CERCA LES ACTIVITATS

ÀREA TEMÀTICA

DATA

TIPUS

ADREÇAT A...

CURS PER IMPLANTAR UN PROGRAMA DE SEGUIMENT FARMACOTERAPÈUTIC AMB SISTEMES PERSONALITZATS DE DOSIFICACIÓ (SPD®) PER A FARMACÈUTICS XLII EDICIÓ ONLINE

07/10/2019 ( Inscripcions obertes ).

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 2.3 crèdits d'aprofitament

Dates

LXII edició: del 7 d'octubre al 4 de novembre del 2019

  

Matrícula

Col•legiats dels COF: 150€ Exclusiva per a farmacèutics col·legiats

Inscripcions

del 04/09/2019 al 07/10/2019

Hores Lectives

12

Places

240

INTRODUCCIÓ

Els farmacèutics com a professionals integrants del Sistema de Salut tenim la missió de garantir l’ús segur, efectiu i eficient dels medicaments que utilitzen els pacients. Per tant hem d’incrementar la nostra participació en tots els processos que estiguin relacionats amb l’ús dels fàrmacs ja que som professionals sanitaris especialistes del medicament i propers al pacient.

El servei de Seguiment Farmacoterapèutic amb sistemes de dosificació personalitzada comporta diferents fases, totes elles ineludibles i concatenades: l’entrevista amb el pacient, la cooperació amb la resta de professionals sanitaris, la conciliació del tractament, la preparació de la medicació de manera personalitzada, la informació, el control i el seguiment del tractament farmacoterapèutic. Totes aquestes fases seran tractades amb profunditat en el curs  per poder oferir el servei amb la màxima qualitat assistencial.

OBJECTIUS

Entrenar els farmacèutics en el procés metodològic òptim per elaborar un sistema personalitzat de dosificació (SPD®) i en el seguiment de tractaments per mitjà d’aquest sistema.

Proporcionar les bases necessàries per garantir la bona observança de la pauta farmacològica en els pacients.
 
Calibrar la no observança terapèutica des de l’oficina de farmàcia mitjançant l’entrevista al pacient i decidir com fer-hi front.
 
Desenvolupar el sistema personalitzat de dosificació (SPD®) mitjançant el seguiment dels protocols, els procediments i l’utillatge adient.
 
Integrar l’SPD® dins d’un programa global d’atenció farmacèutica seguint la legislació establerta.

METODOLOGIA

Els participants estan agrupats en aules virtuals de 75 persones amb un tutor a disposició que els acompanya en tot el procés. L’espai virtual en què es desenvolupa el curs està personalitzat per a cada grup de 75 participants i consta dels recursos següents:

 • Continguts: material d’estudi amb bibliografia i enllaços d’interès
 • Correu electrònic personal i específic per al curs amb el qual comunicar-se amb el tutor i amb la resta de participants
 • Fòrum del curs: espai per a la participació col·lectiva
 • Agenda de treball
 • Guia del participant: és el document que recull amb detall tots els aspectes metodològics, així com el pla de treball.

La durada del curs és de 12 hores i l’alumne té quatre setmanes per completar-lo
 
Consta d’una part teòrica i d’una part pràctica. Per a això, hem elaborat un material d’estudi en format multimèdia (teòric i pràctic) i casos pràctics complementaris i activitats de grup que ajuden l’alumne a posar en pràctica els coneixements adquirits.
 
Els mòduls teòrics es presenten a la pantalla d’una forma atractiva i esquematitzada que facilita l’aprenentatge. Per això, a més del text explicatiu, inclou imatges, textos i documents per aprofundir (enllaços a textos, documents pdf, enllaços web d’interès, esquemes...).

 • Els mòduls teòrics inclouen exemples o exercicis pràctics autocorrectius previs a l’explicació teòrica amb l’objectiu de motivar l’usuari cap a la matèria d’aprenentatge o després, la teoria, amb l’ objectiu de reforçar el que s’ha après. Proporciona sempre un feedback a l’usuari, tant si resol correctament com si no. Els exercicis es poden fer tantes vegades com l’alumne cregui necessàries per consolidar els continguts.
 • Mòdul pràctic interactiu: està enfocat a permetre a l’usuari seguir tot el procés d’elaboració virtual d’un blíster. Aquest mòdul planteja casos de pacients simulats en els quals l’alumne té la possibilitat de reproduir el procés per obtenir les dades necessàries per omplir la fitxa del pacient, verificar la prescripció incloent-hi notificació d’incidències simulades al metge i finalment preparar un blíster de forma virtual.

El curs proposa casos pràctics per resoldre a l’aula, de caràcter individual i en grup (fòrums), amb la finalitat de reforçar els temes estudiats. A més de resoldre dubtes a cada un dels alumnes, el tutor corregeix les activitats i emet sempre el feedback corresponent.
 
Durant l’acció formativa, a més del tutor (expert en els continguts) a l’aula també hi ha l’assessor pedagògic que resol els dubtes de caràcter organitzatiu, fa tasques de seguiment setmanals (via correu electrònic i telefònic) per detectar problemes i motivar la participació. Aquest seguiment, igual que el progrés de cada participant, queda reflectit en els informes periòdics.
 
L’avaluació del curs es considera un element fonamental del procés formatiu. Es tracta d’una avaluació continuada.
 
A l’hora d’avaluar els participants, el criteri de l’avaluador es mou entre els ítems següents:

 • Estudi mínim del 100% del material multimèdia (continguts teòrics i pràctics).
 • Participació activa i positiva en les activitats individuals i grupals. Realització del 100% de les activitats plantejades.
 • Superació del test d’avaluació final, com a mínim el 80% de les respostes han de ser correctes.

Els participants que superin els criteris d’avaluació seran considerats APTES i obtindran el certificat d’aprofitament del curs amb l’acreditació corresponent.

PROGRAMA
 • Panorama actual de l’SPD®
 • Aspectes legislatius
 • Procés d’acreditació
 • Oferta del servei
 • Entrevista inicial i de seguiment
 • Revisió de la medicació
 • Procediment d’elaboració de blisters
 • Adaptació del programa SPD® a centres sociosanitaris
 • Control de qualitat
 • Pràctica: elaboració de dispositius, com omplir el full de seguiment i resolució d’incidències
EQUIP DOCENT

Borràs, Rafael,farmacèutic, Antares Consulting
Estrada, Maria, farmacèutica, Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COF de Barcelona
Iracheta, Montserrat, farmacèutica comunitària
Linares, Gaspar,farmacèutic comunitari
Rosell, Marissa, farmacèutica comunitària
Ylla-Català, Ignasi,farmacèutic comunitari

COORDINACIÓ

Maria Estrada Campmany, farmacèutica, Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COF de Barcelona
Cristina Rodríguez Caba, cap del Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COF de Barcelona

ADREÇAT A

Farmacèutics col·legiats