CERCA LES ACTIVITATS

ÀREA TEMÀTICA

DATA

TIPUS

ADREÇAT A...

INFECCIONS VULVOVAGINALS, ÚS DE PROBIÒTICS I HIGIENE ÍNTIMA. XIII EDICIÓ - ÀGORA

22/11/2022 ( Inscripcions obertes ).

Dates

Del 22 de novembre al 31 de desembre del 2022  

Matrícula

- Col·legiats dels COF: 100.00

- No col·legiats: 130.00

- Pre-col·legiats: 100.00

 

Inscripcions

del 29/06/2022 al 29/11/2022

Lloc

Curs online

Hores Lectives

10

Places

150

INTRODUCCIÓ

Un ecosistema vaginal complex i concretament la microbiota vaginal de vegades s’altera i experimenta canvis en l’estructura i la composició per factors com l'edat, el cicle menstrual, l'embaràs o el comportament sexual i també per hàbits d'higiene.

En aquest sentit, les infeccions vulvars i vaginals poden causar trastorns emocionals i físics importants en la dona. Afecten el 70-75% de l’element femení com a mínim una vegada a la vida.

La vulvovaginitis per Candida (VVC) i la vaginitis bacteriana són les infeccions amb més prevalença, raó per la qual és important distingir les unes de les altres per aplicar el tractament adequat a cada cas. D’altra banda, si els casos es detecten a temps, es diagnostiquen de forma ràpida i es tracten adequadament, la majoria es curen i els símptomes desapareixen.

El farmacèutic té un paper actiu en l'educació al pacient, la valoració de la simptomatologia de cara a la derivació al metge i la presa de mesures al principi. La recomanació de tractaments complementaris amb productes d'higiene íntima específics que contribueixin a mantenir l'equilibri de la microbiota són clau per aconseguir reduir les recidives, tan importants en les infeccions vaginals.

OBJECTIUS
 • Saber els canvis i les modificacions de l'ecosistema vaginal que es produeixen en les diferents etapes de la vida de la dona.
 • Aplicar les guies d'actuació per fer una aproximació òptima a la pacient amb vulvovaginitis o vaginosi.
 • Derivar al metge aquelles situacions clíniques que presenten signes o símptomes d'alarma.
 • Poder recomanar les mesures higièniques per fer el tractament i la prevenció de les vulvovaginitis per Candida i les vaginosis.
 • Dispensar els tractaments d'indicació farmacèutica i aportar informació i consell farmacèutic que ajudin a resoldre el problema.
 • Promoure l'ús racional dels medicaments sense prescripció i evitar l'automedicació o l'ús inadequat d'un medicament no indicat.
 • Fer un seguiment dels medicaments de prescripció dispensats.
 • Saber quin és el paper de la microbiota: funcions i mecanismes implicats.
 • Aprofundir en els beneficis associats a l'administració de probiòtics i el seu mecanisme d'acció.
 • Entendre les claus en la indicació farmacèutica: soques, evidències, formes farmacèutiques, pautes-dosi-durada.
 • Dominar l'ús pràctic dels probiòtics indicats en infeccions vulvars i vaginals: tractament, prevenció, ús en l'embaràs, ús en la menopausa, consell en infeccions recurrents.
METODOLOGIA

Totalment en línia i autoformatiu. Cada col·lectiu a qui va orientat el curs tindrà a disposició una aula virtual independent on trobarà tots els materials i activitats a fer.

El programa del curs es divideix en continguts multimèdia desenvolupats en format estàndard SCORM, un sistema que permet seguir el procés formatiu de cada alumne. Els mòduls es desenvolupen amb recursos gràfics i textuals interactius.

A més, el curs té activitats i continguts complementaris:

• Enquesta prèvia de detecció de necessitats
• Articles recomanats
• Activitats d'avaluació
• Casos pràctics interactius
• Qüestionari de satisfacció

 

Per superar el curs, l’alumne ha d’haver seguit el 80% de les activitats de contingut teòric, completat correctament els casos pràctics i resolt el test final.

PROGRAMA

MÒDUL 1. Vulvovaginitis per Candida
Introducció. Definició. Fisiopatologia i etiopatogènia. Manifestacions clíniques: símptomes i signes. Avaluació diagnòstica.
Actuació farmacèutica. Protocol d'actuació farmacèutica i criteris de derivació al metge.
Tractament. Objectius i criteri d'elecció. Tractament farmacològic i tractament no farmacològic. Tractament de VVC recurrents. Situacions especials. Mesures preventives.
Aplicació pràctica. Preguntes freqüents. Casos pràctics. Test d’avaluació.

 

MÒDUL 2. Vaginitis bacteriana
Introducció. Definició. Fisiopatologia i etiopatogènia. Manifestacions clíniques: símptomes i signes. Avaluació diagnòstica
Actuació farmacèutica. Protocol d'actuació farmacèutica i criteris de derivació al metge
Tractament. Objectius i criteri d'elecció. Tractament farmacològic i tractament no farmacològic. Situacions especials. Mesures preventives.
Aplicació pràctica. Preguntes freqüents. Casos pràctics. Test avaluació.

 

MÒDUL 3. Probiòtics
Microbiota. Definició. Composició, funcions. Diferències en les etapes de la vida. Raó de ser dels probiòtics en ginecologia. Objectius i estratègia del tractament amb probiòtics: Eficàcia en candidosi vaginal, en vaginosi i en infeccions recurrents
Aplicació pràctica. Protocol d'indicació davant una consulta d'infecció vaginal. Claus en la indicació farmacèutica (soques, evidències, formes farmacèutiques). Recomanació i consells.
Ús de probiòtics des de la farmàcia. Tractament. Prevenció. Utilització en l’embaràs. Consell en infeccions recurrents. Utilització en atròfia vaginal. Preguntes més freqüents.
Casos clínics. Infecció recurrent de vaginosi. Ús de probiòtics en la prevenció. Casos de candidosi recurrent. Utilització en l'embaràs

 

MÒDUL 4. Higiene íntima
Introducció. Funció barrera i protectora de la flora vaginal. Canvis fisiològics. Importància del pH en el diagnòstic d'infeccions vaginals.
Higiene vulvar. Cura diari i cura en situacions específiques. Cosmètica íntima. Claus per una recomanació activa.


Gestió de la categoria i el lineal

EQUIP DOCENT
 AUTORIA i TUTORIA
Inés Algueró, farmacèutica comunitària, responsable de l'àrea professional d’Ibáñez Farmàcia.
Montserrat Cararach, metge especialista en obstetrícia i ginecologia, Centre Ginecològic Santiago Dexeus, Barcelona.
Fernando Losa, obstetraginecòleg i ginecòleg, Clínica Sagrada Família, Barcelona.
Santiago Palacios, ginecòleg i director de Centro Médico Instituto Palacios - Salud y Medicina de la Mujer, Madrid.
Gerard Solis, farmacèutic, Màster en Salud Pública, Barcelona.
Aina Surroca, secretària de la Junta de Govern del COF de Barcelona, responsable de la Comissió Delegada de Formació Continuada.
Gemma Tribó, farmacèutica comunitària, titular d’oficina de farmàcia a Barcelona i diploma en alimentació i nutrició comunitària de l'Escuela Nacional de Sanidad.
COORDINACIÓ
Aina Surroca, secretària de la Junta de Govern del COF de Barcelona, responsable de la Comissió Delegada de Formació Continuada.
Cristina Rodríguez Caba, cap del Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COF de Barcelona.
ADREÇAT A

Farmacèutics comunitaris