CERCA LES ACTIVITATS

ÀREA TEMÀTICA

DATA

TIPUS

ADREÇAT A...

GESTIÓ DE L’OFICINA DE FARMÀCIA: FIDELITZACIÓ IV EDICIÓ - ÀGORA

09/05/2019 ( Inscripcions obertes ).

  • ACTIVITAT ONLINE

Dates

IV edició: del 9 de maig al 9 de juny del 2019

  

Matrícula

Col·legiats dels COF, tècnics i auxiliars de farmàcia: 60 € No col·legiats: 85 €

Inscripcions

del 01/12/2018 al 09/05/2019

Lloc

Curs online

Hores Lectives

5

Places

300

INTRODUCCIÓ
El model de gestió professional centrat en el màrqueting ha vingut per quedar-se.
Estudiem l'entorn, els nostres punts forts i febles i sobretot el client per definir una estratègia de valor i sostenible per al negoci, centrada de forma definitiva en l’usuari. En aquest sentit la fidelització dels clients és una part transcendental de tot aquest procés.
La maduresa i la competitivitat del sector fan que la captació i el creixement en
nombre de clients resulti cada dia més difícil, per això hem de passar d'un model de creixement accelerat a un de  creixement sostenible per rendibilitzar la cartera dels clients que ja tenim, i sobretot, evitar perdre'ls. En definitiva, passar d'un màrqueting de captació i de conquesta (volum) a un màrqueting de relació (qualitat) que permeti aportar valor per sobre de la competència, la desregulació, la possibilitat d’entrants nous i també la dificultat de diferenciar-se per producte. Fidelitzar implica un canvi de mentalitat: passar de centrar-se en la venda a centrar-se a fer possible una relació duradora amb el client.
OBJECTIUS

Un cop acabat el curs l’alumne ha de ser capaç de:
• Reflexionar sobre la necessitat de passar d’estar enfocat en la venda a estar-ho en l'aspecte relacional, punt de partida de l’estratègia de fidelització.
• Entendre les claus que fan possible començar l’estratègia.
• Comprendre i dissenyar estratègies que evitin l’abandonament.
• Determinar accions que permetin reforçar la relació amb el client.

METODOLOGIA

Programa que combina la transmissió de conceptes bàsics per planificar una estratègia de fidelització del client amb activitats pràctiques tutoritzades i la discussió i debat sobre diferents idees i experiències entre els participants a l’aula.
Una de les activitats plantejades és presenta una proposta pròpia de passos de fidelització a dur a terme en una farmàcia, que revisa la tutora del curs.
El curs demana un esforç de cinc hores que cada participant pot seguir al seu ritme al llarg del mes i mig que dura.

PROGRAMA
  • Les 4 fases del procés comercial: Vendre bé abans de fidelitzar
  • El client
  • Satisfacció del client
  • Valor del client
  • Estratègia de fidelització
  • Punts claus i conclusions
EQUIP DOCENT

AUTORIA I TUTORIA
Detry, Nathalie, llicenciada en Ciències Cconòmiques i Empresarials (UB ), vicepresidenta i membre del consell de direcció de Barna Consulting Group Consultors Associats SA, ponent en programes de postgrau de la Universitat de Navarra i la Universitat Pompeu Fabra

COORDINACIÓ

Cristina Rodríguez Caba, cap del Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COF de Barcelona
 

ADREÇAT A

Farmacèutics comunitaris, tècnics i auxiliars de farmàcia amb responsabilitat en la gestió.
Els alumnes que hagin fet el curs programa de gestió d’OF: màrqueting, ja tenien aquest mòdul incorporat al programa lectiu