DEONTOLOGIA DEONTOLOGIA

 

Una de les funcions primordials dels col·legis professionals és vetllar perquè el col·lectiu que representa, exerceixi la professió d’acord amb el seu Codi deontològic i la legislació vigent. La Comissió de Deontologia, delegada de la Junta de Govern, i el Servei d’Inspecció són els encarregats d’aquesta tasca.

 

TASQUES

El farmacèutic es pot posar en contacte amb Deontologia per aclarir dubtes relacionats amb l’activitat diària de l’oficina de farmàcia (legislació, activitats, serveis autoritzats, contingut de pàgines web, etc.).

També pot demanar assessorament a la mateixa oficina de farmàcia per comprovar si compleix de forma correcta la normativa vigent. Aquesta visita equival a aquella que periòdicament fa el Servei d’Inspecció del Col·legi.

Deontologia també atén consultes de farmacèutics d’altres àmbits professionals i d’usuaris.

La Comissió de Deontologia delegada de la Junta de Govern tramita les queixes, reclamacions o denúncies presentades a través del portal de tràmits del COFB contra una actuació determinada d’un farmacèutic d’oficina de farmàcia.

 

COM ACCEDIR-HI?

Correu electrònic: deontologia@cofb.cat

Telèfon: 93 244 07 10

 Presencialment (preferiblement amb cita prèvia)