CERCA LES ACTIVITATS

ÀREA TEMÀTICA

DATA

TIPUS

ADREÇAT A...

FEM CAMÍ CAP A LA FARMACOGENÈTICA

04/11/2019 ( Inscripcions obertes ).

Dates

4, 5, 6, 11 i 12 de novembre del 2019

  

Matrícula

Col·legiats dels COF: 210€

Col·legiats a l’atur (cal presentar documentació acreditativa expedida pel Servei d’Ocupació de Catalunya), estudiants de farmàcia amb un mínim de 210 crèdits ECTS i precol·legiats: 105€

No col·legiats i altres titulats superiors: 275€

Inscripcions

del 02/10/2019 al 04/11/2019

Horari

De 17:30 a 19:30 hores

 

Lloc

Locals col·legials

Hores Lectives

10

Places

30

INTRODUCCIÓ

L’Agència Europea del Medicament defineix la farmacogenètica (FG) com la disciplina que estudia la influència de les variacions en la seqüència de l’ADN sobre la resposta als fàrmacs. 

L’FG ha permès desenvolupar una forma nova de medicina anomenada medicina de precisió o medicina P4. Aquest últim terme descriu i recull un tipus de medicina basada en la personalització, la predicció, la prevenció i la participació del malalt o de l’individu que, en definitiva, és un malalt en potència.

La clonació del genoma humà, el 2011, i l’espectacular desenvolupament tecnològic i informàtic dels darrers anys han permès, han facilitat i han fomentat una autèntica revolució mèdica. Estem vivint temps apassionants. No te’ls perdis!

OBJECTIUS

Capacitar en aquesta competència nova perquè en un futur immediat els farmacèutics siguin capaços d’oferir serveis farmacogenètics a l’alçada d’una medicina P4 que en la pràctica els diferenciarà d'altres proveïdors de farmàcia i crearà un nou nínxol professional en l’atenció farmacèutica.

METODOLOGIA

Sessions teòriques amb exemples de l’aplicació de les determinacions farmacogenètiques a la pràctica.

PROGRAMA
  • Genètica molecular: conceptes bàsics i nomenclatura
  • Introducció a la farmacogenètica 

 

  • Aspectes genètics dels citocroms P450 
  • Farmacogenètica dels antidepressius i dels antipsicòtics 

 

  • Farmacogenètica del tractament oncològic I: fàrmacs citostàtics 
  • Farmacogenètica del tractament oncològic II: fàrmacs biològics 

 

  • Farmacogenètica del tractament immunosupressor en els transplantaments 
  • Farmacogenètica del tractament anticoagulant-antiagregant 

 

  • Implantació de la farmacogenètica en els sistemes de salut
  • Presentació del projecte d’aplicació de la farmacogenètica a la farmàcia comunitària
EQUIP DOCENT

Arranz, M. Jesús, Fundació Docència i Recerca, Mútua de Terrassa, PMGenExperts

Bagaría, Guillermo, vicetresorer, responsable d’Atenció Farmacèutica del COF de Barcelona

Baiget, Montserrat, directora emèrita, Servei de Genètica, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Brunet, Mercè, Centre de Diagnòstic Biomèdic. Hospital Clínic, Barcelona.

Gallano, Pia, Servei de Genètica, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Llerena, Adrián, Facultat de Medicina, Farmacología, Universitat d’Extremadura, membre de la “Pharmacogenetics Working Party” de l’EMA

Páez, David, Servei d’Oncologia Mèdica, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Riera, Pau, Servei de Genètica, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Sabater, Joan, Membre de la “Pharmacogenomics Research Network”, president d’Eugenòmic

DIRECCIÓ

Montserrat Baiget Bastús, directora emèrita, Servei de Genètica, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

COORDINACIÓ

Cristina Rodríguez Caba, cap del Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COF de Barcelona

ADREÇAT A

Farmacèutics