CERCA LES ACTIVITATS

ÀREA TEMÀTICA

DATA

TIPUS

ADREÇAT A...

DIRECCIÓ TÈCNICA D'UNA INDÚSTRIA FARMACÈUTICA - WEBINAR

27/05/2024 ( Les inscripcions comencen el 03/04/2024 ).

Dates

27, 29 de maig, 3, 5, 10 i 12  de juny del 2024  

Matrícula

Col·legiats/des dels COF: 485€
Col·legiats/des a l'atur (cal presentar documentació acreditativa expedida pel Servei Català d'Ocupació de Catalunya), estudiants de Farmàcia amb un mínim de 210 crèdits ECTS i precol·legiats/des: 250€
Farmacèutics/ques no col·legiats/des i altres graus de ciències de la salut: 650€

Inscripcions

del 03/04/2024 al 27/05/2024

Horari

De 18:00 a 21:00 hores 

Lloc

Aula virtual del COFB

Hores Lectives

18

Places

30

INTRODUCCIÓ
Tant si el produeix com si només el comercialitza, el departament tècnic d’un laboratori farmacèutic és el responsable del fàrmac davant de les autoritats sanitàries. El seu àmbit d’actuació va des del control del punt de vista farmacèutic i sanitari del fàrmac fins a l’establiment de contactes amb altres fabricants de productes. El coneixement d’aquesta àrea permet valorar-ne la importància, saber com funciona i discernir les característiques a tenir en compte per desenvolupar la tasca encomanada.
OBJECTIUS
 • Entendre els conceptes inherents a la direcció tècnica a partir de la visió i l’experiència de professionals de la indústria farmacèutica per tenir uns coneixements generals de les àrees implicades. 
 • Saber quines són les funcions que desenvolupa un director tècnic en la indústria farmacèutica i el tècnic garant de sectors afins.
METODOLOGIA
Sessions teòriques amb casos pràctics en modalitat d'assistència webinar. Hi haurà torn obert de paraules per promoure la reflexió conjunta.
PROGRAMA
 • La direcció tècnica d'un laboratori farmacèutico
 • Tècnics garants de sectors afins
 • Tipus de laboratoris
 • Legislació farmacèutica relacionada
 • Lei de garanties i normatives principals
 • Normes de fabricació correcta
 • Aspectes generals de la direcció tècnica
 • Emmagatzematge
 • Transport
 • Distribució
 • Subministrament de medicaments y traçabilitat
 • Administració central y autonòmica
 • Comerç internacional
 • Subcontratació a tercers
 • Auditories a tercers
 • Devolucions
 • Reclamacions
 • Retirades
 • Complements alimentosos
 • Productes sanitaris

                       

EQUIP DOCENT

Joan Miquel Alsina Melià, consultor sènior

Antonieta Garrote Devant, cap de Secció d'inpecció de farmàcia i control de drogues, Àrea de Sanitat, Delegació del Govern de Catalunya

María José Muñoz Sánchez, directora tècnica Airpharm SLU

 

COORDINACIÓ
Meritxell Cortés López, vocal d'Indústria del COF de Barcelona