INFARMA SOLIDARI INFARMA SOLIDARI

Infarma Solidari és un conjunt d'activitats organitzades pels Col·legis de Farmacèutics de Barcelona, Madrid i Interalia en el marc d'Infarma, Congrés Europeu d'Oficina de Farmàcia i Fira de Medicaments i Parafarmàcia. Principalment, té 3 objectius

  • Conscienciar de la necessitat de dedicar esforços al compromís social
  • Divulgar l'acció social i solidària dels diferents agents del sector farmacèutic que participen en les activitats d'Infarma.
  • Organitzar activitats amb la finalitat de recaptar fons solidaris destinats íntegrament al finançament de projectes d'àmbit humanitari i social.

 

ACTIVITATS INFARMA SOLIDARI 2019

Concert benèfic

Infarma Solidari va organitzar el passat 19 de març un concert benèfic amb l'objectiu d'obtenir recursos econòmics, a través de la venda d'entrades i patrocinis, per finançar projectes d'ajuda humanitària de l'àmbit de la salut. Les despeses derivades de l'acte van anar a càrrec de l'organització, per la qual cosa els diners recaptats es van destinar íntegrament als projectes solidaris següents:

Supervisió del servei de Farmàcia de l'Hospital de Gambo a Etiòpia, de la Fundació El Alto. Aquest projecte va rebre la màxima puntuació en la convocatòria pública que es va realitzar en el marc d'Infarma Solidari. La Fundació El Alto treballa per la millora de les condicions sanitàries de diversos hospitals d'Àfrica i el seu projecte a Etiòpia parteix de 2 grans objectius: la capacitació farmacèutica al medi rural etíop i la millora de la gestió farmacèutica a l'Hospital General Rural de Gambo.

Aquests objectius es tradueixen, més concretament, en 5 línies d'actuació centrades en l'Hospital General Rural de Gambo: integració i consolidació del programa formador de formadors; supervisió de la medicina tradicional; supervisió, consolidació i integració de la gestió del Servei de Farmàcia; supervisió i consolidació de l'equip de professionals locals que treballen al Servei de Farmàcia Hospitalària; i supervisió i implantació d'una Oficina de Farmàcia per poder subministrar els medicaments a pacients que els necessiten i que estan molt allunyats geogràficament de l'Hospital. 

Com que es va recaptar una quantitat superior a la que el projecte guanyador havia pressupostat, la quantitat restant (16.000 €) es va poder repartir a parts iguals entre els 4 projectes que van obtenir la segona màxima puntuació en la convocatòria. Van ser els següents:

  • Suport farmacèutic a tres centres de salut de la perifèria de Kinshasa (R.D. del Congo) presentat per la Fundación Amigos de Monkole
  • Professionalització de farmacèutics en l'ús racional del medicament, formulació i laboratori (Uganda), de l'ONG Farmacéuticos Sin Fronteras de España
  • Intervenció humanitària per atendre les necessitats bàsiques de la població refugiada als assentaments informals de Nairobi, Kenya impulsat per l'ONG Farmamundi
  • Projecte de Farmàcia comunitària de l'Hospital pediàtric infantil St. Damien Chateaublond de Puerto Príncipe, Haití, de la Fundació Nuestros Pequeños Hermanos. 

Pòsters RSC d'Expositors

Infarma Solidari també va oferir l'oportunitat de poder mostrar les accions més rellevants de Responsabilitat Social Corporativa dels expositors a tots els congressistes i visitants d'Infarma. D'aquesta manera, la RSC va estar present durant els 3 dies d'Infarma, amb una zona habilitada per aquesta finalitat, on van exhibir-se un total de 20 pòsters, que es poden consultar a la web d'Infarma