CERCA LES ACTIVITATS

ÀREA TEMÀTICA

DATA

TIPUS

ADREÇAT A...

COM APLICAR PROCESSOS D’INNOVACIÓ AL SECTOR FARMACÈUTIC. CICLE COMPLERT

28/01/2020 ( Inscripcions obertes ).

Dates

28 de gener, 18 de febrer, 17 de març, 21 d’abril, 13 de maig i 16 de juny del 2020  

Matrícula

Col·legiats dels COF: 60€ pel cicle complet en concepte de reserva de plaça. El motiu d'aquesta mesura és poder optimitzar les places al màxim. Un cop acabada l'activitat i constatada l'assistència, aquest import serà reemborsat. No col·legiats:120€ pel cicle complert Només tenen accés a les conferències les persones inscrites prèviament i ningú més.

Inscripcions

del 04/12/2019 al 28/01/2020

Horari

18 a 20 hores 

Lloc

Locals col·legials

Hores Lectives

12

Places

75

INTRODUCCIÓ
"Totes les empreses que funcionen bé, tendeixen a fracassar", aquesta frase tan contundent de Clayton Christensen mostra la necessitat clara que té qualsevol empresa o grup d’emprenedors d’adaptar-se als canvis del mercat (cada cop més ràpids i aleatoris) per continuar competint. I només hi ha dues maneres de competir: o vens més barat (competeixes en cost), o ets diferent (innoves).
Qualsevol empresa petita, mitjana o gran, pot i ha d’implantar processos d'innovació per continuar generant avantatges competitius.
Oferim un pla de formació distribuït en sis sessions independents, per entendre i aplicar processos d'innovació que ens ajudaran a transformar la nostra visió i a fomentar la capacitat d’ aplicar aquests mètodes en el futur.
OBJECTIUS
o Ajudar els professionals farmacèutics a entendre i a interioritzar un procés d’innovació
o Aprendre a fer servir eines creatives (generació d’idees i filtre) per desenvolupar avantatges competitius contra nous actors del sector
o Entendre com podem traslladar aquest procés a la nostra activitat diària i convertir-lo en una actitud i en una metodologia sistemàtica
PROGRAMA
• Sessió “Com identificar i entendre les oportunitats del mercat”
Objectius
Saber entendre i diferenciar les tendències del mercat,  les necessitats del client i els objectius i els desitjos del consumidor.
Aprendre a fer servir eines com les entrevistes qualitatives, els mapes d’empatia i els perfils de clients
Entendre el concepte de “cerca sistemàtica” i aplicar-lo quotidianament al negoci.
 
Resultat
Descobrir noves oportunitats sobre les quals construir un avantatge competitiu
 
• Sessió “El pas més important per començar a innovar: definir el repte”
Objectius
Aprendre a mesurar i a comparar la importància d’una necessitat i l’impacte d’una tendència. Val la pena afrontar-la?
Com a empresari o emprenedor, aprendre a diferenciar entre visió, missió i objectiu. Quins són els nostres?
Entendre els components d’un repte de manera clara i aprendre a redactar-lo.
Resultat
Saber identificar i redactar els objectius i el reptes que volem afrontar per mitjà d’un procés d’innovació
 
• Sessió “Processos d'ideació creatius per donar resposta als nostres reptes”
Objectius
Fer servir eines creatives per potenciar la generació d’idees. Més enllà del brainstorming (tempesta d’idees)
Aprendre mètodes d’hibridació i de combinació de conceptes per generar idees per mitjà de solucions actuals.
Saber filtrar i discriminar algunes idees i marcar aquelles que poden aportar més valor i les puguem implementar.
Resultat
Davant d’un repte professional, aprendre a generar el màxim d’idees i filtrar-les fins a seleccionar aquelles que aportaran més valor
 
• Sessió “Convertir una idea en un prototip de forma ràpida i amb eines simples”
Objectius
Utilitzar eines per descriure la proposta de valor i assegurar el “fit” amb el nostre segment de mercat objectiu.
Entendre i construir l’avantatge competitiu propi davant de competidors vells i nous.
Aprendre mètodes i eines per a visualitzar, conceptualitzar i avaluar un producte o un servei.
Resultat
Aprendre a transformar una idea en un prototip per poder avaluar-ne la proposta de valor. Entendre el concepte “prototip” i com podem generar-ne un de manera simple i amb una inversió mínima. 
 
• Sessió “Validar una idea de manera ràpida i efectiva”
Objectius
Entendre i saber utilitzar el concepte “MVP” (mínim producte avaluable)
Fer servir eines de validació d’un servei o d’un producte. Entrevistes qualitatives, focus groups i observació.
Saber interpretar les dades obtingudes dels nostres clients potencials
Resultat
Poder sotmetre a test una idea/proposta de valor i recopilar les dades necessàries amb una inversió mínima
 
• Sessió “Aprendre a decidir quan val la pena apostar per una idea”
Objectius
Definir uns indicadors que ens ajudaran a prendre la decisió correcta.
Entendre el concepte “pivotar” una proposta en una metodologia “lean”.
Aprendre els passos per implantar una solució en el mercat i avançar en el model de negoci.
Resultat
Saber mesurar com progressa el nostre procés d’innovació. Aprendre a aplicar una solució i avançar en el negoci.
EQUIP DOCENT
Gonzalez, Adrián,  Innovation Development Manager a Idneo Technologies
Pajares , Iván, Design Manager a Idneo Technologies
COORDINACIÓ
Cristina Rodríguez Caba, cap del Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COF de Barcelona
ADREÇAT A
Farmacèutics