible efectes adversos
  • Identificar pacients amb el risc d'interaccions entre medicaments i aliments
  • Valorar el risc de la interacció i oferir el consell nutricional adequat
  • Suplementar amb nutrients específics en aquelles situacions que així ho requereixin
METODOLOGIA

Curs online de 6 hores de durada, autoformatiu estructurat a partir de vídeos didàctics, recursos interactius, taules amb les principals interaccions i la presentació de casos pràctics a resoldre.

Per a superar-ho, els alumnes han de completar el 80% dels mòduls, participar en les discussions i debats que proposen els tutors del curs i respondre correctament el formulari final d'avaluació.

PROGRAMA
  • Introducció

- Definició i classificació de les interaccions entre medicaments i aliments

- Localització i mecanismes de les interaccions entre medicaments i aliments

 

  • Efecte dels medicaments en l'estat nutricional

- Efectes adversos dels medicaments que poden afectar l'estat nutricional

- Efectes dels medicaments en nutrients específics:

o IMA (Interaccions Medicament Aliment) més rellevants

o Deficiències de nutrients induïdes per fàrmacs

 

  • Prevenció, detecció i consell nutricional

- Paper de la farmàcia

- Identificació de poblacions de risc

- Recomanacions: consell alimentari i suplementació

 

  • Casos pràctics
EQUIP DOCENT

Mar Blanco Rogel, farmacèutica comunitària, substituta de farmàcia, membre de la vocalia d'alimentació del COF de Barcelona presenta un cas pràctic sobre la menopausa i els seus efectes respecte la salut muscular.

Anna Ramírez, farmacèutica, Centre d'Informació del Medicament del COF de Barcelona d’informació del Medicament.

COORDINACIÓ

Anna Bach, vocal de Nutrició i Alimentació del COF de Barcelona

ADREÇAT A

Farmacèutics comunitaris.

Amb el patrocini de:

 

NESTLÉ ESPAÑA, S.A.,
C/ Clara Campoamor, nº 2, Edificio Nestlé,
08950 Esplugues de Llobregat, BARCELONA