CERCA LES ACTIVITATS

ÀREA TEMÀTICA

DATA

TIPUS

ADREÇAT A...

INDICADORS PER AVALUAR L’ESTAT DE SALUT DEL NOSTRE ENTORN - WEBINAR

12/11/2021 ( PLACES EXHAURIDES! ).

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 0.5 crèdits d'assistencia

Amb la col·laboració de l’Observatori del Sistema de Salut  de Catalunya - Agència de Salut Pública de Catalunya

Dates

12 de novembre del 2021

  

Matrícula

Col·legiats dels COF: 95€
Col·legiats a l’atur (cal presentar la documentació acreditativa expedida pel Servei d’Ocupació de Catalunya), estudiants de farmàcia amb un mínim de 210 crèdits ECTS i precol·legiats: 50€
No col·legiats: 150€

Inscripcions

del 06/10/2021 al 12/11/2021

Horari

de 9 a 13 hores

 

Lloc

Aula virtual del COFB

Hores Lectives

3.5

Places

11

OBJECTIUS

Entendre els indicadors bàsics de salut i la utilitat que tenen a l’hora de fer un informe referit a la salut local en un context de salut comunitària .

Poder aplicar els coneixements apresos a la tasca diària de la farmàcia
METODOLOGIA

Teòrica (30 minuts) i pràctica per construir l’informe comunitari. Prèviament els assistents el rebran el material necessari per la sessió.

Modalitats d’assistència: presencial i virtual via plataforma Zoom. Si estiguéssim en període de confinament, el curs seria virtual.

Els alumnes han de tenir un ordinador per al taller pràctic.

PROGRAMA
1. La salut comunitària
30’ Introducció: la salut comunitària i la farmàcia
Salut comunitària: què, qui, com? 
Professional de l’oficina de farmàcia en la salut comunitària
Quin paper té la farmàcia en la salut comunitària?
Implicacions i col·laboració de l’oficina de farmàcia en la salut comunitària
Exemples
 
2. Indicadors bàsics de salut comunitària
30’ Introducció 
Què són, què hi ha i quines característiques tenen
Tipus d’indicadors:
• demogràfics
• socioeconòmics
• de morbiditat
• de mortalitat
• d’estils de vida
• de pràctiques preventives
• de recursos i ús de serveis
• d’entorn físic i altres complementaris
 
30’ Informe de salut
Què és un informe de salut?
Per  què he de saber l’estat de salut del meu territori?
Parts i disseny d’un informe de salut
Exemples
 
90’ Taller pràctic
En aquesta sessió cada participant amb un ordinador, comença a elaborar un informe de salut i a familiaritzar-se amb les dades del seu territori. Proporcionarem un esquema bàsic per completar
 
Aplicació dels indicadors i interpretació
• Dades brutes i estandarditzades
• Comparació entre territoris i sexes
EQUIP DOCENT

Carrilero, Neus, farmacèutica, AQuAS

González, Angelina, infermera, Agencia de Salut Pública de Catalunya

COORDINACIÓ
M. Rosa Ballester Verneda, Vocal Investigació i Docència
ADREÇAT A

Farmacèutics comunitaris