CERCA LES ACTIVITATS

ÀREA TEMÀTICA

DATA

TIPUS

ADREÇAT A...

AJUDES TÈCNIQUES. II EDICIÓ – ÀGORA

18/02/2020 ( Inscripcions obertes ).

  • ACTIVITAT ONLINE

Dates

II edició: 18 de febrer al 26 de març del 2020  

Matrícula

Col·legiats i precol·legiats dels COF: 75€ No col·legiats i altres titulats superiors: 100€

Inscripcions

del 06/02/2020 al 18/02/2020

Lloc

Curs online

Hores Lectives

6

Places

150

INTRODUCCIÓ
L'envelliment porta aparellades situacions complexes  derivades de la fragilitat i la cronicitat de les persones, la comorbiditat i la polimedicació, la dependència...
Davant d'això, l'abordatge interdisciplinari és fonamental, però sobretot, l'abordatge que situa el pacient i la seva autonomia en el centre  de la presa de decisions. En aquest sentit, la farmàcia ha de ser una baula més d'aquesta cadena assistencial i ha d’estar centrada en el respecte al pacient, la presa conjunta de decisions i el consell a partir del coneixement i la professionalitat.
En aquest sentit, les ajudes tècniques són opcions utilitzades per augmentar, mantenir o millorar les habilitats de les persones amb certes discapacitats per afavorir-ne  la independència de la vida diària de la persona.
Però  no només les persones amb discapacitat que poden utilitzar aquests recursos, també les persones d'edat avançada hi recorren per mantenir un nivell d'autonomia pròpia per fer les activitats de la vida quotidiana. I també hi ha persones que les necessiten de forma puntual un període de temps específic, mentre es recuperen d'una lesió, d’una malaltia o d’un accident. 
OBJECTIUS
Obtenir les bases per oferir  el consell i la recomanació òptima tant a la persona amb necessitat d'ajuda tècnica com al cuidador. 
• Saber discernir  els conceptes de cronicitat i fragilitat i les conseqüències que té del pacient i de la persona que en té cura.
• Entendre les causes de la pèrdua de mobilitat i les conseqüències per  entendre la demanda i oferir consell
• Saber oferir les opcions recomanables per a la mobilitat, la higiene, la prevenció de lesions,  l’ajuda a l'alimentació, el descans i les situacions pràctiques del dia a dia de la persona gran.
• Ampliar les opcions de recomanació i oferir eines d'anàlisi davant dels productes d'ajudes tècniques disponibles en el mercat
METODOLOGIA

Combina la revisió de continguts, la participació en activitats cooperatives, la reflexió a l’entorn de la mateixa actuació professional i la proposta d'abordatge de situacions concretes i compagina l'aprenentatge individual amb el col·laboratiu i la riquesa de l'intercanvi d'experiències de coneixements.

L'alumne pot seguir el curs al seu ritme, però ha de participar en accions a l'aula virtual en moments concrets.

Per superar el curs, els participants han de revisar els continguts teòrics i els vídeos d'experts, participar en els fòrums de debat, donar la seva solució als casos pràctics plantejats pels tutors i respondre al test final d'avaluació.

PROGRAMA
Introducció a les ajudes tècniques i el paper de la farmàcia
• Conceptes associats al envelliment i l’atenció a la persona d’edat avançada
• Intervenció de la farmàcia davant de les dificultats en la mobilitat
Canvis en la mobilitat relacionats amb l’edat
Generalitats: 
• Classificació i característiques de les ajudes tècniques
Mobilitat:
• Cadires de rodes 
• Caminadors
• Bastons
• Crosses
• La grua
Ajudes per la cambra de bany:
• En l’inodor 
• Al bany 
• Consells al cuidador 
Descans:
• Què aporta un descans correcte? 
• Consells generals per a un bon descans 
• Importància de l’ordre a la llar 
Prevenció de caigudes:
• La postura 
• Importància de la postura
• La funció del raquis 
• Postura i úlceres per pressió 
• Prevenció 
Llits i matalassos:
• Llits electrònics articulats 
• Situacions especials: persones enllitades 
• Matalassos. Bon descans 
Ajudes per la vida diària: 
• Les ajudes tècniques
• Higiene personal 
• Vida diària
EQUIP DOCENT
Aresté, Carolina, farmacèutica, grup de “Gent gran” de la Vocalia d’Alimentació del COF de Barcelona
Gironés, Montserrat, farmacèutica comunitària, vocal d’ortopèdia del COF de Barcelona
Limón, Esther, metge de família, CAP Rambla Prim, Mataró, Institut Català de la Salut
COORDINACIÓ
Montserrat Gironés Saderra, farmacèutica, vocal d’ortopèdia del COF de Barcelona
ADREÇAT A
Farmacèutics comunitaris