BEQUES DEL COFB BEQUES DEL COFB

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA 2020 DE BEQUES I PREMIS DEL COL·LEGI DE FARMACÈUTICS

 

En la sessió del dia 17 de setembre, la Junta de Govern del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona va aprovar l’acord del tribunal de beques i premis que resol la convocatòria 2020-21.

Aquesta convocatòria ha inclòs la beca d’investigació, el premi al millor article publicat a la revista Circular Farmacèutica durant el 2019 i el premi al millor treball de fi de grau 2019.

El Tribunal que ha avaluat les sol·licituds rebudes i que seguirà el desenvolupament de treballs i premis està format pels farmacèutics: Guillermo Bagaria, Mª Rosa Ballester, Mercè Barau, David Conde, Pilar Gascón, Josep Manel Llop, Cristina Roure, Xavier Tejedor, Roser Vallés, Angelina Baena, Marta Hernández i Josefina Tapias.

Les bases de la convocatòria especifiquen els aspectes a avaluar relatius a l’equip investigador, al projecte en si i a l’interès per al col·lectiu farmacèutic.

BECA D’INVESTIGACIÓ, dotada amb 9.000€

 • Cerca de marcadors sèrics pronòstics precoços de disfunció/fallida orgànica en pacients hospitalitzats per COVID mitjançant metabolòmica High-Throughput. Investigadors: Ma del Carmen Salgado Martín, José Alcaraz Quiles. Hospital Clínic de Barcelona.

 

PREMI AL MILLOR ARTICLE PUBLICAT A LA CIRCULAR FARMACÈUTICA DURANT EL 2019, dotat amb 1.000€.

 • La grip espanyola a Catalunya, un punt d'inflexió en la professió farmacèutica. Autor: Fernando Parrilla Valero.

 

PREMI AL MILLOR TREBALL DE FI DE GRAU (TFG) presentat l’any 2019, dotat amb 500€ cada un (total 4 premis).

 • Estudi del paper de la proteïna Gq a la mitofàgia. Autora: Alicia Josa Culleré. Tutors: Anna Maria Aragay Combas i Joan Carles Rodríguez. Departament de Bioquímica i Fisiopatologia de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona, i l’Institut de Biologia Molecular de Barcelona (CSIC)
 • Síntesis d’una família de catinones potencialment actives. Autora: Núria Nadal Gratacós. Tutor: Xavier Berzosa Rodríguez. Departament de Química Farmacèutica.  Grau en Farmàcia de l'Institut Químic de Sarrià - Blanquerna FCS (Universitat Ramon Llull). 
 • Optimització de la resistència a antiinfecciosos a la pràctica clínica. Autora:  Maria Bascones Roig. Tutors: Concepció Mestres Miralles i Marta Hernández Hernández. Grau en Farmàcia de l'Institut Químic de Sarrià - Blanquerna FCS (Universitat Ramon Llull). 
 • L’eix microbiota-intestí-cervell i la seva relació amb la depressió. Autora: Irene Balasch Esteve. Tutora: Raquel Martin Venegas. Departament de Bioquímica i Fisiopatologia de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona.

PROJECTES BECATS D'ANYS ANTERIORS:

 • Curs 2019-2020

  BEQUES D'INVESTIGACIÓ

  • Pilot d'una intervenció complexa per millorar la iniciació al tractament farmacològic. Investigadors: Maria Rubio Valera, Ignacio Aznar Lou, Cristina Carbonell Duacastella, Montserrat Gil Girbau, Montserrat Iracheta Todó, María Teresa Peñarrubia María, Daniel Planchuelo i Calatayud, Antoni Serrano Blanco. Institut de Recerca Sant Joan de Déu
  • Efectes de la dieta mediterrània sobre els patrons de tractament farmacològic en adults grans i persones de la tercera edat. Investigadors: Álvaro Hernáez Camba, M. Gabriela Cárdenas Fuentes, Sara Castro Barquero, Montserrat Fitó Colomer, Ricardo Moure Ortega. Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, URL, Barcelona

  PREMI AL MILLOR PROJECTE DE MILLORA DE LA QUALITAT ASSISTENCIAL

  • Guia d'alimentació per a persones afectades d'ELA i receptes per a persones amb problemes de deglució. Investigadors: Elisabet Romero Gangonells, Montse Illán Villanueva, Monica Povedano Panadès, Elena Roura Carvajal, M. Núria Virgili Casas. Hospital Universitari de Bellvitge – IDIBELL

  PREMI A LA MILLOR INICIATIVA EN XARXES SOCIALS I NOVES TECNOLOGIES

  • Millora en la gestió de medicaments en malaltia renal crònica amb mHealth: aplicació RenalCalc. Investigadors: Mireia Massot Mesquida, Eva Bellerino Serrano, Alicia Franzi Sisó, Juan Carlos Martínez Ocaña, Esther Ponz Clemente, Joan Tondo Ventura. Servei d’Atenció Primària del Vallès Occidental

  PREMI AL MILLOR ARTICLE PUBLICAT A LA CIRCULAR FARMACÈUTICA DURANT EL 2018

  • Revisió d'un antiepilèptic nou, el brivaracetam. Autors: Mar Ronda Serrat, Mercè Falip Centella, Mònica González Laguna, Ramon Jodar Masanes, Roser Juvany Roig. Hospital Universitari de Bellvitge.

  PREMIS AL MILLOR TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

  • Montelukast com a intervenció farmacològica per protegir el cervell de la neurotoxicitat induïda per radiacions.  Autora: Alba Rodríguez Rodríguez; tutor: David Pubill Sánchez. Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica

  • Biosíntesi d’esterols en les plantes. Autora: Marta Riba Baqués; tutor: Albert Ferrer Prats. Departament de Bioquímica i Fisiologia

  • Probiòtics, prebiòtics i la seva influència en el sistema nerviós.  Autora: Elisa Alòs Alcalde; tutora: Magdalena Rafecas Martínez. Nutrició, Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia

  • Comprimits d'alliberació prolongada de metoprolol succinat de 95 mg. Autor: Isaac Bordas Pérez; tutor: Joaquim Suñer Carbó. Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica

 • CURS 2018-2019

  BEQUES D'INVESTIGACIÓ

  • "Efecte d’una intervenció nutricional amb una beguda funcional enriquida amb un extracte de raïm sobre el perfil metabòlic d’una subpoblació d’individus amb síndrome metabòlica de la província de Barcelona". Investigadors: Joana Relat Pardo, Diego Haro Bautista, Pedro Fermin Marrero González, Viviana Sandoval Sandoval, Rosa Lamuela Raventós, Rosa M. Casas Rodriguez, Ramon Estruch Riba, Héctor Sanz Lamora.
  • "Estudi de les interaccions hoste-patogen en les infeccions causades per soques hipervirulentes de Klebsiella pneumoniae." Investigadors: Carmen Ardanuy Tisaire, Immaculada Grau Garriga, Meritxell Cubero González, Jordi Càmara Mas i Dàmaris Berbel Palau.

  PREMI D'INNOVACIÓ

  • “Informació animada per reforçar l’educació sanitària”. Autores: Júlia Martí Masana i Lara Vallance Masana.
 • CURS 2017-2018
  • "Efecte del tractament biològic amb anticitocines inflamatòries en el sistema immunològic del pacient psoriàtic." Investigadors: Joan Climent Martí, Núria Padullés Zamora, Montserrat Colls, Jaime Notario Rosa, Jordi Bas Minguet, Francisco Morandeira Rego, Virginia Mas Bosch i Concepció Soler Prat.

  • "Efecte dels β-blocadors en els nivells del neurotransmissor substància P i la seva implicació en el procés de la deglució." Investigadors: Marta Miarons Font, Lluis Campins Bernadàs, Noemí Tomsen Ferré, Weslana Nascimiento, Laia Rofes Salsench i David López Faixó.

  • "Bicarbonat nebulitzat, una de les peces que faltava per evitar les infeccions en fibrosi quística." Investigadores: Núria Rudi Sola, Amalui Vasquez Pérez, Montserrat Bosque Garcia, Anna Estefanel Tejero i Maria Queralt Gorgas Torner.

 • Curs 2016-2017
  • “Farmacogenètica de les estatines: cap a una medicina personalitzada”, becat com a projecte professional. Autors: Cristina Ruiz, Beatriz Candás, Ariadna Padró, Xavier Pintó de l’Hospital Bellvitge.
  • “Desenvolupament d’una aplicació per dispositius mòbils sobre interaccions entre medicaments i exercici físic”, becat en la categoria d’innovació. Autors: Juan Carlos Járez, José Bruno i Jordi Lluis Ribas de l’Escola de Medicina de l’Esport i l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.
 • Curs 2015-2016
  • “Impacte assistencial de la incorporació de la Salut Mòbil en la pràctica clínica del pacient trasplantat cardíac”. Autors: Anna Feliu Ribera, Mª Eulalia Roig Mingell, Mª Antonia Mangues Bafalluy, Mar Gomis Pastor i Ester Amado Guirado de l’Hospital de Sant Pau.
  • “Risc de sagnat dels nous anticoagulants orals en comparació amb els antagonistes de la vitamina K (AVK) en la pràctica clínica habitual”. Autors: Esther Pastor Ramón, M del Pilar Mas Lombarte, Carles Pardo Gracia, Alícia Martí Ibáñez, Oriol Rovira Vergés, Cristina Morales Navajas.
 • Curs 2014-2015
  • “Avaluació del seguiment farmacoterapèutic realitzat en pacients d’una Unitat d’Optimització de la Farmacoteràpia”. Autors: Martha Milena Silva Castro, Anna Maria Font Olivet, Laura Rius Font, Clara Bermúdez Tamayo, Gerardo Colorado Diaz-Caneja (oficina de farmàcia).
  • “Avaluació de l’efectivitat i la seguretat en la pràctica clínica habitual del cinacalcet en pacients amb malaltia renal crònica i hiperparatiroïdisme secundari sense tractament renal substitutiu”. Autors: Ariadna Pérez Ricart, Maria Alcalde Rodrigo, Dolors Comas Sugrañes, Josep Maria Cruzado Garrit, Alfons Segarra Medrano, José Bruno Montoro Ronsano (Servei de farmàcia d’hospital).
 • Curs 2013-2014
  • “Optimització del tractament amb Infliximab per a la malaltia inflamatòria intestinal: implantació del monitoratge farmacocinètic i influència del polimorfisme d’IL1ß”. Autors: Núria Padullés Zamora, Helena Colom Codina, Ariadna Padullés Zamora, Elisabet Leiva Badosa, Eugènia Santacana Juncosa, Jordi Bas Minguet, Pedro Alia Ramos, Sara Cobo Sacristán, Jordi Guardiola Capon, Francisco Rodríguez Moranta, Lorena Rodríguez Alonso, Claudia Lourdes Arajol González, Alexandra Ruiz Cerulla i  Josep Llop Talaveron  (Hospital Universitari de Bellvitge).
  • “Avaluació global de l’estabilitat de l’hemoglobina en els tests immunològics de les proves sang oculta en femta dins del programa de cribratge de càncer colorectal de l’ICO: podem estar tranquils?”. Autores: Ana Clopés Estela, Gemma Binefa Rodríguez, Núria Gonzalo Diego, Núria Milà Diaz i Carme Muñoz Sánchez. (Institut Català d’Oncologia).
 • Curs 2012-2013
  • "Administració endovenosa de medicaments a pediatria: disseny i implementació d’una nova eina informàtica". Miquel Villaronga Flaqué, Rosa Farré Riba, Anna Mas Comas, Joan Vinent Genestar, Maria Goretti López Ramos, Cristina Latre Gorbe (Hospital de Sant Joan de Déu).
  • "Desenvolupament i validació d’un mètode per a la determinació simultània dels citostàtics més prescrits en un hospital de tercer nivell". Josep Maria Guiu Segura, Ramon Martí Seves, Elena Garcia Arumi, Maria Josep Carreras Soler, Josep Monterde Junyent (Vall d’Hebron Institut de Recerca).
 • Curs 2011-2012
  • "Adherència al tractament immunosupressor en pacients receptors de trasplantament renal". Ariadna Padullés Zamora, Josep Llop Talaveron, Sara Cobo Sacristan, Josep Mª Cruzado Garrit, Oriol Bestard Matamoros, Guillermo Bagaria Casanova (Hospital Universitari de Bellvitge-IDIBELL).
  • "Revisió de medicació inapropiada en la població geriàtrica a partir de la síntesi de cinc models establerts (Beers, ACOVE, STOPP-START, MAI i Priscus)". Mª Àngels Parada Aradilla, Pilar Giner Boya, Azhara Sánchez Ulayar, Dolors Ruiz Poza, Susanna Terré Ohme, Ferran Sala Piñol, Anna Badós González, Núria Miserachs Aranda, Guillem Paluzie Avila (Corporació de Salut del Maresme i la Selva).
 • Curs 2010-2011
  • "Risc de fractures associat a medicaments". Estudi de casos i controls. Mª Queralt Gorgas Torner, Irene López Rico.
  • "Compatibilitat físico-química de fàrmacs administrats en perfusió continua en les unitats de cures intensives". Mª Carmen López Cabezas, Dolors Soy Muner, Gloria Molas Ferrer, Laura Guerrero Molina, Josep Ribas Sala.
  • Prevenció de RNM causats per PRM de seguretat: ajust posològic de medicaments en ancians polimedicats amb funció renal disminuïda atesos a les farmàcies comunitàries. Mª Àngels Via Sosa, Natali Lopes, Wesley Cristian Ferreira, Marian March Pujol.
 • Curs 2009-2010
  • "Conciliació de la medicació: de l’alta hospitalària a la consulta d’atenció primària". Autora principal: Teresa Arranz, Servei de Farmàcia de l’Hospital de Vilafranca del Penedès.
  • "Avaluació videofluorscòpica de l’efecte de la capsaïcina en pacients amb disfàgia orofaríngia". Autora principal: Laia Rofes, CIBERehd.
  • "Detecció d’efectes adversos dels medicaments (EAM) a l’àrea quirúrgica". Autora principal: Rosa Mª Parés, Servei de Farmàcia de l’Hospital d’Igualada.
 • Curs 2008-2009
  • "Estudi d’adherència i farmacocinètica en pacients amb leucèmia mieloide crònica Ph+ tractats amb imatinib". Autor principal: Anna Clopés Estela, Servei de Farmàcia de l’Institut Català d’Oncologia. Coautors: E. Fort Casamartina, C. Boqué Genovard, N. Gonzalo Diego, C. Muñoz Sánchez.
  • "Efecte de l’administració oral de trans-resveratrol sobre la funció reproductora masculina". Autor principal: M. Emilia Juan Olivé, Departament de Fisiologia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona.
  • "Estudi preliminar de la farmacocinètica de bupivacaïna després de l’administració amb agulla i catèter epidural". Autor principal: Eduardo Mariño Hernández, Unitat de Farmàcia Clínica i Farmacoteràpia de la Facultat de Farmàcia de l’Universitat de Barcelona. Coautors: D. Blanco Vargas, C. Fernández Lastra, T. Casasín Edo, P. Modamio Charles, A. Faura Messa, J. Sebarroja Banús, E. Izquierdo Tuga, M. Barbero Pérez.
 • Curs 2007-2008
  • "Efectivitat d’un programa de col·laboració entre el metge i la infermera d’atenció primària i el farmacèutic comunitari en la millora de l’adequació de la medicació en pacients polimedicats majors de 64 anys". Autora: Mireia Massot Mesquida, Esther Pastor Ramon, Anna Font Olivet, Susanna Dalmau Civit. SAP Granollers
  • "Optimització de la teràpia farmacològica en pacients atesos en un SUH: avaluació de resultats". Autor: Joan Altimiras Ruiz. Fundació Parc Taulí
  • "Proposta d’un marc d’actuació per a la implicació del col·lectiu de farmàcia en la gestió de la salut davant riscos naturals, consideració especial als efectes del canvi climàtic". Autora: Mª Jesús Sales Llavià
 • Curs 2006-2007
  • "Intervenció del farmacèutic en la millora del maneig peroperatori de la medicació habitual dels pacients quirúrgics". C. Roure, D. López, T. Casasín, E.M. Martínez, M. Masip, P. Domúnguez, J. González, N. Allué, D. Ruiz, S. Terré, M.A. Parada, N. Miserachs, A.B. Pérez, B. Bara, M. Prats, M. Garau, M.J. Cabanyes.
  • "Estudi de la permeació a través de la pell de la cetirizina". C. Ciurlizza.
  • "Desenvolupament i implantació d'un programa de revisió sistemàtica de medicació crònica en atenció primària com a eina de suport a la prescripció segura de medicaments". M.T. Pérez, J.L. Ibáñez, M. Larocca, G. Moreno, A. Muñoz, J. M. Albesa, N. Riera, E. García, G. Férriz, V. Grahit, C. Riera, M. A. Aguilar, D. Rodríguez, J. Martínez.
 • Curs 2005-2006
  • "Prevenció d'interaccions medicamentoses en un centre sociosanitari. García-Pelàez M, Altimiras J, Vaqueiro M, Martínez-Gonzalvo G, Anton E, Andreu E, Güell J, Moron A. Servei de Farmàcia. Centre Sociosanitari de la Corporació Sanitària Parc Taulí.
  • "Anàlisi de Compostos volàtils derivats del carboni en l'aire expirat com a marcadors precoços de càncer de pulmó en fumadors de llarga evolució". J.M. Hernández, L. Fluvià, F. Andreo, N. Rodriguez, L. Setó, E. Monsó, J. Morera. Servei de Bioquímica Clínica, Servei de Pneumologia. Institut Fundació per a la Recerca Biomèdica Germans Trias i Pujol. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona.
  • "Establert un nou mètode per l'estudi de biomarcadors i predicció de sensibilitat a fàrmacs en cèl·lules de càncer de mama". Clara Campàs, Ignasi Tusquets, Josep Maria Corominas, Teresa Baró, Xavier Fabregat, Joan Albanell, Sergi Serrano, Beatriz Bellosillo. Membres del Servei d'Oncologia i del Servei de Patologia de l'Hospital del Mar de Barcelona i la Unitat de Recerca en Terapèutica Experimental del Càncer URTEC de l'Hospital del MAR-IMIM.
 • Curs 2004-2005
  • "Anàlisi del perfil d’expressió gènica en macròfags humans exposats a LDL oxidades i fenofibrat". Fundació Privada Catalana de Nutrició i Lípids FPCNL. Gemma Llaverias. Departament de Farmacologia i Química Terapèutica de la Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona.
  • "Estudi de la legionel·losi en la província de Barcelona associada al manteniment de les torres de refrigeració i la qualitat de l’aigua". Susanna Chacón Villanueva, Fernando Parrilla Valero i Albert Pérez Lleonart. Farmacèutics titulars.
  • "Influència del grau de coneixement del tractament farmacològic en el compliment terapèutic, en pacients amb patologia cardiovascular". Fundació Privada Assaig per a la Recerca Sanitària. M. Cinta Gamundi i Planas. Cap de Servei de Farmàcia de la Clínica Nostra Senyora del Pilar.
 • Curs 2003-2004
  • Projecte per adequar la nutrició infantil en la població immigrant llatinoamericana a Barcelona. Silvia Alvarez i Gemma Vila, farmacèutiques comunitàries.
  • Resultats de l'aplicació integral de les vies clíniques d'artroplàstia de genoll i de cirurgia colorectal en un hospital general. Tomàs Casasín i Edo. Elena Díaz-Munío Merodio. Servei de Farmàcia. Hospital de Viladecans. Barcelona.
 • Curs 2002-2003
  • L'alteració del cicle cel·lular en els processos d'excitotoxicitat com a diana terapèutica en el tractament dels trastorns neurodegeneratius
  • El virus respiratori sincitial i els seus efectes sobre lactants
  • El compliment terapèutic mitjançant l'SPD
 • Curs 2001-2002
  • Creació i validació d’una guia d’actuació farmacèutica per a la millora de l’observança terapèutica. Capdevila C., Domènech M., Garcia E., Pastor E., Massot M., Recasens E.
 • Curs 2001-2002
  • Creació i validació d’una guia d’actuació farmacèutica per a la millora de l’observança terapèutica. Capdevila C., Domènech M., Garcia E., Pastor E., Massot M., Recasens E.