CERCA LES ACTIVITATS

ÀREA TEMÀTICA

DATA

TIPUS

ADREÇAT A...

L’ULL: CONSULTES FREQÜENTS A L’OFICINA DE FARMÀCIA. VII EDICIÓ - ÀGORA

17/03/2021 ( Inscripcions obertes ).

 • ACTIVITAT ONLINE

Dates

del 17/03 al 14/04 del 2021

  

Matrícula

- Col·legiats dels COF: 45.00

- No col·legiats: 75.00

- Pre-col·legiats: 45.00

 

Inscripcions

del 15/01/2021 al 17/03/2021

Lloc

Curs online

Hores Lectives

15

Places

150

INTRODUCCIÓ
A l’oficina de farmàcia son freqüents les consultes sobre problemes i patologies oculars: des de molèsties lleus, a possibles alteracions secundaries a malalties cròniques o informació sobre tractaments oftàlmics. 
 
Com en molts altres casos el farmacèutic és una baula clau per promoure la cura ocular, detectar patologies, derivar a altres professionals quan calgui i donar una correcta recomanació del bon ús de les teràpies farmacològiques.
 
Per tant el farmacèutic ha de tenir coneixements bàsics d’etiologia, diagnòstic i ús correcte dels tractaments per a abordar aquesta situació de manera segura y eficaç.
OBJECTIUS
Aquest curs pretén aportar a la pràctica diària de la farmàcia, de forma breu i concreta, claus d’actuació en pacients amb problemes de salut ocular. 
 
Es tracta d’adquirir les habilitats necessàries per:
 
• Identificar i diferenciar les patologies oculars més comunes.
• Donar recomanacions de l’ús correcte uso dels medicaments indicats.
• Oferir consells de prevenció en aquestes patologies.
 
També, com que el nombre de cirurgies oftalmològiques (implanto-refractives) que es fan al país creix anualment, hem considerat interessant revisar quines son les principals recomanacions pre i post quirúrgiques, i també els tractaments més prescrits.
METODOLOGIA
Curs online tutoritzat. Enfoc molt pràctic basat en les consultes freqüents que es reben a la farmàcia relacionades amb els principals problemes oculars.
 
S’accedirà al curs amb claus personals que rebreu el dia d’inici i els participants tindreu farmacèutiques tutores per a resoldre els dubtes i que proposaran activitats, casos pràctics y fòrums de debat. 
 
Es donarà ajut metodològic a l’alumne i seguiment individualitzat de l’avenç en l’estudi, a més dels manuals de continguts de cada un dels mòduls del curs perquè és puguin utilitzar en la pràctica professional diària.
PROGRAMA

Mòdul 1. INTRODUCCIÓ

 • Objectius
 • Anatomia de l’ull 
 • Reaccions adverses oculars produïdes per medicaments 
 • Ús de medicaments per via oftàlmica
 • Conclusions

 

Mòdul 2. PATOLOGIA PALPEBRAL

 • Introducció
 • Objectius
 • Mussol
 • Calazi
 • Blefaritis 
 • Conclusions

 

Mòdul 3. PATOLOGIA CORNEAL 

 • Aproximació
 • Quines son més freqüents a la farmàcia?
 • Descripció/Diferenciació 
 • Criteris de derivació 
 • Tractament i adherència 
 • Prevenció i cura de l’ull 

 

Mòdul 4. CONJUNTIVITIS

 • Introducció
 • Objectius
 • Aproximació 
 • Consultes més freqüents a la farmàcia 
 • Conjuntivitis vírica 
 • Conjuntivitis bacteriana 
 • Desmuntant remeis casolans
 • Què hem d’aconsellar 
 • Conclusions

 

Mòdul 5. ULL SEC 

 • Introducció
 • Objectius
 • Classificació 
 • Tractament 
 • Procediment d’actuació 
 • Criteris de derivacions 
 • Recomanacions 
 • Educació sanitària 
 • Conclusiones

Mòdul 6. RECOMANACIONS PRE I POST QUIRÚRGIQUES DES DE LA FARMÀCIA  

 • Introducció
 • Objectius
 • Consultes més freqüents 
 • Conclusions
EQUIP DOCENT

Autoria i tutoria

Maria del Puy Heredia, llicenciada i doctora en Farmàcia, UCM, farmacèutica titular, coordinadora del grup de treball d’atenció farmacèutica del COF de Madrid : “El seguimiento farmacoterapéutico: Bases prácticas para su implementación en la oficina de farmacia”, professora en l'assignatura Farmacia Comunitaria, Universidad Alfonso X el Sabio.

Jimena García, doctora en Ciències Biomèdiques, UCM, màster en atenció farmacèutica, diplomada en Òptica i Optometria, farmacèutica titular de la Comunidad de Madrid, professora associada en el Departament de Farmacologia, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Alfonso X el Sabio, col·laboradora externa del Departamento de Farmacología y Toxicología, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid.

COORDINACIÓ

Vocalia d’Òptica, Optometria i Audiopròtesis del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid.

ADREÇAT A
Farmacèutics comunitaris

Amb el patrocini de:

BRILL PHARMA, S.L.,
C/ Munner, 10,
08022, Barcelona