CERCA LES ACTIVITATS

ÀREA TEMÀTICA

DATA

TIPUS

ADREÇAT A...

COM APLICAR PROCESSOS D'INNOVACIÓ AL SECTOR FARMACÈUTIC. SESSIONS 3 I 4

13/10/2020 ( Les inscripcions comencen el 10/09/2020 ).

Qualsevol empresa petita, mitjana o gran, pot i ha d’implantar processos d'innovació per continuar generant avantatges competitius.

Oferim un pla de formació distribuït en sessions independents, per entendre i aplicar processos d'innovació que ens ajudaran a transformar la nostra visió i a fomentar la capacitat d’ aplicar aquests mètodes en el futur.

Dates

13 d'octubre de 2020

  

Matrícula

- Col·legiats dels COF: 15.00

- No col·legiats: 30.00

 

Inscripcions

del 10/09/2020 al 13/10/2020

Horari

De 16 a 20 hores

 

Lloc

Locals col·legials, però si estiguessin en un període de confinament, aules virtuals COFB - Zoom

Hores Lectives

4

Places

75

METODOLOGIA

Presencial, però si estiguessin en un període de confinament, aules virtuals COFB - Zoom

PROGRAMA

 

Sessió 3. PROCESSOS D'IDEACIÓ CREATIUS PER DONAR RESPOSTA ALS NOSTRES REPTES

 

      OBJECTIUS

  • Fer servir eines creatives per potenciar la generació d’idees. Més enllà del brainstorming (tempesta d’idees)
  • Aprendre mètodes d’hibridació i de combinació de conceptes per generar  idees per mitjà de solucions actuals
  • Saber filtrar i discriminar algunes idees i marcar aquelles que poden aportar més valor i les puguem implementar

      RESULTAT
      Davant d’un repte professional, aprendre a generar el màxim d’idees i filtrar-les fins a seleccionar-ne aquelles que aportaran més valor

 

      Sessió 4. CONVERTIR UNA IDEA EN UN PROTOTIP DE FORMA RÀPIDA I AMB EINES SIMPLES

      OBJECTIUS

  • Utilitzar eines per descriure la proposta de valor i assegurar el “fit” amb el nostre segment de mercat objectiu
  • Entendre i construir l’avantatge competitiu propi davant  de competidors vells i nous
  • Aprendre mètodes i eines per a visualitzar, conceptualitzar i avaluar un producte o un servei

      RESULTAT
     Aprendre a transformar una idea en un prototip per poder avaluar-ne la proposta de valor. Entendre el concepte “prototip” i com podem generar-ne un de   manera simple i amb mínima inversió.

EQUIP DOCENT

González, Adrián, Innovation Development Manager a Idneo Tecnologies<

Pajares, Iván, Design Manager a Idneo Technologies

ADREÇAT A

Farmacèutics