CERCA LES ACTIVITATS

ÀREA TEMÀTICA

DATA

TIPUS

ADREÇAT A...

CURS PER IMPLANTAR UN PROGRAMA DE SEGUIMENT FARMACOTERAPÈUTIC AMB SISTEMES PERSONALITZATS DE DOSIFICACIÓ (SPD®) PER A TÈCNICS I AUXILIARS DE FARMÀCIA. XIX EDICIÓ - ONLINE

31/01/2022 ( Inscripcions obertes ).

Dates

Del 31 de gener al 28 de febrer del 2022  

Matrícula

120€ Exclusiva per a tècnics i auxiliars de farmàcia

Inscripcions

del 05/01/2022 al 31/01/2022

Lloc

On line

Hores Lectives

8

Places

240

INTRODUCCIÓ

Per la seva especialització en el medicament i la proximitat amb el pacient, la farmàcia augmenta cada dia més la seva participació en tots els processos relacionats amb l'ús dels fàrmacs.
El seguiment farmacoterapèutic amb sistemes personalitzats de dosificació s'ha assentat a les farmàcies com una proposta de gran valor assistencial.

Els auxiliars i tècnics són professionals sanitaris capacitats per assistir el farmacèutic en l'elaboració d’SPD d'acord amb les instruccions tècniques i els procediments normalitzats de treball establerts.

La formació de tot l'equip és un pilar essencial per aconseguir una intervenció correcta i establir un servei de seguiment farmacoterapèutic de qualitat i eficient.

OBJECTIUS

Entendre les bases teòriques del seguiment farmacoterapèutic per desenvolupar el sistema personalitzat de dosificació (SPD®) en equip.

Ser capaç de seguir el procés metodològic òptim per elaborar un sistema personalitzat de dosificació (SPD®).

METODOLOGIA

Metodologia on line

Aules virtuals de 40 persones amb un tutor a disposició que acompanya en tot el procés.

L’espai virtual personalitzat inclou els recursos següents:

• Material d’estudi amb bibliografia i enllaços d’interès

• Correu electrònic personal i específic per al curs amb el qual comunicar-se amb el tutor i amb la resta de participants

• Fòrum del curs: espai per a la participació col·lectiva

• Agenda de treball

• Guia del participant, un document que recopila tots els aspectes metodològics i el pla de treball

Durada: 8 hores. L’alumne té quatre setmanes per completar-lo

Teòrica i pràctica. Material d’estudi en format multimèdia (teòric i pràctic), casos pràctics complementaris i activitats de grup que ajuden l’alumne a posar en pràctica els coneixements adquirits.

  • Mòduls teòrics presentats de forma atractiva i esquematitzada per facilitar l’aprenentatge. A més del text explicatiu, incorporen textos i documents per aprofundir (enllaços, documents pdf, web d’interès, esquemes...). Exemples o exercicis pràctics autocorrectius previs a l’explicació teòrica per preparar la matèria d’aprenentatge i orientar cap a la teoria. Feedback a l’usuari, tant si resol correctament com si no. Els exercicis es poden fer tantes vegades com l’alumne cregui necessàries per consolidar els continguts.

  • Mòdul pràctic interactiu enfocat a seguir tot el procés d’elaboració virtual d’un blíster. Casos de pacients simulats en què l’alumne pot reproduir la manera d’obtenir les dades necessàries per omplir la fitxa del pacient, verificar la prescripció, la notificació d’incidències simulades al metge i preparar un blíster de forma virtual.

El curs proposa casos pràctics per resoldre a l’aula, individualment i en grup (fòrums) per reforçar els temes estudiats. El tutor aclareix dubtes,  corregeix les activitats i emet sempre el feedback corresponent.

En l’acció formativa, a més del tutor (expert en continguts) a l’aula també hi ha un assessor pedagògic que resol els dubtes de caràcter organitzatiu, fa tasques de seguiment setmanals (via correu electrònic i telefònic) per detectar problemes i motivar la participació. Aquest seguiment, igual que el progrés de cada participant, queda reflectit en els informes periòdics.

L’avaluació del curs es considera un element fonamental del procés formatiu. Es tracta d’una avaluació continuada.

A l’hora d’avaluar, l’avaluador té en compte:

  • L’estudi del 100% del material multimèdia (continguts teòrics i pràctics).

  • La participació activa i positiva en les activitats individuals i grupals. Haver fet del 100% de les activitats plantejades.

  • Superar el test d’avaluació final, com a mínim el 80% de les respostes han de ser correctes.

Els participants que superen l’avaluació són considerats APTES i obtenen el certificat d’aprofitament del curs amb l’acreditació corresponent.

PROGRAMA

Introducció
Panorama actual de l’SPD®
Aspectes legislatius

Descripció i seqüència d'activitats dels sistemes personalitzats de dosificació
Metodologia
Entrevista
Revisió medicació

 
Elaboració de dispositius de dosificació personalitzats
Preparació de la medicació
Codificació i etiquetatge del DDP
Ompliment de dispositius
Control de qualitat
Lliurament del DDP al pacient


Protocol d'actuació
Registre d'informació
Gestió i resolució d'incidències
Control d'estoc de la medicació

 
Pràctica
Elaboració de dispositius
Emplenat full de seguiment
Resolució d'incidències

EQUIP DOCENT

AUTORIA I TUTORIA

Estrada, Maria, farmacèutica, Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COF,  Barcelona

Iracheta, Montserrat, farmacèutica comunitària, titular d’oficina de farmàcia a Santa Coloma de Gramenet, vocal de l’executiva catalana, SEFAC

Linares, Gaspar, farmacèutic comunitari, titular d’oficina de farmàcia, Santa Coloma de Gramenet

Marco, Dionisia, farmacèutica comunitària, titular d’oficina de farmàcia a Barcelona, membre del grup de treball d’Atenció Farmacèutica, COF, Barcelona

Rosell, Marissa, farmacèutica comunitària, titular d’oficina de farmàcia, Manlleu

Ylla-Català, Ignasi, farmacèutic comunitari, titular d’oficina de farmàcia, Vic

COORDINACIÓ

Cristina Rodríguez Caba, cap del Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COF, Barcelona

Maria Estrada Campmany, farmacèutica, Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COF, Barcelona

ADREÇAT A

Tècnics i auxiliars de farmàcia