CERCA LES ACTIVITATS

ÀREA TEMÀTICA

DATA

TIPUS

ADREÇAT A...

CASOS PRÀCTICS PROGRAMA DE CÀNCER DE CÒLON I RECTE (PDPCCR)

01/09/2020 ( Inscripcions obertes ).

  • ACTIVITAT ONLINE
  • EXCLUSIU COL·LEGIATS

Dates

Del 1 de setembre al 31 de desembre del 2020

  

Matrícula

Gratuïta i exclusiva per a farmacèutics i col•legiats de les àrees bàsiques de salut (ABS) que hagin rebut convocatòria de participació per part del COFB.

Inscripcions

del 13/07/2020 al 31/08/2020

Hores Lectives

1

Places

600

INTRODUCCIÓ

El Programa de detecció precoç del càncer de còlon i del recte, a les farmàcies comunitàries va iniciar-se l’any 2009. Les farmàcies col·laboren amb les oficines tècniques del Programa amb el desenvolupament del Programa en les àrees on està implantat

OBJECTIUS
  • Donar informació epidemiològica i actualització de les  formes d’abordar la prevenció primària
  • Garantir  el compliment dels requisits establerts de participació.
  • Proporcionar la informació necessària per seguir el protocol d’intervenció farmacèutica per la recollida de mostres
  • Entrenar el farmacèutic en l’ús de l’aplicació informàtica per dur a terme el registre  de l’activitat del Programa per garantir la traçabilitat del procés.
  • Facilitar la informació sobre les  condicions de conservació de les mostres per garantir la seva estabilitat fins al laboratori de destí.
  • Conèixer els diferents agents implicats en el Programa i els canals de contacte amb aquests.
METODOLOGIA

Els participants estan agrupats en aules virtuals segons l’àrea bàsica de salut (ABS) on pertanyen i on es desenvolupa el cribratge coordinat amb  l’hospital de referència amb el que col•laboren

La durada del curs és de 30 minuts i l’alumne té 1 setmana per completar-lo.

Durant l’acció formativa, hi ha l’assessor pedagògic que resol els dubtes tècnics que es puguin plantejar durant el desenvolupament del curs.

L’avaluació del curs es considera un element fonamental del procés formatiu. Es tracta d’una avaluació continuada.

A l’hora d’avaluar els participants, el criteri de l’avaluador es mou entre els ítems següents:

Estudi mínim del 100% del material multimèdia.

Realització del 100% de les activitats plantejades.

 

PROGRAMA

Casos pràctics del programa i avaluació final.

EQUIP DOCENT

AUTORS

Per part del COFB
Maria Estrada Campmany, farmacèutica, Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COFB
Aina Surroca Rebés, farmacèutica comunitària

Per part del  H. Clínic
Josep Maria Augé Fradera
Antoni Castells Garangou
Jaume Grau Cano
Maria López-Cerón Pinilla
Maria Pellisé Urquiza
Sandra Polbach Cerdan
Àngels Pozo Fernández
Anna Serradesanferm Fàbregas

COORDINACIÓ

Cristina Rodríguez Caba, cap del Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COF de Barcelona

ADREÇAT A

Farmacèutics i col•legiats de les àrees bàsiques de salut (ABS) que hagin rebut convocatòria de participació en el programa.