COMISSIONS COMISSIONS

El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona compta amb nou comissions en què treballen conjuntament els membres de la Junta de Govern i els professionals del COFB per dur a terme projectes específics relacionats amb els objectius estratègics de la institució.

 

COMISSIÓ DE BEQUES I PREMIS

 • Cap: Josep M. Llop
 • Membres de Junta: Pilar Gascón, Guillermo Bagaria, Cristina Roure, Roser Vallés, Jordi Casas
 • Membres externs: Mercè Barau 
 • Secretària: Carme Capdevila

OBJECTIUS

La finalitat de la Comissió de Beques i Premis és convocar els ajuts al desenvolupament de projectes relacionats amb l’atenció i la recerca farmacèutiques, en l’àmbit de les activitats professionals de l’àrea de la farmàcia: anàlisi, alimentació i nutrició, atenció primària, dermofarmàcia i productes sanitaris, distribució, hospitals, plantes medicinals i homeopatia, indústria, investigació i docència, oficina de farmàcia, ortopèdia i salut pública; ja sigui en la modalitat d’un projecte d’investigació o d’un premi a la innovació. També fa el seguiment dels treballs becats i l’avaluació final.

 

COMISSIÓ DE COMPROMÍS SOCIAL (RSC)

 • Cap: Joan Calduch
 • Membres de Junta: Anna Bach, Josep M. Llop, Montse Gironès 
 • Membres externs: Mercè Barau, Assumpció Roset, Elisabet Ardèvol 
 • Tècnic: Laia Dorca
 • Secretària: Laura Luquero

OBJECTIUS

A través d'aquesta Comissió, que té entre els seus principals valors el compromís social, el Col·legi integra la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) en la seva gestió i presa de decisions per tal d'implicar-se i donar resposta, des de l'àmbit farmacèutic, a necessitats socials, laborals, mediambientals i de respecte als drets humans.

 

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ

 • Cap: Núria Bosch
 • Membres de Junta: Guillermo Bagaría, Montse Gironès, Aina Surroca, Francisca Aranzana, Pilar Gascón
 • Tècnics: Josep Gavaldà, Natàlia Vázquez, Montse Ponsa

OBJECTIUS

Coordina les accions de comunicació internes, per enfortir la relació amb els col·legiats, i externes, per traslladar a la societat el valor de la professió. En el marc d’aquesta Comissió, també es dissenyen les campanyes de comunicació que duu a terme el Col·legi amb l’objectiu de mostrar com pot contribuir el farmacèutic a millorar la salut de les persones.

 

COMISSIÓ DE CULTURA

 • Cap: Núria Oliva
 • Membres de Junta: Marta Amat, Anna Bach, Lluïsa Juan, Ramon Bonet, Roser Vallés, Francesc Llambí, Roser Vallès 
 • Membres externs: Montserrat Amorós, María José Alonso, Elisabet Ardèvol 
 • Secretària: Maribel Cortés 

OBJECTIUS

Promou diverses activitats en l'àrea social i cultural. Impulsa l'aspecte humanístic i cultural de la professió farmacèutica, a més d'obrir l'entitat a la ciutadania mitjançant activitats destinades al públic en general. La Comissió de Cultura està oberta a la col·laboració activa de tots els col·legiats, als quals convidem a prendre part tant en la proposta d'activitats com en la participació en aquestes.

 

COMISSIÓ DE DEONTOLOGIA

 • Cap: Jordi Casas
 • Coordinadora: Carme Capdevila
 • Membres de Junta: Francisca Aranzana, Pilar Gascón
 • Membres externs: Carles Berga, Teresa Cucarull
 • Tècnics: Josep Rodell, Gabriel Pastor, Guillermo Cortés, Mercè Gras

OBJECTIUS

Constituïda el 1992, vetlla perquè les actuacions professionals dels col·legiats es desenvolupin d'acord amb els principis ètics universals, la legislació vigent, els Estatuts col·legials i el codi d'ètica i deontologia de la professió farmacèutica. A més, assessora tant als col·legiats com als usuaris i és responsable de la tramitació de les denúncies, queixes o reclamacions rebudes per escrit al Col·legi, relacionades amb l’activitat professional dels farmacèutics col·legiats.

 

COMISSIÓ DE FORMACIÓ CONTINUADA

 • Cap: Aina Surroca 
 • Membres de Junta: Francesc Llambí, Pilar Gascón, Guillermo Bagaría, Anna Bach, Josep Allué, Marta Alcalde, Cristina Roure, Josep M. Llop, Lluïsa Juan, Núria Oliva, Montse Gironès, Francisca Aranzana, Núria Bosch  
 • Tècnics: Cristina Rodríguez i Mònica Gallach
 • Secretària: Empar Serès

OBJECTIUS

Promou la projecció científica del Col·legi i potencia les activitats de formació continuada orientades a una actualització adequada de coneixements i a l’adquisició d’habilitats i aptituds dels farmacèutics. Dissenya i estableix un programa anual d'activitats, d'acord amb les necessitats i les demandes en aquest camp, i organitza i vetlla pel desenvolupament del programa.

 

COMISSIÓ DE PARAFARMÀCIA

 • Cap: Montserrat Gironès 
 • Membres de Junta: Núria Bosch, Marta Alcalde, Anna Bach, Josep Allué, Anna Maria Culleré, Francisca Aranzana 
 • Secretària: Maria Perelló

OBJECTIUS

Analitza i estudia els productes de parafarmàcia susceptibles de consell farmacèutic que es consideri necessari i informa el farmacèutic/a de quina ha de ser la correcta recomanació i de la legislació i tendències vigents. Vetlla per tal que els productes que estiguin a l’oficina de farmàcia siguin de qualitat i promou l’atenció farmacèutica en l’àmbit de la parafarmàcia.

 

COMISSIÓ DE PROJECTES PROFESSIONALS

 • Cap: Guillermo Bagaría
 • Membres de Junta: Pilar Gascón, Núria Bosch, Marta Amat, Francisca Aranzana, Aina Surroca, Francesc Llambí
 • Secretària: Cristina Rodríguez

OBJECTIUS

Consolida la funció sanitària del farmacèutic mitjançant la participació en aquelles campanyes i projectes de promoció de la salut i prevenció de la malaltia que s’adaptin a les necessitats de la nostra societat. Igualment, la Comissió facilita la tasca quotidiana en la prestació dels serveis i la generació d’evidència mitjançant el registre d’activitat professional.

COMISSIONS MIXTES ENTRE EL COFB I ALTRES ENTITATS

 

COMISSIÓ MIXTA AMB EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT (SCS)

 • Membres de Junta: Jordi Casas, Núria Bosch, Francisca Aranzana
 • Tècnics: Carme Permanyer

 

COMISSIONS MIXTES AMB ISFAS I MUFACE

 • Membres de Junta: Jordi Casas, Núria Bosch 
 • Tècnics: Carme Permanyer

 

COMISSIÓ MIXTA AMB APROFARM

 • Membres de Junta: Francisca Aranzana
 • Tècnics: Maria Perelló, Cristina Rodríguez

 

COMISSIÓ DEL SEGUIMENT DEL CONVENI DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

 • Membres de Junta: Pilar Gascón, Aina Surroca

 

CONSELL ASSESSOR DE LA GENT GRAN

 • Membres de Junta: Montse Gironès