CARTELL DEL SERVEI CARTELL DEL SERVEI

DECÀLEG DE DESHABITUACIÓ TABÀQUICA DECÀLEG DE DESHABITUACIÓ TABÀQUICA

MÉS INFORMACIÓ MÉS INFORMACIÓ

 Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COFB

 projectescofb.net

 93 244 07 10 (ext. 2)

 Farmaceuticonline

 Blog del COFB

PROGRAMA DE CESSACIÓ TABÀQUICA (PCT) PROGRAMA DE CESSACIÓ TABÀQUICA (PCT)

QUÈ ÉS EL PROGRAMA DE CESSACIÓ TABÀQUICA (PCT)?

Es tracta d'una guia d’actuació farmacèutica centrada en la deshabituació tabàquica de l’usuari. El farmacèutic és un professional format en l’àmbit de la promoció de la salut i de la prevenció de la malaltia, fet que l’implica directament en les intervencions de deshabituació tabàquica. La proximitat del professional amb la població és un altre element clau del programa.

 

QUIN OBJECTIU TÉ?

Augmentar el nombre de fumadors que abandonen l’hàbit tabàquic, proporcionar informació i assessorar sobre les opcions per deixar de fumar.

 

COM FUNCIONA?

El farmacèutic fa un seguiment del pacient que pretén deixar de fumar, l’acompanya durant tot el procediment i l’aconsella  en diferents àmbits. Els farmacèutics cursen una formació específica per proporcionar seguiment farmacoterapèutic i consell per deixar de fumar tabac.

Aquesta formació es duu a terme de manera conjunta amb els altres professionals sanitaris d’atenció primària i està organitzada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT). A més, el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona la complementa amb aspectes farmacèutics específics de la Guia d’intervenció farmacèutica per a l’abordatge del fumador des de la farmàcia comunitària.

 

QUÈ S'HA ACONSEGUIT?

L'any 2021:

  • Hi han col·laborat 399 farmàcies.

ON ES DUU A TERME?

Farmàcies de Barcelona que estiguin adherides a la prestació del servei. Pots consultar-les a farmaceuticonline.com.