CERCA LES ACTIVITATS

ÀREA TEMÀTICA

DATA

TIPUS

ADREÇAT A...

CAMPANYA PER PROMOURE UN ENVELLIMENT SALUDABLE EN LA FARMÀCIA COMUNITÀRIA - ÀGORA

15/04/2021 ( Inscripcions obertes ).

 • ACTIVITAT ONLINE
 • EXCLUSIU COL·LEGIATS

Dates

del 15 d'abril al 31 de decembre.

  

Matrícula

- Col·legiats dels COF: Gratuït

 

Inscripcions

del 03/03/2021 al 25/03/2021

Hores Lectives

4

Places

1000

INTRODUCCIÓ

La detecció i valoració de l’estat nutricional de la població +65 a través d’un cribratge nutricional estandarditzat permetria conèixer els hàbits i necessitats nutricionals d’aquesta població. Així mateix, la implementació de programes educatius sobre l’adaptació de la nutrició i alimentació en funció de l’edat i la promoció d’hàbits saludables poden afavorir un envelliment saludable i prolongar el període lliure de dependència de la gent gran.

La farmàcia comunitària, punt més accessible i amb un professional expert dins del sistema sanitari i element bàsic i de confiança dins de la cadena assistencial per a la població major de 65 anys i els seus cuidadors, permet avaluar en major mesura l’estat nutricional, afavorir el canvi d’hàbits alimentaris i d’activitat física, i realitzar l’acompanyament i seguiment a pacients i cuidadors

Per tot això, des dels Col·legis de Farmacèutics de Barcelona i de Madrid, i Nestlé Health Science, vam iniciar aquesta campanya amb l’objectiu de fomentar el nostre paper en el consell nutricional i el cribratge de la desnutrició, contribuir a la conscienciació sobre la importància de l’alimentació i l’activitat física en les persones grans i contribuir.

OBJECTIUS

Iniciem una campanya per a la detecció i prevenció de la deteriorament nutricional i funcional
en persones majors de 65 anys amb l’objectiu de fomentar l’envelliment actiu i saludable de la població, a partir d’un protocol de cribratge i del desenvolupament d’educació sanitària dirigida al canvi d’hàbits alimentaris i l’impuls de l’activitat física

Específicament, la campanya té com a objectius:

 • Promoure hàbits de vida saludable en persones sanes per a mantenir el seu estat de salut
 • Sensibilitzar sobre la importància de cuidar-se (alimentació i activitat física), per un millor estat de salut
 • Implementar un protocol de cribratge per a persones majors de 65 anys, mitjançant eines de detecció precoç de la desnutrició i risc de sarcopènia en el context de la farmàcia comunitària que sigui factible i generalitzat.
 • Ajudar a millorar l’estat nutricional i de salut dels adults majors de 65 anys en situació de risc o de malnutrició
 • Posicionar el farmacèutic com a professional sanitari expert que pugui avaluar i assessorar en temes d’alimentació i nutrició.
METODOLOGIA

Consisteix en posar en pràctica un servei Professional Farmacèutic Assistencial (SPFA) per a la detecció i prevenció de la deteriorament nutricional i funcional, al costat de la promoció de la salut en les persones grans a través de:

 • Entrevista a l’usuari a través de qüestionaris (MNA i SARC-F) que avaluen l’estat nutricional i funcional i que permeten detectar situacions de desnutrició que puguin suggerir la derivació a metge.
 • Consell nutricional i d’activitat física adaptat als resultats de l’avaluació, i derivació en aquells casos que així ho necessitin.
 • Seguiment a usuaris i suport a cuidadors a través de continguts d’educació sanitària sobre l’alimentació i l’exercici, i recursos físics que es rebran a la farmàcia per poder fer difusió de la campanya.
 • Revaluació periòdica (fins als 3 mesos) i la possibilitat de compartir les dades i contribuir a un abordatge multidisciplinari d’aquests casos.

Els resultats i intervencions es registren a través d’un aplicatiu web que permet generar informes personalitzats per a l’usuari i / o el cuidador.

COORDINACIÓ

Anna Bach, vocal d'Alimentació i Nutrició del COF de Barcelona.

ADREÇAT A

Farmacèutics que exerceixin en oficines de farmàcia d’Espanya.

Com participar?

Els farmacèutics que vulguin participar han de:

 • PAS 1

Adhesió de la farmàcia. Fins al 25 de març.

 • PAS 2

Inscriure tots els farmacèutics que participaran en la campanya en la formació prèvia de 4 hores lectives i d’accés gratuït que es realitzarà a Àgora a partir de el 5 de març.

Un cop tramitada l’adhesió, rebreu un enllaç d’inscripció a la formació en el qual inscriure a tots els farmacèutics que vulguin participar.

 • PAS 3

Una vegada superada la formació, es reben les claus d’accés a l’aplicatiu i els materials.

Amb el patrocini de:

 


 

NESTLÉ ESPAÑA, S.A.,
C/ Clara Campoamor, nº 2,
Edificio Nestlé,
08950 Esplugues
de Llobregat, BARCELONA