CERCA LES ACTIVITATS

ÀREA TEMÀTICA

DATA

TIPUS

ADREÇAT A...

AJORNAT! PROCESSOS D'INNOVACIÓ. SESSIÓ 3: PROCESSOS D'IDEACIÓ CREATIUS PER DONAR RESPOSTA ALS NOSTRES REPTES

17/03/2020 ( Inscripcions obertes ).

Dates

17 de març del 2020  

Matrícula

Col·legiats dels COF: 15€ en concepte de reserva de plaça. El motiu d'aquesta mesura és poder optimitzar les places al màxim. Un cop acabada l'activitat i constatada l'assistència, aquest import serà reemborsat. No col·legiats: 30€ Només tindran accés a les conferències les persones inscrites prèviament i ningú més.

Inscripcions

del 04/12/2019 al 17/03/2020

Horari

18 a 20 hores 

Lloc

Locals col·legials

Hores Lectives

2

Places

75

INTRODUCCIÓ
"Totes les empreses que funcionen bé, tendeixen a fracassar", aquesta frase tan contundent de Clayton Christensen mostra la necessitat clara que té qualsevol empresa o grup d’emprenedors d’adaptar-se als canvis del mercat (cada cop més ràpids i aleatoris) per continuar competint. I només hi ha dues maneres de competir: o vens més barat (competeixes en cost), o ets diferent (innoves).
Qualsevol empresa petita, mitjana o gran, pot i ha d’implantar processos d'innovació per continuar generant avantatges competitius.
Oferim un pla de formació distribuït en sis sessions independents, per entendre i aplicar processos d'innovació que ens ajudaran a transformar la nostra visió i a fomentar la capacitat d’ aplicar aquests mètodes en el futur.
OBJECTIUS
  • Fer servir eines creatives per potenciar la generació d’idees. Més enllà del brainstorming (tempesta d’idees)
  • Aprendre mètodes d’hibridació i de combinació de conceptes per generar  idees per mitjà de solucions actuals
  • Saber filtrar i discriminar algunes idees i marcar aquelles que poden aportar més valor i les puguem implementar
 
RESULTAT
  • Davant d’un repte professional, aprendre a generar el màxim d’idees i filtrar-les fins a seleccionar-ne aquelles que aportaran més valor
EQUIP DOCENT
González , Adrián,  Innovation Development Manager a Idneo Tecnologies
Pajares , Iván, Design Manager a Idneo Technologies
COORDINACIÓ
Cristina Rodríguez Caba, cap del Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COF de Barcelona
ADREÇAT A
Farmacèutics