CERCA LES ACTIVITATS

ÀREA TEMÀTICA

DATA

TIPUS

ADREÇAT A...

TRACTAMENT FARMACOLÒGIC DE LA PATOLOGIA EN L'ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA - WEBINAR

22/02/2022 ( PLACES EXHAURIDES! ).

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 1.8 crèdits d'assistencia

Dates

22, 23 de febrer, 1, 2, 8 i 9 de març del 2022

  

Matrícula

Col·legiats dels COF: 270€
Col·legiats a l'atur (cal presentar documentació acreditativa expedida pel Servei d'Ocupació de Catalunya), estudiants de farmàcia amb un mínim de 210 crèdits ECTS i precol·legiats:135€
No col·legiats: 420€

Inscripcions

del 15/12/2021 al 22/02/2022

Horari

14 a 16 hores

 

Lloc

Locals col·legials

Hores Lectives

12

Places

10

INTRODUCCIÓ

El programa d’harmonització farmacoterapèutica (PHF) s’aplica als medicaments que dispensen els serveis de farmàcia hospitalaris i a aquells que són de recepta mèdica dispensats en les oficines de farmàcia, per garantir-ne l’equitat en l’accés en el conjunt d’un sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) i millorar els nivells d’eficiència i d’efectivitat i la utilitat terapèutica d’acord amb els principis d’ús racional, tenint sempre en compte el marc de disponibilitat i la necessària optimització de recursos.

OBJECTIUS

Ampliar els coneixements de les sis patologies per a les quals CatSalut ha marcat les pautes d’harmonització farmacoterapèutica d’acord amb el PHF: depressió major en adults, malaltia d’Alzheimer, diabetis mellitus de tipus 2, malaltia pulmonar obstructiva crònica, anticoagulants i malaltia renal crònica.

Ser capaç de millorar el desenvolupament de l’atenció farmacèutica i la intervenció pràctica assistencial en aquestes àrees específiques.

METODOLOGIA

Teòrica i  estudi i resolució de casos pràctics

Modalitat d'assistència doble: presencial o virtual

Si en el moment de fer el curs estiguéssim en període de confinament, el curs el faríem virtualment via Zoom-Col·legi

PROGRAMA
  • Introducció

  • Depressió major en adults

  • Diabetis Mellitus de tipus 2

  • Malaltia d’Alzheimer

  • Malaltia pulmonar obstructiva crònica

  • Anticoagulants

  • Malaltia renal crònica

EQUIP DOCENT

Blanch, Jordi, Consultor del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l’Hospital Clínic de Barcelona, professor Associat de la Universitat de Barcelona, President de la European Association of Psychosomatic Medicine, Cap de Servei de Salut Mental i Addiccions de Gestió Serveis Sanitaris (GSS), Hospital de Santa Maria de Lleida

de Andrés, Ana M., doctora per la UB, farmacèutica especialista en farmàcia hospitalària, Parc Sanitari Pere Virgili

Hortelano, Maria Angeles, metgessa EAP Chafarinas

Lestón, Marta, farmacèutica d’atenció primària, Atenció Primària Barcelona ciutat, Institut Català de la Salut

Madridejos, Rosa, farmacèutica d’atenció primària, Mútua de Terrassa

Mata, Manel, metge, CAP La Mina, USR Barcelona IDIAP-Jordi Gol

Mateo, José, hematòleg, cap clínic de teràpia anticoagulant, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Molina, Andrea, farmacèutica, Gerència del Medicament, Àrea Assistencial, Servei Català de la Salut (CatSalut)

Pellicer, Àngels, farmacèutica, Unitat de Farmàcia, Institut Català de la Salut Girona, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya, DAP Girona 

Riu, Sebastià, metge de família i gerontòleg, membre del grup de treball de la gent gran de la CAMFIC i de demències de la SEMFYC, Subsecció Assistència Sanitària, Oficina de Gestió Assistencial, Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir, Igualtat, Ciutadania i Benestar Social, Àrea d’Atenció a les Persones, Diputació de Barcelona

Simonet, Pere J., metge de família de l’EAP Viladecans 2, l’Institut Català de la Salut, membre del GdT Malalties respiratòries CAMFiC

Troncoso, Amelia, farmacèutica d’Atenció Primària, Atenció Primària Barcelona ciutat, Institut Català de la Salut

Vallano, Antoni, farmacòleg, Gerència del Medicament, Àrea Assistencial, Servei Català de la Salut (CatSalut)

Vallès, Roser, farmacèutica d’Atenció Primària, vocal d’Atenció Primària del COF de Barcelona

COORDINACIÓ

Roser Vallès Fernàndez, vocal d’Atenció Primària del COF de Barcelona

ADREÇAT A

Farmacèutics comunitaris, d’hospitals, d’atenció primària i de l’administració sanitària