QUOTES QUOTES

Quotes col·legials del 2023

  • En cas de procedir d'altres col·legis de farmacèutics, quedes exempt de la quota d'ingrés, segons l’acord de la Comissió Permanent de la Junta de Govern de 12/12/2000.

 

Cal que presentis la documentació demanada qualsevol dia laborable, dins de l'horari del servei, indicant en cada cas la modalitat de col·legiació escollida i, si escau, la modalitat de l'exercici que es desenvolupa.

En el moment de la col·legiació, caldrà que abonis la quota d’alta mitjançant pagament amb targeta bancària o, posteriorment, per transferència o ingrés bancari, condició indispensable per l’inici del tràmit de la col·legiació.

En tots els casos, caldrà que satisfacis també la part proporcional de la quota bàsica del mes en què s'efectuï la petició. A partir dels mesos següents, l'import definitiu de la quota col·legial resultarà de sumar a la quota bàsica els imports de les quotes.