CERCA LES ACTIVITATS

ÀREA TEMÀTICA

DATA

TIPUS

ADREÇAT A...

CANCEL·LAT! - ABORDATGE FARMACOLÒGIC DE LA PATOLOGIA DES DE L’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA

24/03/2020 ( Inscripcions obertes ).

Dates

24, 26, 31 de març, 2, 16 i 21 d’abril del 2020  

Matrícula

Col·legiats dels COF: 225€ Col·legiats a l'atur (cal presentar documentació acreditativa expedida pel Servei d'Ocupació de Catalunya), estudiants de farmàcia amb un mínim de 210 crèdits ECTS i precol·legiats:110€ No col·legiats: 290€

Inscripcions

del 12/02/2020 al 24/03/2020

Horari

14 a 16 hores 

Lloc

Locals col·legials

Hores Lectives

12

Places

30

INTRODUCCIÓ

El programa d’harmonització farmacoterapèutica (PHF) és aplicable als medicaments hospitalaris que dispensen els serveis de farmàcia hospitalaris i als medicaments amb recepta mèdica dispensats a les oficines de farmàcia. Aquest programa garanteix l’equitat en l’accés als medicaments hospitalaris i als medicaments amb recepta en l’àmbit del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), la millora en els nivells d’eficiència i efectivitat i en l’aspecte d’utilitat terapèutica, d’acord amb els principis d’ús racional, tenint sempre en compte el marc de disponibilitat i la necessària optimització dels recursos.

En el curs revisarem les patologies per a les quals CatSalut ha elaborat pautes d’harmonització farmacoterapèutica i aprofundirem en el coneixement d’aquestes pautes.

OBJECTIUS

Revisar i aprofundir el coneixement de les sis patologies per a les quals CatSalut ha marcat les pautes d’harmonització farmacoterapèutica d’acord amb el PHF: depressió major en adults, malaltia d’Alzheimer, diabetis mellitus tipus 2, malaltia pulmonar obstructiva crònica, anticoagulants i malaltia renal crònica. Formar els farmacèutics per millorar el desenvolupament de l’atenció farmacèutica i la intervenció pràctica assistencial en aquestes àrees específiques. 

METODOLOGIA

Cada tema és tractat en dues parts: una de teòrica i una altra de casos pràctics

PROGRAMA
  • Introducció 
  • Depressió major en adults
  • Diabetis Mellitus tipus 2
  • Malaltia d’Alzheimer
  • Malaltia pulmonar obstructiva crònica
  • Anticoagulants
  • Malaltia renal crònica
EQUIP DOCENT

Bonet, Pere, president del Consell Assessor de Salut Mental i director de la Càtedra de Salut Mental de la UVic-UCC

de Andrés, Ana Mª, doctora per la UB, farmacèutica especialista en farmàcia hospitalària, Parc Sanitari Pere Virgili

Diego, Laura, farmacèutica, Coordinadora Tècnica del CedimCat, Centre d'Informació de Medicaments de Catalunya

Hortelano, M. Ángeles, metgessa, consultora del CAMAP

Madridejos, Rosa, farmacèutica d'atenció primària, Mútua de Terrassa

Mata, Manel, matge, CAP La Mina, USR Barcelona IDIAP-Jordi Gol

Mateo, José, hematòleg, cap clínic de teràpia anticoagulant, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Molina, Andrea, farmacèutica, Gerència d’Harmonització Farmacoterapèutica, Àrea del Medicament, Servei Català de la Salut (CatSalut)

Pellicer, Àngels, farmacèutica, Unitat de Farmàcia, Institut Català de la Salut Girona, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya, DAP Girona  

Riu, Sebastià, metge de família i gerontòleg, membre del grup de treball de la gent gran de la CAMFIC i de demències de la SEMFYC, Subsecció Assistència Sanitària, Oficina de Gestió Assistencial, Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir, Igualtat, Ciutadania i Benestar Social, Àrea d’Atenció a les Persones, Diputació de Barcelona

Simonet, Pere J., metge de família de l’EAP Viladecans 2 de l’Institut Català de la Salut, membre del GdT Malalties respiratòries CAMFiC

Troncoso, Amelia, farmacèutica, Gerència Territorial de Barcelona, Institut Català de la Salut

Vallano, Antoni, farmacòleg, Gerència d’Harmonització Farmacoterapèutica, Àrea del Medicament Servei Català de la Salut (CatSalut)

Vallès, Roser, farmacèutica d’Atenció Primària, vocal d’Atenció Primària del COF de Barcelona

 

COORDINACIÓ

Roser Vallès Fernàndez, vocal d’Atenció Primària del COF de Barcelona

ADREÇAT A

Farmacèutics comunitaris, d’hospitals, d’atenció primària i de l’administració sanitària