CATSALUT CATSALUT

CONCERT CCFC - SCS

 

ALTRES ANNEXOS POSTERIORS: PRESCRIPCIÓ, DISPENSACIÓ I PROCEDIMENT DE FACTURACIÓ I PAGAMENT

 

ALTRES ANNEXOS POSTERIORS: RECEPTA ELECTRÒNICA

 

ALTRES ANNEXOS POSTERIORS: CARTERA DE SERVEIS

Cartera de serveis de l'oficina de farmàcia: 

Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte:

Programa per a la determinació del risc d'infecció pel VIH per mitjà del test ràpid:

 

ALTRES ANNEXOS POSTERIORS: DIETOTERAPÈUTICS, AIU I ATENCIÓ FARMACÈUTICA

 

CONVENI ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT I EL CCFC PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA CAMPANYA "MASCARETA /SALUT"

Conveni de col·laboració entre el Servei Català de la Salut i el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya (CCFC)  per al desenvolupament de la campanya “Mascareta /Salut”

 

CONVENI ENTRE CATSALUT I CCFC PER FOMENTAR EL DESPLEGAMENT DE L'ATENCIÓ FARMACÈUTICA COMUNITÀRIA EN EL SISTEMA PÚBLIC DE SALUT