CERCA LES ACTIVITATS

ÀREA TEMÀTICA

DATA

TIPUS

ADREÇAT A...

CURS PER IMPLANTAR UN PROGRAMA DE SEGUIMENT FARMACOTERAPÈUTIC AMB SISTEMES PERSONALITZATS DE DOSIFICACIÓ (SPD) PER A TÈCNICS I AUXILIARS DE FARMÀCIA. XII EDICIÓ ONLINE

07/10/2019 ( Inscripcions obertes ).

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 1.3 crèdits d'aprofitament

 • ACTIVITAT ONLINE

Dates

XII edició: del 7 d'octubre al 4 de novembre del 2019

  

Matrícula

50€ (Cost del curs sense el patrocini: 120€) Exclusiva per a tècnics i auxiliars de farmàcia

Inscripcions

del 04/09/2019 al 07/10/2019

Hores Lectives

8

Places

240

INTRODUCCIÓ

La farmàcia per la seva especialització en el medicament i la seva proximitat al pacient incrementar, cada cop més, la seva participació en tots els processos que estiguin relacionats amb l'ús dels fàrmacs.
El seguiment farmacoterapèutic amb sistemes personalitzats de dosificació s'ha implementat a les farmàcies com una proposta de gran valor assistencial.

Els auxiliars i tècnics en farmàcia són professionals sanitaris capacitats per assistir al farmacèutic en l'elaboració de SPD d'acord amb les instruccions tècniques i els procediments normalitzats de treball establerts.

La formació de tot l'equip és un pilar essencial per a la correcta intervenció i la implementació d'un servei de seguiment farmacoterapèutic de qualitat i eficient.

OBJECTIUS

Proporcionar les bases teòriques del seguiment farmacoterapèutic per desenvolupar el sistema personalitzat de dosificació (SPD®) en equip.

Entrenar els auxiliars i tècnics en farmàcia en el procés metodològic òptim per elaborar un sistema personalitzat de dosificació (SPD®).

METODOLOGIA

En cada edició els participants estan agrupats en aules virtuals de 75 persones amb un tutor a disposició que els acompanya en tot el procés. L’espai virtual en què es desenvolupa el curs està personalitzat per a cada grup de 75 participants i consta dels recursos següents:

 • Continguts: material d’estudi amb bibliografia i enllaços d’interès
 • Correu electrònic personal i específic per al curs amb el qual comunicar-se amb el tutor i amb la resta de participants.
 • Fòrum del curs: espai per la participació col·lectiva
 • Agenda de treball
 • Guia del participant: és el document que recull amb detall tots els aspectes metodològics, així com el pla de treball

La durada del curs és de 8 hores i l’alumne té de quatre setmanes per completar-lo

Consta d’una part teòrica i d’una part pràctica. Per a això, hem elaborat un material d’estudi en format multimèdia (teòric i pràctic) i casos pràctics complementaris i activitats de grup que ajuden l’alumne a posar en pràctica els coneixements adquirits.

 • Els mòduls teòrics es presenten a la pantalla d’una forma atractiva i esquematitzada que facilita l’aprenentatge. Per això, a més del text explicatiu, inclou imatges, textos i documents per aprofundir (enllaços a textos, documents pdf, enllaços web d’interès, esquemes...). Aquests mòduls també inclouen exemples o exercicis pràctics autocorrectius previs a l’explicació teòrica amb l’objectiu de motivar l’usuari cap a la matèria d’aprenentatge o després, la teoria, amb l’ objectiu de reforçar el que s’ha après. Proporciona sempre un feedback a l’usuari, tant si resol correctament com si no. Els exercicis es poden fer tantes vegades com l’alumne cregui necessàries per consolidar els continguts.
 • Mòdul pràctic interactiu: està enfocat a permetre a l’usuari seguir tot el procés d’elaboració virtual d’un dispositiu de dosificació personalitzada (DDP). Aquest mòdul planteja casos de pacients simulats en els quals l’alumne té la possibilitat de reproduir el procés per obtenir les dades necessàries per omplir la fitxa del pacient, verificar la prescripció incloent-hi notificació d’incidències simulades al metge i finalment preparar un blíster de forma virtual.

 

El curs proposa casos pràctics per resoldre a l’aula, de caràcter individual i en grup (fòrums), amb la finalitat de reforçar els temes estudiats. A més de resoldre dubtes a cada un dels alumnes, el tutor corregeix les activitats i emet sempre el feedback corresponent.

Durant l’acció formativa, a més del tutor (expert en els continguts) a l’aula també hi ha l’assessor pedagògic que resol els dubtes de caràcter organitzatiu, fa tasques de seguiment setmanals (via correu electrònic i telefònic) per detectar problemes i motivar la participació. Aquest seguiment, igual que el progrés de cada participant, queda reflectit en els informes periòdics.

L’avaluació del curs es considera un element fonamental del procés formatiu. Es tracta d’una avaluació continuada.

A l’hora d’avaluar els participants, el criteri de l’avaluador es mou entre els ítems següents:

 • Estudi mínim del 100% del material multimèdia (continguts teòrics i pràctics).
 • Participació activa i positiva en les activitats individuals i grupals. Realització del 100% de les activitats plantejades.
 • Superació del test d’avaluació final, com a mínim el 80% de les respostes han de ser correctes.

Els participants que superin els criteris d’avaluació seran considerats APTES i obtindran el certificat d’aprofitament del curs amb l’acreditació corresponent.

PROGRAMA

Introducció
Panorama actual de l’SPD®
Aspectes legislatius

Descripció i seqüència d'activitats dels sistemes personalitzats de dosificació
Metodologia
Entrevista
Revisió medicació

 
Elaboració de dispositius de dosificació personalitzats
Preparació de la medicació
Codificació i etiquetatge del DDP
Ompliment de dispositius
Control de qualitat
Lliurament del DDP al pacient


Protocol d'actuació
Registre d'informació
Gestió i resolució d'incidències
Control d'estoc de la medicació

 
Pràctica
Elaboració de dispositius
Emplenat full de seguiment
Resolució d'incidències

EQUIP DOCENT

Estrada, Maria, farmacèutica, Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COF de Barcelona
Iracheta, Montserrat, farmacèutica comunitària
Linares, Gaspar, farmacèutic comunitari
Marco, Dionisia, farmacèutica comunitària
Rosell, Marissa, farmacèutica comunitària
Ylla-Català, Ignasi, farmacèutica comunitària

COORDINACIÓ

Maria Estrada Campmany, farmacèutica, Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COF de Barcelona
Cristina Rodríguez Caba, cap del Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COF de Barcelona

ADREÇAT A

Tècnics i auxiliars de farmàcia

Amb el patrocini de:

 

 

MYLAN PHARMACEUTICALS SL, Plom 2 - 4, 5ª planta, 08038 Barcelona