CERCA LES ACTIVITATS

ÀREA TEMÀTICA

DATA

TIPUS

ADREÇAT A...

ESTUDI DE CASOS D’HTA. QUÈ HEM DE SABER PER ACTUAR EFICAÇMENT DE CARA AL PACIENT HIPERTENS? XII EDICIÓ – ÀGORA

06/11/2019 ( Inscripcions obertes ).

 • ACTIVITAT ONLINE

Dates

XII edició: del 6 de novembre al 4 de desembre del 2019

  

Matrícula

Col·legiats i precol·legiats dels COF: 65€
No col·legiats i altres titulats superiors: 115€

Inscripcions

del 21/08/2019 al 06/11/2019

Lloc

Curs online

Hores Lectives

Places

150

INTRODUCCIÓ

Controlem bé la hipertensió?
Els diabètics tenen els mateixos objectius clínics de pressió arterial?
Com ha de ser la intervenció en un pacient hipertens en cas d'interacció de medicaments?
L'hormona tiroïdal influeix sobre la pressió arterial i la freqüència cardíaca?

OBJECTIUS

A partir de la pràctica assimilar els aspectes més bàsics de la hipertensió arterial, la relació que tenen amb altres patologies cròniques d'alta prevalença i els factors que poden influir en l'efectivitat dels tractaments per intervenir de manera eficaç des de l'oficina de farmàcia davant un pacient hipertens.


En acabar l'estudi de casos l’alumne serà capaç de:

 

 • Identificar el risc cardiovascular dels pacients i la importància de la manca d'efectivitat dels tractaments antihipertensius
 • Identificar el mesurament correcte de la pressió arterial i l’automonitoratge
 • Entendre les complicacions a llarg termini d'un mal control de la pressió arterial en la població
 • Valorar la importància de la prevenció cardiovascular en el pacient hipertens amb altres patologies
 • Analitzar les causes i les repercussions d'una falta d'adherència als tractaments
 • Identificar i intervenir sobre un risc de resultat negatiu associat al medicament per interacció
 • Utilitzar documents d'interconsulta amb altres professionals de la salut
 • Descriure la naturalesa d'una intervenció farmacèutica sobre medicaments de marge terapèutic estret
 • Identificar una situació freqüent de canvis de pressió arterial en associar un AINE a la teràpia de tractament d'un pacient polimedicat
 • Saber descriure un símptoma típic d'una pujada d'hormona tiroïdal en un pacient: palpitacions - taquicàrdies.
METODOLOGIA

Basada en el mètode del cas, el material formatiu es compon de l'estudi de quatre situacions pràctiques a partir de les quals es desenvolupa el contingut teòric i científic que el farmacèutic ha d’assimilar per aplicar-lo a la tasca professional amb el pacient hipertens.


Cada cas pràctic, plantejat de forma modular a l'aula virtual, es compon d’un pretest, desenvolupament de contingut multimèdia, documentació addicional, activitats de reforç i un test final.


Partint de situacions pràctiques (pacient - farmacèutic), cada cas es desenvolupa combinant el contingut teòric i científic corresponent a cada moment. Un fil conductor guia cada cas de manera que el farmacèutic va aprenent i aplicant. Al final els casos es resolen posant en pràctica la teoria apresa.

El desenvolupament del contingut és en format interactiu multimèdia, format que permet a l'alumne interactuar en cada moment i descobrir el contingut i la informació relacionada amb allò que s’explica.


Al campus virtual compta amb un equip d'experts per aclarir dubtes i dinamitza l'estudi de casos. El farmacèutic en tot moment té a disposició un suport metodològic i un seguiment individualitzat del desenvolupament de l'estudi.


L’organització proporciona manuals de continguts de cada un dels casos per utilitzar-los en la pràctica professional diària.

PROGRAMA

1. Introducció


2. Estudi de casos:

 

 • Controlem bé la hipertensió?
 • Els diabètics tenen els mateixos objectius clínics de pressió arterial?
 • Com ha de ser la intervenció davant d'una interacció d'un medicament?
 • Influeix l'hormona tiroïdal sobre la pressió arterial i la freqüència cardíaca?

 

3. Conclusions i resum

EQUIP DOCENT

García–Jiménez, Emilio, doctor en farmàcia per la Universitat de Granada, màster en atenció farmacèutica, Universitat de Granada, expert universitari en seguiment farmacoterapèutic per la Universitat de Granada, advisor – coach, Health & Drugs, Melpopharma


Rodríguez, Miguel Ángel, doctor en Farmàcia per la Universitat de Granada, expert universitari en seguiment farmacoterapèutic per la Universitat de Granada, farmacèutic comunitari a Talavera de la Reina, Toledo

COORDINACIÓ

Pura Lledó Polo, gerent del Departament de Formació del COF de Madrid

ADREÇAT A

Farmacèutics comunitaris.