CERCA LES ACTIVITATS

ÀREA TEMÀTICA

DATA

TIPUS

ADREÇAT A...

HABILITATS DE COMUNICACIÓ: EFECTIVITAT TERAPÈUTICA I SALUT PROFESSIONAL

15/11/2019 ( PLACES EXHAURIDES! ).

Amb la col·laboració de la Fundació Galatea

 • PLACES EXHAURIDES!
 • EXCLUSIU COL·LEGIATS

Dates

15, 22 i 29 de novembre del 2019  

Matrícula

Col·legiats del COF de Barcelona: 20 €

Inscripcions

del 16/10/2019 al 15/11/2019

Horari

de 9:30 a 13:30 hores 

Lloc

Locals col·legials

Hores Lectives

12

Places

16

INTRODUCCIÓ

La tasca dels professionals de la salut es desenvolupa sempre en escenaris interpersonals en els quals les habilitats de comunicació esdevenen un ingredient essencial de la competència professional. La competència en la comunicació interpersonal inclou la dimensió de "saber" (coneixements), "saber fer" (habilitats), "poder fer” (recursos), "voler fer" (motivacions) i "saber estar" (actituds). Els comportaments que es deriven d’aquesta competència es relacionen amb l’eficàcia terapèutica, la capacitat de desenvolupament i la salut dels professionals.

Aquests tipus d’habilitats són necessàries per millorar la qualitat assistencial i l’efectivitat terapèutica, però també són bàsiques per fer un exercici saludable de la professió i del bon funcionament dels equips de treball. L’alta demanda emocional de la tasca i la complexitat de l’escenari de treball en què sovint les necessitats, els desitjos, els objectius o els comportaments d’uns protagonistes no coincideixen i poden obstaculitzar les expectatives d’uns altres, són realitats consubstancials a l’aparició de conflictes interpersonals. Quan els conflictes no es poden gestionar de forma positiva, produeixen un desgast important dels professionals i dificulten la qualitat assistencial.

OBJECTIUS
 • Aprofundir en la naturalesa de la relació entre les habilitats de comunicació, la salut i el benestar professional
 • Identificar els principals factors relacionats amb l’efectivitat en la comunicació interpersonal
 • Millorar l’efectivitat terapèutica i augmentar la satisfacció i el benestar professional
 • Augmentar la competència per afrontar situacions difícils presents en l’exercici professional
 • Augmentar la competència per arribar a una gestió positiva dels conflictes

OBJECTIUS PER MÒDULS

Mòdul I. Conceptes i habilitats bàsiques (4 hores)

 • Saber com és la naturalesa de la relació entre les habilitats de comunicació, la salut i el benestar professional
 • Identificar els principals factors relacionats amb l’efectivitat de la comunicació interpersonal
 • Analitzar el paper de la percepció i les emocions en relació amb la competència per a la comunicació interpersonal eficaç
 • Analitzar l’estil de comunicació propi
 • Entrenar les habilitats bàsiques de comunicació, de manera pràctica, per afrontar les situacions de relació interpersonal potencialment generadores d’estrès presents en el desenvolupament de la tasca professional

Mòdul II. Comunicar, connectar, ajudar, curar (4 hores)

 • Augmentar la competència i la satisfacció professionals per aconseguir objectius terapèutics
 • Identificar els principals errors de comunicació del professional que dificulten la relació amb els pacients
 • Identificar estratègies per millorar la comunicació amb els pacients i les famílies i augmentar l’adherència terapèutica
 • Entrenar les habilitats de comunicació, de forma pràctica per millorar l’efectivitat terapèutica i augmentar la satisfacció i el benestar professional

Mòdul III: Salut, treball i gestió de conflictes (4 hores)

 • Analitzar i comprendre el concepte de conflicte de manera operativa
 • Identificar els elements implicats en les situacions conflictives amb què ens trobem en la pràctica professional
 • Identificar els factors implicats en la gestió positiva dels conflictes
 • Identificar els diferents estils d’abordar els conflictes, les possibles conseqüències i les alternatives d’actuació
 • Entrenar les habilitats per a la gestió positiva dels conflictes
METODOLOGIA

Metodologia activa i participativa que busca l’aprenentatge mitjançant l’acció i la posterior reflexió i conceptualització.

Combina exposicions conceptuals, entrenament pràctic d’habilitats, anàlisi, reflexió, debat i disseny d’actuacions en relació amb casos reals. Promou l’intercanvi de coneixements, experiències i feedback entre els participants i la reflexió individual i de grup.

Incorpora pautes per elaborar d’un pla de desenvolupament professional d’acord amb els continguts presentats, la participació a la sessió i el procés de reflexió personal de cada participant.

Tant els recursos metodològics com alguns continguts específics, estan dissenyats en funció de les necessitats del col·lectiu de la salut a qui va adreçat el curs, per tant adaptat a les situacions de simulació amb l’objectiu que els aprenentatges adquirits en l’exercici es puguin transferir a situacions professionals concretes de cada àmbit.

Al final dels tres mòduls facilitarem un document amb pautes per elaborar un pla de desenvolupament personal i professional d’acord amb els continguts presentats, la participació a la sessió i el procés de reflexió personal de cada participant. Els assistents rebran un llibre relacionat amb el tema.

PROGRAMA
 • Teoria de la comunicació: el procés de la comunicació
 • Autoeficàcia i comunicació
 • La comunicació no verbal
 • Emocions i comunicació. L’empatia
 • La importància d’escoltar. Recursos per a una escolta atenta i activa
 • L’art de preguntar
 • Els estils de comunicació. L’assertivitat
 • La comunicació que compensa i motiva
 • Enemics de la comunicació efectiva
 • Com afrontar les objeccions, les crítiques i l’hostilitat
 • Comunicació i efectivitat terapèutica
 • La gestió positiva del conflicte
 • Comunicació i prevenció de la violència
EQUIP DOCENT

Gil Ripoll, Carme, llicenciada en Psicologia, màster en direcció de recursos humans, màster en lideratge i  coaching organitzatiu, postgrau en teràpia racional emotiva conductual, coach (ICF), consultora en lideratge, grups i organitzacions

González, Maria Pau, doctora en Psicologia, especialista en psicologia clínica, màster en lideratge i  

coaching organitzatiu, consultora en lideratge, grups i organitzacions, coordinadora de formació de la Fundació Galatea

Líria, Dolors, psicòloga general sanitària, especialista en psicoteràpia Europsy, experta en psicologia de les organitzacions i del treball i en psicologia coaching, tècnic superior en prevenció de riscos laborals, consultora i assessora d’organitzacions

COORDINACIÓ

Aina Surroca Rebés, vocal de la Junta de Govern del COF de Barcelona, responsable de la Comissió Delegada de Formació Continuada

Cristina Rodríguez Caba, cap del Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COF de Barcelona

ADREÇAT A

Farmacèutics col·legiats

Amb la col·laboració de: