COMISSIONS COMISSIONS

El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona compta amb nou comissions en què treballen conjuntament els membres de la Junta de Govern i els professionals del COFB per dur a terme projectes específics relacionats amb els objectius estratègics de la institució.

 

COMISSIÓ DE BEQUES I PREMIS

 • Cap: Mª Rosa Ballester

 • Membres de Junta: Guillermo Bagaría, Roser Vallés, David Conde, Anna Bach

 • Membres externs: Cristina Cardells 

 • Secretària: Carme Capdevila

OBJECTIUS

La finalitat de la Comissió de Beques i Premis és convocar els ajuts al desenvolupament de projectes relacionats amb l’atenció i la recerca farmacèutiques, en l’àmbit de les activitats professionals de l’àrea de la farmàcia: anàlisi, alimentació i nutrició, atenció primària, dermofarmàcia i productes sanitaris, distribució, hospitals, plantes medicinals i homeopatia, indústria, investigació i docència, oficina de farmàcia, ortopèdia i salut pública; ja sigui en la modalitat d’un projecte d’investigació o d’un premi a la innovació. També fa el seguiment dels treballs becats i l’avaluació final.

 

COMISSIÓ DE COMPROMÍS SOCIAL (RSC)

 • Cap: Miquel Recasens

 • Membres de Junta: Aina Surroca, Laura Gomà

 • Membres externs: Marcel Gili

 • Tècniques: Laia Dorca, Montse Ponsa

 • Secretària: Laura Luquero

OBJECTIUS

A través d'aquesta Comissió, que té entre els seus principals valors el compromís social, el Col·legi integra la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) en la seva gestió i presa de decisions per tal d'implicar-se i donar resposta, des de l'àmbit farmacèutic, a necessitats socials, laborals, mediambientals i de respecte als drets humans.

 

 COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ

 • Cap: Núria Bosch

 • Membres de Junta: Jordi Casas, Aina Surroca, Miquel Recasens, Marta Gento, Montserrat Gironès, Guillermo Bagaría, Marta Roig, Laura Gomà, Elena Palau

 • Secretària: Montserrat Ponsa

 • Tècnics: Josep Gavaldà, Laia Dorca

OBJECTIUS

Coordina les accions de comunicació internes, per enfortir la relació amb els col·legiats, i externes, per traslladar a la societat el valor de la professió. En el marc d’aquesta Comissió, també es dissenyen les campanyes de comunicació que duu a terme el Col·legi amb l’objectiu de mostrar com pot contribuir el farmacèutic a millorar la salut de les persones.

 

COMISSIÓ DE DEONTOLOGIA

 • Cap: Marta Roig

 • Membres de Junta: Aina Surroca, Guillermo Bagaría

 • Secretària: Carme Capdevila

 • Tècnics: Mercè Gras, Josep Rodell, Guillermo Cortés

 • Membres externs: Pilar Gascón, Francisca Aranzana, Antoni Vives

OBJECTIUS

Constituïda el 1992, vetlla perquè les actuacions professionals dels col·legiats es desenvolupin d'acord amb els principis ètics universals, la legislació vigent, els Estatuts col·legials i el codi d'ètica i deontologia de la professió farmacèutica. A més, assessora tant als col·legiats com als usuaris i és responsable de la tramitació de les denúncies, queixes o reclamacions rebudes per escrit al Col·legi, relacionades amb l’activitat professional dels farmacèutics col·legiats.

 

 COMISSIÓ DE FORMACIÓ CONTINUADA

 • Cap: Aina Surroca 

 • Membres de Junta: Núria Bosch, Marta Gento, Montserrat Gironès, Marta Roig, Laura Gomà, Anna Bach, Xavier Tejedor, Roser Vallès, Marta Alcalde, Victòria Martínez, David Conde, Meritxell Cortés, M. Rosa Ballester, Guillermo Bagaría, Elena Palau, Josep Allué, Núria Oliva

 • Secretària: Empar Serès

 • Tècnics: Cristina Rodríguez, Mònica Gallach, Carles Rofes

OBJECTIUS

Promou la projecció científica del Col·legi i potencia les activitats de formació continuada orientades a una actualització adequada de coneixements i a l’adquisició d’habilitats i aptituds dels farmacèutics. Dissenya i estableix un programa anual d'activitats, d'acord amb les necessitats i les demandes en aquest camp, i organitza i vetlla pel desenvolupament del programa.

 

 COMISSIÓ DE PARAFARMÀCIA

 • Cap: Marta Alcalde 

 • Membres de Junta: Núria Bosch, Montserrat Gironès, Guillermo Bagaría, Anna Bach, Josep Allué, M. Victoria Martínez

 • Secretària: Lorena Rivera

 • Tècnica: Pilar Domingo

OBJECTIUS

Analitza i estudia els productes de parafarmàcia susceptibles de consell farmacèutic que es consideri necessari i informa el farmacèutic/a de quina ha de ser la correcta recomanació i de la legislació i tendències vigents. Vetlla per tal que els productes que estiguin a l’oficina de farmàcia siguin de qualitat i promou l’atenció farmacèutica en l’àmbit de la parafarmàcia.

 COMISSIÓ DE PROJECTES PROFESSIONALS

 • Cap: Guillermo Bagaría
 • Membres: Marta Gento, Montserrat Gironès, Marta Roig, Laura Gomà, Elena Palau, Marta Alcalde, M. Rosa Ballester, David Conde, Victòria Martínez
 • Secretària: Cristina Rodríguez
 • Tècnics: Josep Gavaldà, Maria Estrada, Joan Francesc Mir

OBJECTIUS

Consolida la funció sanitària del farmacèutic mitjançant la participació en aquelles campanyes i projectes de promoció de la salut i prevenció de la malaltia que s’adaptin a les necessitats de la nostra societat. Igualment, la Comissió facilita la tasca quotidiana en la prestació dels serveis i la generació d’evidència mitjançant el registre d’activitat professional.

 COMISSIÓ D'IGUALTAT

 • Cap: Núria Bosch
 • Membres de Junta: Miquel Recasens i Mª Rosa Ballester  
 • Membres externs: Lluïsa Juan i Sònia Luque
 • Secretària: Maribel Cortés

 

OBJECTIUS

Impulsa estratègies i accions que integrin la perspectiva de gènere en els diferents àmbits d'actuació de la nostre institució. Treballa a favor de la igualtat i la promoció de les dones en els diferents àmbits d'exercici professional. Promou activitats i accions que donin visibilitat a les dones del nostre col·lectiu i que sensibilitzin l'entorn i la societat en temes d'igualtat de gènere.

COMISSIONS MIXTES ENTRE EL COFB I ALTRES ENTITATS

 

COMISSIÓ MIXTA AMB EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT (SCS)

 • Membres de Junta: Núria Bosch, Marta Gento, Guillermo Bagaría
 • Tècnics: Lorena Rivera

 

COMISSIONS MIXTES AMB ISFAS I MUFACE

 • Membres de Junta: Marta Gento
 • Tècnics: Lorena Rivera

 

COMISSIÓ MIXTA AMB APROFARM

 • Membres de Junta: Guillermo Bagaría
 • Tècnics: Cristina Rodríguez

 

COMISSIÓ DEL SEGUIMENT DEL CONVENI DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

 • Membres de Junta: Jordi Casas 
 • Tècnics: Cristina Rodríguez

 

CONSELL ASSESSOR DE LA GENT GRAN

 • Membres de Junta: Miquel Recasens 

 

COMISSIÓ TÈCNICA DELEGADA D'ÀGORA

 • Membres de Junta: Núria Bosch, Aina Surroca, M. Rosa Ballester