CERCA LES ACTIVITATS

ÀREA TEMÀTICA

DATA

TIPUS

ADREÇAT A...

PER LA SEGURETAT DEL PACIENT, NOTIFICA! - PRESENCIAL

02/02/2022 ( Inscripcions obertes ).

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 0.3 crèdits d'assistencia

  • EXCLUSIU COL·LEGIATS

Dates

2 de febrer del 2022

  

Matrícula

Gratuïta i exclusiva per a col·legiats i precol·legiats

Inscripcions

del 22/12/2021 al 02/02/2022

Horari

de 14 a 16 hores

 

Lloc

Locals col·legials

Hores Lectives

2

Places

12

INTRODUCCIÓ

Fer atenció farmacèutica vol dir implicar-se activament en els processos de salut de cada pacient, assumir responsabilitats i al mateix temps participar en tots els equips sanitaris en un marc òptim de relació en benefici del pacient. L’avís de sospita d’una reacció adversa a medicaments (RAM) que inclou qualsevol resposta nociva i no prevista a un fàrmac, es fa mitjançant el formulari https://www.targetagroga.cat/ctargeta/idioma del Programa de farmacovigilància de Catalunya-Centre de Farmacovigilància de Catalunya. La farmacovigilància té la missió de vetllar per la seguretat del pacient en l’ús dels medicaments.

OBJECTIUS

Assimilar el concepte teòric de RAM.

Entendre la importància de notificar.

Aprendre a identificar i a comunicar amb la targeta groga.

Entendre la utilitat que té mitjançant experiències clíniques.

Saber què fan amb la informació de seguretat el Centre de Farmacovigilància de Catalunya, l’AEMPS i les companyies farmacèutiques.

Entendre com funciona el sistema de vigilància i seguretat en l'ús de productes sanitaris.

Saber per què, com i què notificar al portal NotificaPS de l’AEMPS.

Poder identificar les notes de seguretat i les alertes emeses.

Entendre el concepte de cosmetovigilància.

Saber per què, com i què notificar al sistema de cosmetovigilància.

Ser capaç d’identificar les notes informatives de seguretat.

METODOLOGIA

Introducció teòrica breu. Resolució de casos pràctics d’avisos de RAM. Explicació pràctica del funcionament de la notificació de les RAM mitjançant la targeta groga i d’incidències amb productes sanitaris o cosmètics.

Dues modalitats: presencial i seminari web en directe. L’alumne s’ha d’inscriure i seguir el curs en la modalitat escollida. Si estiguéssim en període de confinament les classes serien virtuals.

PROGRAMA
  • Introducció

  • Què és notificable i què no ho és?

  • Dades rellevants d’una notificació

  • Resolució i avís de casos

EQUIP DOCENT

Perelló, Maria, responsable del Centre d’Informació del Medicament del COF de Barcelona, membre del comitè editorial del Butlletí de Farmacovigilància de Catalunya

 

COORDINACIÓ

Guillermo Bagaría de Casanova, Vocal d’Oficina de Farmàcia i responsable d’Atenció Farmacèutica del COF de Barcelona

ADREÇAT A

Farmacèutics comunitaris