QUÈ ÉS EL COL·LEGI? QUÈ ÉS EL COL·LEGI?

 

 • Una corporació de dret públic.
 • Representa a 9.225 farmacèutics i farmacèutiques que treballen en els àmbits de l'alimentació i nutrició, l'anàlisi, l'atenció primària, la dermofarmàcia, la distribució, els hospitals, la indústria, la investigació i docència, l'oficina de farmàcia, l'ortopèdia, les plantes medicinals i la salut pública.
 • Vetlla pel bon exercici de la professió seguint criteris ètics i de qualitat: consulta aquí el Codi deontològic.
 • Posa a l’abast dels farmacèutics serveis / activitats i formació continuada per fomentar el seu desenvolupament professional per poder donar el millor servei a les persones.
 • Treballa juntament amb el col·lectiu farmacèutic per fer del món un lloc més saludable.

Per a més informació, podeu consultar la presentació institucional del COFB, "Amb esperit de servei" i l'apartat El Col·legi, en xifres.

 

MISSIÓ DEL COL·LEGI

 • ​Defensar els interessos generals dels seus col·legiats representar-los davant les autoritats, institucions i societat en general.
 • Vetllar per l'excel·lència en l'actuació dels professionals i perquè els farmacèutics puguin desenvolupar el seu potencial i aportar el màxim valor a la societat.

 • Impulsar la professió i el desenvolupament de nous serveis professionals que contribueixin a millorar la salut de la població i els resultats de salut pública.

 • Ordenar l'exercici general de la professió conforme la legislació vigent.

 • Promoure i facilitar els serveis, les activitats i la formació continuada necessàries per al correcte desenvolupament professional del col·legiat.

 • Protegir els interessos dels consumidors i usuaris dels serveis prestats pels col·legiats.

 • Fomentar la investigació per millorar els tractaments, l’ús que se’n fa i que aconsegueixin l’efecte buscat.

 • Fer difusió d’informació útil per ampliar el coneixement dels ciutadans en qüestions de salut.

 

ELS ESTATUTS DEL COL·LEGI

Els actuals Estatuts del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona van ser aprovats el maig de 2008, adaptats als preceptes de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals.

 

HISTÒRIA DEL COFB

El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) és una institució centenària que va néixer l'any 1898, amb la publicació del Reial Decret de creació dels col·legis oficials provincials de metges i farmacèutics.

En els seus inicis, la institució comptava amb 500 col·legiats. La implicació i dedicació del COFB en tots els canvis que s'han produït en el món farmacèutic i social l'han convertit en una institució forta amb un pes rellevant en l'àmbit sanitari.

Per a més informació, pots accedir a la publicació “Apunts d’un segle del COFB” (via web col·legial).