CERCA LES ACTIVITATS

ÀREA TEMÀTICA

DATA

TIPUS

ADREÇAT A...

TERTÚLIA D’ACTUALITAT TESTEM ELS TESTS GENÈTICS - PRESENCIAL

29/01/2020 ( Inscripcions obertes ).

Dates

29 de gener del 2020

  

Matrícula

Col·legiats: gratuïta cal confirmar assistència a la www.cofb.org No col·legiats: 30€ cada sessió

Inscripcions

del 18/12/2019 al 29/01/2020

Horari

De 14 a 16 hores

 

Lloc

Locals col·legials

Hores Lectives

2

Places

214

INTRODUCCIÓ

La farmacogenètica tracta d’entendre com és que les diferències en els gens i la forma en què s’expressen, afecten la resposta de l’organisme a la medicació. La presència de variants genètiques funcionals en gens que intervenen en el metabolisme de fàrmacs, afecta la resposta de tal manera que permet identificar les persones que responen i aquelles que no i predir l’eficàcia o la toxicitat del fàrmac. Algunes agències internacionals reguladores de medicaments recomanen incorporar proves genètiques per preveure si els pacients respondran a determinats fàrmacs.

La incorporació de la farmacogenètica a la pràctica clínica és més lenta i, avui en dia, el vincle entre fàrmacs i genètica el trobem fonamentalment en l’oncologia hospitalària en què els cribratges genètics són cada vegada més freqüents.

La formació és inherent a la professió farmacèutica i la farmacogenètica ha de ser pròpia del farmacèutic. Es tracta d’un fet d’una transcendència especial que posa en evidència la necessitat que els professionals sanitaris estiguin formats en aquesta àrea del coneixement.

EQUIP DOCENT
Bagaria, Guillermo, farmacèutic comunitari, titular d’oficina de farmàcia a l’Hospitalet de Llobregat i vicetresorer del COF de Barcelona
Pàmpols, Teresa, Presidenta de la Comissió d'ètica de la AEGH (Asociación Española de Genética Humana), Secció d’errors congènits del metabolisme, Servei de bioquímica i genètica molecular, Hospital Clínic de Barcelona
Rabanal, Manel, cap de la Secció de Vigilància i Publicitat dels Medicaments, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya
COORDINACIÓ

Cristina Rodríguez Caba, cap del Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COF de Barcelona